Yrittäjyyttä
jo opintojen aikana

Teksti Digimag/Sirpa Korhonen, Kuva Pixabay
Nykyään yhä useampi työllistää itse itsensä. Yrittäjyyttä nostetaan esiin jo opiskeluaikana eri opintoasteilla. Yrittäjyysopintoja sisällytetään koulutusohjelmiin ja valittavana on laajempia yrittäjyyteen tähtääviä ja sitä tukevia opintokokonaisuuksia.

Savon ammatti- ja aikuisopistossa voi kokeilla yrittäjyyttä osana opintoja ja suunnitella omaa opintojen jälkeistä yritystoimintaa. Tarjolla on kuusi erilaista opintopolkua, joista yksi suuntautuu yrittäjyyteen. Tällöin vähintään 15 osaamispistettä opiskellaan teemaan liittyen.

Sekä nuorten että aikuisten tutkinnoissa voi perustaa NY-harjoitusyrityksen, jota pyöritetään vuoden verran. Tänä aikana käydään läpi yritystoiminnan vaiheet perustamisesta yrityksen lopettamiseen. Vaikka nimi viittaa harjoittelemiseen, on liiketoiminta konkreettista liiketoimintaa.

YRITTÄJYYTEEN INNOSTAVIA NY 24h -leirejä järjestetään muutamia kertoja vuodessa. Ohjaajina leirillä toimivat Savonian yTiimiläiset sekä aiempien vuosien leiriläiset. Nimensä mukaisesti leiri kestää vuorokauden, jonka aikana ideoidaan yritystoimintaa yhdessä eri alojen opiskelijoiden kanssa. Seuraava intensiivinen leiri järjestetään 21.-22.9.2017 Puijon majalla.

‒ Nuoret ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä. Meillä on tiivis yrittäjyyden toimiverkosto paikallisesti, jolloin asiat ja tiedot vaihtuvat ja opiskelijalle saadaan tarjottua oikeat kontaktit, mikäli on kiinnostunut yrittäjyydestä esimerkiksi opintojen jälkeen. Meillä on ollut suunnitteilla yrittäjyyskoulutusta myös omille opettajille, joiden avulla löydettäisiin yrittäjähenkiset nuoret ja innostettaisiin mukaan yrittäjyyteen. Tällä hetkellä kaivattaisiin enemmän yritystoimintaa sosiaali- ja terveydenhoitoalalle, sillä siellä olisi kysyntää yrityksille, kertoo Savon ammatti- ja aikuisopiston opettaja Leena Laakso-Seppälä.

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU tarjoaa opiskelijoilleen yTiimi- ja yPolku-opintoja. Perusajatuksena on se, että yrittäjyyden suuntaan kasvetaan jo opintojen aikana. Kolme lukukautta kestävässä yTiimissä aloittaa 25 opiskelijaa vuosittain. Kaikkien Savonian koulutusohjelmien opiskelijat voivat hakea yTiimiin, ja tämä monialainen ryhmä työskentelee yrittäjämäisesti erilaisten projektien parissa.

yPolku kestää neljä opintojaksoa ja Savonian kaikkien koulutusohjelmien tutkinto-opiskelijoiden lisäksi opintoihin voivat hakea myös yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat. 

‒ yPolku poikkeaa koulutusohjelmakohtaisesta opetuksesta siinä, että lähdetään kehittämään opiskelijan omaa ideaa. Polussa on mahdollisuus käyttää opiskeluaikaa siihen, että omaa ideaa vie eteenpäin, eikä tarvitse tehdä yksin. Pohja yritystoiminnalle tehdään yPolun aikana, sen jälkeen opiskelija ymmärtää liikeideansa mahdollisuudet, Savonia-ammattikorkeakoulun lehtori Risto Kiuru valottaa.

Kiurun mukaan tärkeä viesti yrittäjyysopintoihin hakeutuvalle on, että yrittäjyys on ammatin rinnalla oleva vaihtoehto ja oma yritys on vain rakentamiskysymys. Vaikka itseltä puuttuisi substanssiosaaminen, niin työtekijöitä löytyy, eikä kaikkea tarvitse osata itse.

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON kanditasolla voi yrittäjyyttä opiskella aina yksittäisistä kursseista sivuaineeksi saakka. Maisteripuolella kaikki pääaineet tukevat yrittäjäksi aikovaa, joskin eri näkökulmista. Laskentatoimi ja rahoitus – suuntautuminen pureutuu numero-osaamiseen ja yrityksen rahavirtojen hallintaan. International Business and Sales Management taas keskittyy kansainväliseen kauppaan. Innovaatiojohtamisessa painopiste on usein esimerkiksi kaupallistamiseen liittyvissä teemoissa. Kaikki pääaineet tekevät paljon yhteistyötä varsinkin pk-yritysten kanssa. Lisäksi avoin yliopisto tarjoaa erityyppisiä perusopintokokonaisuuksia esimerkiksi johtamiseen ja rahoitukseen liittyen, joista kaikki kurssit hyödyttävät yrittäjiksi aikovia. 

Yrittäjyyden sivuaineopinnot tarjotaan koko yliopiston tasolla. Tämä opintokokonaisuus alkoi syksystä 2016 lähtien ja siihen kuuluu useiden kurssien yhteistyö Savonian kanssa puolin ja toisin. Opintokokonaisuuteen voi tulla myös muista tieteenaloista kuin kauppatieteistä. 

Yrittäjyyden sivuainekokonaisuuteen kuuluu esimerkiksi Yrittäjyysviikko, jossa on samaan aikaan mukana useampia yrityskumppaneita, joille opiskelijat tekevät projekteja. Viikko sisältää muun muassa ratkaisumyyntiin liittyviä workshoppeja, joita opiskelijat ratkovat yhteistyössä yrittäjäkumppaneiden kanssa. Yrittäjyyden sivuainekokonaisuuteen kuuluu myös muun muassa myynnin oppimisen simulaatioharjoituksia, joissa kehitetään myynnin vuorovaikutusta ja opetellaan myyntiprosessin hallintaa.

‒ Yrittäjyyttä voi oppia monella tavalla monissa opinnoissa. Yhteistyö yritysten kanssa ja tiedon viljeleminen ja hakeminen eri lähteistä ovat hyvin keskeistä. Teemme innostaaksemme nuoria kohti yrittäjyyttä. Halutaan kannustaa ja rohkaista yrittäjyyteen entistä enemmän. Yrittäjyyden kautta saadaan Suomi nousuun, Saara Julkunen Itä-Suomen yliopistolta kertoo.

Savilahteen on suunnitteilla yrittäjyyden oppimisympäristö, joka kokoaa yhteen kaiken alueella tarjottavan eri oppilaitosten yrittäjyysopetuksen, sekä neuvonta- ja tutkimuspalvelut. Tällöin kaikki yrittäjyyteen liittyvät palvelut ovat helposti saatavilla samasta paikasta.

 

Bisnes
Bisnes2017
yrittäjyys
Koulutus
Savonia
ammattikorkeakoulu
Yliopisto
sakky
Itä-Suomen yliopisto

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva