Yritysvastuu
kiinnostaa
laajasti

Teksti Digimag/Heta Jyrälä Kuva Pixabay
Kuluttajia kiinnostaa entistä enemmän koko tuotteen elinkaari.
Vastuullisuusviestintä pähkinänkuoressa

Kartoita yrityksen sidosryhmät. Kehen toiminta vaikuttaa ja ketkä vaikuttavat yrityksen toimintaan?

Valitse tunnusluvut, joiden perusteella sosiaalisen ja taloudellisen ja ympäristövastuun viestintää voi raportoida.

Kiteytä yrityksen vastuullinen kilpailuetu ja peilaa vastuullisuutta strategisiin avainviesteihin.

Tutki missä kanavissa kohderyhmän tavoittaa parhaiten. Panosta vuorovaikutukseen ja dialogiin.

Tee työtä pitkäjänteisesti ja kirkasta viestintä palautteen pohjalta. Vastuullisuusviestintä on laajempaa kuin tavallinen markkinointiviestintä.

Varmista toiminnan läpinäkyvyys: kuvaa esimerkiksi hankintaketjut verkkosivuilla.

Varsinkin huomiota herättänyt Pariisin ilmastosopimus ja IPCC-ilmastoraportin julkaisu havahduttivat yrityksetkin miettimään ilmastovaikutuksiaan. Yritysvastuuverkosto FIBSin toukokuussa julkaistu Yritysvastuu 2019 -tutkimus kertoo, että peräti 87 prosenttia kyselyyn vastanneista yritysjohtajista ja -asiantuntijoista pitää ilmastonmuutosta tärkeänä painopistealueena. Yritysvastuututkimuksessa jopa 99 prosenttia pitää vastuullisuutta yrityksen liiketoiminnan kannalta oleellisena.

Tutkimuksesta selviää, että yritykset uskovat globaalien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen sekä ihmisoikeuskysymyksien, ratkeavan ennen kaikkea lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten kautta. Silti 93 prosenttia yrityksistä uskoo vastuullisuuden merkityksen yhä kasvavan ja 76 prosenttia uskoo vastuullisuuteen käytettävien resurssien tai investointien määrän kasvavan seuraavan viiden vuoden aikana.

SUUNTA ON oikea, sillä myös Suomalaisen Työn Liiton teettämän tutkimuksen mukaan vastuullisuus kulutustrendinä kasvaa ja sillä tulee olemaan koko ajan merkittävämpi rooli ostopäätöksiä tehtäessä. Varsinkin nuoret naiset sekä 15–17-vuotiaat uskovat ympäristöön liittyvien tekijöiden olevan koko ajan suuremmassa roolissa. 

Varsinkin kotimaisuutta pidettiin tutkimuksen mukaan tärkeänä arvona. Neljä viidestä vastaajasta suosii kotimaisia tuotteita ja palveluntarjoajia aina kun mahdollista. Samaa toivottiin myös yrityksiltä, joiden hankintaketjut kiinnostavat kuluttajia. Peräti 82 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että yritysten tulisi hankkia tuotteet ja palvelut pääasiassa Suomesta.

Yrityksiltä vastuullisuuden korostaminen viestinnässä vaatii kuitenkin strategista sitoutumista asiaan sekä konkreettisia tekoja. Vastuullisuusviestin kohteena voi olla niin tuote, palvelu kuin koko yritys ja sen imago. Tärkeää on tarjota uhkakuvien ja pelottelun sijaan kuluttajille ratkaisuja: valitsemalla tämän säästät itse ja olet osana paremman tulevaisuuden luomista. 

Lähteet fibs.fi, suomalainentyo.fi, Harmaala & Jallinoja: Yritysvastuu ja menestyvä liiketoiminta (2012)

 

vastuullisuus
ILMASTO
viestintä

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva