Yritys oppii ja menestyy

Yritys oppii ja menestyy

Teksti: Tarja Anunti Kuva: Savon Yrittäjät
Savon Yrittäjien maksuttomalla osaamiskartoituksella selvitetään yritysten tarpeet. Palvelu järjestää myös mielenkiintoisia ja tarpeellisia koulutuksia alueen yritysten ja yrittäjien hyödyksi.

Savon Yrittäjien Yritys oppii ja menestyy (YOM) -palvelu tarjoaa pohjoissavolaisille yrittäjille maksuttoman osaamiskartoituksen, jossa kartoitetaan yrityksen osaaminen kokonaisuudessaan ja ratkaistaan mahdolliset koulutustarpeet. YOM-tiimi auttaa yrityksiä osaamiskartoituksen yhteydessä myös muissa asioissa ja välittää tietoa yrittäjille suunnatuista palveluista ja tuista.  

Kaksivuotinen EU:n rahoittama hanke tarjoaa kaikille alueen pk-yrityksille ja niiden henkilöstölle osaamiskartoitusten pohjalta myös edullisia koulutuksia. Koulutuksiin kohdentuva EU-tuki myönnetään automaattisesti jokaiselle kohderyhmään kuuluvalle yritykselle.

Osaamiskartoituksissa pohditaan erityisesti yritysten digitalisaation mahdollisuuksia ja haasteita yritystoiminnalle ja kannustetaan alueen yrittäjiä lisäämään omaa osaamista aiheesta. Digitalisaatio ja sen tuomat mahdollisuudet on huomioitu myös jokaisessa koulutuskokonaisuudessa. 

- Osaamiskartoitus on kohdentunut tähän mennessä noin 150 yritykseen Pohjois-Savon alueella ja kartoitukseen on osallistunut noin 300 henkilöä, sekä yrittäjiä että yritysten henkilöstöä. Yhteensä kaikkiin koulutuksiin hankkeen aikana on osallistunut yli 200 henkilöä pohjoissavolaisista yrityksistä, kertoo projektipäällikkö Outi Savolainen

KOULUTUKSET OVAT osallistavia ja pienryhmäopetus mahdollistaa opetettavan asian peilaamisen aina suoraan osallistuvaan yritykseen. Koulutuksissa pyritään hyödyntämään perinteisten opetusmenetelmien lisäksi myös uudenmuotoisia ja sähköisiä opetusmenetelmiä.  

Hankkeen aikana osaamiskartoituksista saadaan tietoa, jonka avulla koulutuksia voidaan suunnitella entistä paremmin työelämän todellisiin tarpeisiin. Kerättyä tietoa tullaan jakamaan alueen oppilaitoksille sekä muille koulutus- ja kehittämisasioista vastaaville julkisille organisaatiolle. 

 

Savon Yrittäjät
Yrityskartoitus
kuopio

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva