Pohjois-Savon hankinta-asiamies

Pohjois-Savon hankinta-asiamies vahvistaa ja kehittää yritysten, kuntien ja hankintaorganisaatioiden vuoropuhelua kunnallisissa hankinnoissa. Yrityksille asiamies on maksuton neuvontataho, jonka puoleen voi kääntyä kaikissa kunnallisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä.

Kunnallisia hankintoja tehdään Suomessa vuositasolla yli 25 miljardin euron arvosta. Hankintaprosessien ymmärtäminen ja hankintakulttuurin tuntemus edesauttaa niin suurten kuin pientenkin yritysten mahdollisuuksia laajentaa asiakas- ja palvelukenttäänsä.

Onnistuneet hankinnat kysyvät lainsäädännön ja markkinoiden tuntemusta. Yritysten ei kuitenkaan tarvitse olla yksin tulkitsemassa säännösviidakkoa, kun asiamies voi toimia oppaana matkalla onnistuneisiin tarjouksiin.

Hankinta-asiamies avustaa kuntia hankintastrategioiden suunnittelussa ja hankintatoimen kehittämisessä. Sujuvassa hankintatoiminnassa kunnan vastuu kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä on turvattu.

Lisäksi hankinta-asiamies järjestää hankintakoulutuksia ja tilaisuuksia, joissa elinkeinoelämän ja julkisen puolen tahot pääsevät kohtaamaan ja vaihtamaan näkemyksiä.

Palvelut ovat kaikkien yritysten ja IS-Hankinnan pohjoissavolaisten asiakkaiden käytettävissä. Toiminta on IS-Hankinnan ja Savon Yrittäjien tukemaa.

Yhteystiedot: Viestikatu 3
70600 Kuopio
+358-447182921

Sivut