Kaikki yrittäjyyspalvelut
yhdestä osoitteesta

Teksti: Digimag/Sirpa Korhonen Digimag/Jessika Narkaus
Yrittäjyyspalvelut, Uusyrityskeskus, Pro Agria, Savon ja Kuopion Yrittäjät, YOM-palvelu sekä Nuoret Duuniin -hanke toimivat kauppakeskus Aapelin kolmannessa kerroksessa. Yhdessä eri toimijat tarjoavat kattavan palveluvalikoiman. Toimijoiden yhteisenä tavoitteena on, että menestyviä yrityksiä ja yrittäjiä on enemmän ja yrittäjien taloudellinen ja sosiaalinen asema paranevat.

Kuopionseudun Uusyrityskeskus neuvoo aloittavia yrittäjiä ja yrityksen perustamista harkitsevia. Maksuttomassa ja luottamuksellisessa yritysneuvonnassa käydään läpi liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma sekä selvitetään asiakkaan tarve asiantuntijapalveluille. Kokeneet yritysneuvojat ja paikallinen asiantuntijaverkosto auttavat yritysidean toimivuuden arvioinnissa ja rahoitusvaihtoehtojen kartoittamisessa. Oman neuvonta-ajan voi varata numerosta 017 288 2000.

SAVON YRITTÄJÄT on yksi Suomen Yrittäjien 20 aluejärjestöstä toimialueenaan 18 kuntaa Pohjois-Savossa. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä 25, ja paikallisyhdistyksen kautta lähes 4 000. Jäsen kuuluu omaan paikallisyhdistykseensä, mutta saa yhdellä jäsenmaksulla koko järjestöketjun palvelut, edut ja jäsenalennukset.

Jäsenyydellä saa vaikuttamisväylän yrittäjiä koskeviin asioihin, sillä yrittäjäjärjestö on alueensa merkittävin pk-yritysten yhteiskuntavaikuttaja. Yrittäjät saavat järjestön kautta vertaistukea ja virkistystä sekä pääsevät verkostoitumaan kanssayrittäjien kanssa. Järjestö tarjoaa myös tietoa, koulutusta sekä työkaluja yritystoimintaan muun muassa maksuttoman puhelinneuvonnan avulla.
www.savonyrittajat.fi

KUOPION YRITTÄJÄT on yrittäjyyden asiantuntijajärjestö, jonka tavoitteena on yhteistoiminnassa eri sidosryhmien kanssa luoda Kuopioon Suomen parhaat yrittämisen olosuhteet. Järjestö välittää jäsenistölle tärkeää tietoa ajankohtaisista asioista, koulutuksista ja tapahtumista. 

‒ Olemme mukana Uusyrityskeskuksen asiantuntijaverkossa kertoen yrittäjän sosiaaliturvasta. Luomme yrittäjien välisiä verkostoja. Olemme mukana YritysKuopio -verkostossa, jossa kokoonnumme joka tiistai kello 8–10 antamaan yrittäjille pika-apua missä tahansa yritystoimintaa koskevassa pulmassa, kertoo toiminnanjohtaja Kirsi Sisso-Litmanen. Pika-avun ajanvaraus tapahtuu numerosta 017 182 089. www.kuopionyrittajat.fi

 

Suunnittele omistajanvaihdos ajoissa

OMISTAJANVAIHDOIS ON NORMAALI yrityksen elinkaareen kuuluva tapahtuma, jolla on suuri kansantaloudellinen merkitys. Tärkeintä on aloittaa sukupolvenvaihdoksen suunnittelu ajoissa, sillä prosessi voi kestää kuukausista vuosiin.

UUDELLE YRITTÄJÄLLE TAI liiketoimintaansa laajentavalle yritykselle jo olemassa olevan yrityksen tai sen liiketoiminnan ostaminen voi olla järkevä vaihtoehto, sillä samalla saa yleensä valmiin asiakaskunnan ja välineet liiketoimen harjoittamiseen. 
Vain myynnissä oleva yritys voi vaihtaa omistajaa, ja ostettavaa onkin tällä hetkellä paljon, sillä Suomen yrittäjät eläköityvät. Vuoden 2015 valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin mukaan lähivuosina eläkkeelle jääviä yrittäjiä on peräti 78 000. Savon Yrittäjien mukaan alueella on yli 
10 000 yritystä, joiden yrittäjistä noin viisi tuhatta on iältään 55-74-vuotiaita. Valtaosa omistajaa vaihtavista yrityksistä on mikroyrityksiä.
Jopa 39 prosenttia 55-vuotiaista tai sitä vanhemmista yrittäjistä arvelee myyvänsä yrityksensä ulkopuoliselle, kun itse luopuu päävastuusta. Ilman jatkajaa olevista yrityksistä alle 10 prosenttia kuitenkin tietää tai tunnistaa ulkopuolisen ostajan. Noin kolmannekselle jatkaja toiminnalle löytyy omasta perheestä tai yrityksen sisältä.

OSTAJAN LÖYTÄMINEN JA yrityskaupan onnistunut toteutuminen vaativat kuitenkin panostamista. Omistusjärjestelyn haasteet voidaan tiivistää viiteen asiaan: ostajan ja myyjän kohtaaminen, yrityksen arvon määrittely, riittävän ajoissa aloittaminen, rahoituksen järjestäminen sekä asiantuntija-avun käyttö. 
Yrityksen tulee käytännössä olla koko ajan myyntikuntoinen eli sen paperiasiat, tase ja tulevaisuuden tekijöiden tulee olla kunnossa. Toiminnan selkeä ja perusteellinen dokumentointi mahdollistaa sen, että ulkopuolinen taho kykenee tekemään todellisuuteen pohjautuvan arvion yrityksen elinvoimaisuudesta, oli kysymyksessä sitten ostaja, rahoittaja tai yrityksen arvonmääritystä suorittava asiantuntijataho. 

LIIALLINEN OMATOIMISUUS YRITYSKAUPOISSA voi olla vahingollista. Yritys-Suomen tietojen mukaan yli puolet yrityskaupan tehneistä pettyy kauppaan jollakin tavalla. Asiantuntijoiden käyttö tuo rutiinia ja kokemusta omistusjärjestelyihin sekä edesauttaa asioiden sujumista oikein. Tieto ja sen saatavuus ovat avainasemassa myös omistusjärjestelyn osapuolten kohtaamiselle.

PROAGRIA TARJOAA asiantuntijapalvelua liiketoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen toimiville ja aloittaville yrityksille maaseutualueella osana ProAgrian ja Maa- ja kotitalousnaisten valtakunnallista asiantuntijaverkostoa. Ratkaisuja ja ideoita yrityksen kasvuun, muutostilanteiden hallintaan, nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen selvitetään puolueettomilla suunnitelmilla ja laskelmilla. ProAgria avustaa myös rahoituksen ja lupien hakemisessa. www.pohjois-savo.proagria.fi

‒ Muodostamme nyt sellaisen kokonaisuuden, että sekä yritystoimintaa suunnitteleva,että jo pidempäänkin yritystoimintaa pyörittänyt saa kattavan palvelun yhdestä paikkasta, Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Arto Nykänen hehkuttaa.

UUDEN YRITYKSEN perustamiseen Kuopion Uusyrityskeskuksen toimitusjohtaja Tarja Pöyhönen antaa oivan ohjenuoran:

‒ Tärkeintä on miettiä, omaako sellaista osaamista, mistä joku on valmis maksamaan. Liikeidea voi myös olla oivallus, parannus tai keksintö. Miten teen asiat paremmin kuin muut. Yrityksen perustamista harkitsevan täytyy tiedostaa myös vallitseva kilpailutilanne ja sen mahdolliset muutokset omalla alalla. Tästä jalostuu liikeidean ydin. Liikeidea kannattaa aina tulla testaamaan asiantuntijan kanssa, ja apua kannattaa kysyä idean kehittämiseen, Pöyhönen neuvoo.

KUOPION YRITTÄJIEN puheenjohtaja Jouni Ortju luettelee useita syitä kuulua yrittäjäjärjestöön; verkostoituminen, johonkin ryhmään kuuluminen, edunvalvonta, koulutukset ja tapahtumat, toimialan kehityksen seuraaminen, itsensä kehittäminen, vertaistuki. Yrittäjäjärjestö vaikuttaa yhteiskuntaan niin, että yrittäjille luodaan paremmat olosuhteen yrittää ja menestyä.

‒ Itsekin olen aikoinaan liittynyt järjestöön useammista näistä syistä enkä ole katunut hetkeäkään päätöstäni! Ja sitten vielä se vanha totuus: toiminnasta saa juuri niin paljon irti, kuin siihen itse on valmis panostamaan, Ortju lisää.

Aapelin yrittäjyyspalvelut
Kauppakatu 28 B, 3 krs, 70110 Kuopio

savon yrittäjät
ma–pe klo 9–16
savo@yrittajat.fi
www.savonyrittajat.fi

kuopion yrittäjät
Kirsi Sisso-Litmanen toiminnanjohtaja
Pika-apu tiistaisin klo 8–10
puh. 017 182 089
www.kuopionyrittajat.fi

Kuopionseudun Uusyrityskeskus ry
puh. 017 288 2000
www.kuopionseudunuusyrityskeskus.fi

proagria pohjois-savo ry
Puijonkatu 14, 70111 Kuopio
ma–pe klo 8–15
puh. 020 747 3650
www.pohjois-savo.proagria.fi

Bisnes
Työ ja ura
Yrittäjyyspalevlut

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva