Yrittäjyys

oppilaitoksissa

Teksti: Jere Lehtonen Kuva: SAKKY
Tarve yrittäjyyteen valmentaviin ja kannustaviin opintoihin on nykyään suuri. Kuopion oppilaitokset ovat vastanneet haasteeseen yrittäjäopintojen, erilaisten tapahtumien sekä yrittäjämyönteisen hengennostatuksen keinoin.

Savon koulutuskuntayhtymä eli tuttavallisemmin Sakky tarjoaa aikuisopiskelijoille suunnattujen yritysopintojen ohella erityisesti nuorten yrittäjäkasvatusta.

- Jokaisen opiskelijan on mahdollista ottaa yritysopinnot mukaan oman ammattitutkintonsa osaksi, Nuori Yrittäjyys -projektien vastuuhenkilönä toimiva Risto Räsänen kertoo.

- NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa opiskelija voi perustaa oikealla rahalla toimivan yrityksen, jossa saa yritystaitojen ja opintopisteiden ohella myös asiakaskuntaa. Ohjatun harjoitusyrityksen kautta on hyvä lähteä yrittämään valmistumisen jälkeen.

- Lisäksi järjestetään NY 24 h-leirejä, joissa opiskellaan päivä ja yö yritystaitoja.  
Ohjaajina leireillä on mukana yritysasiantuntijoita ammattikorkeakoulu Savonian yTiimistä.

- Yrittäjyystiimi eli yTiimi perustettiin 2007 vahvistamaan ja tukemaan käytännönläheisesti opiskelijoiden liike-elämävalmiuksia ja yrittäjätaitoja, tiimimanageri ja valmentaja Jari-Pekka Jääskeläinen kertoo.

- Tiimin on käynyt läpi 300 opiskelijaa, joista noin 15% on jatkanut yrittäjiksi.

Käytännönläheisyys ja yhteistyö paikallisen yrityskentän kanssa ovat olennaisena osana ammattikorkeakoulun yrittäjäkasvatuksessa. Opiskelijoilla on mahdollisuus myös kehittää omaa yritysideaansa opintojensa ohella osallistumalla NY Start Up -ohjelmaan tai yPolkuun, joka sopii myös ylempää AMK-tutkintoa suorittaville.

Elinkeinoelämän kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää myös Itä-Suomen yliopistolle. Yliopistosta syntyvän osaamisen tavoitteellisella hyödyntämisellä pyritään edistämään alueellista taloudellista tehokkuutta ja kilpailukykyä uutena yrittäjyytenä ja olemassa olevan liiketoiminnan vahvistamisena.

YLIOPISTO TARJOAA yrittäjyys- ja kaupallisia opintoja sekä opiskelijoilleen että tutkijoilleen. Yrittäjyys- ja työelämävalmiuksien vahvistaminen edistää sekä tutkimuksen kaupallistettavuutta että tutkimuksen ja opiskelijoiden opinnäytetöiden kautta tehtävää alueellista yritysyhteistyötä.

Ennen kaikkea yliopistoon halutaan luoda yrittäjämäistä ja yrittäjyyteen kannustavaa asennetta ja kulttuuria organisaation eri tasoille.

- Yrittäjyyden edellytyksenä on myönteinen asenne yrittäjyyteen sekä kyky tunnistaa ja tuotteistaa omaa osaaminen, yrityskehitysasiantuntija Matti Höytö Kuopion kampukselta sanoo.

 

yrittäjyys
Yrittäjyysopinnot

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva