Ympäristövastuullisuudesta menestystekijä

Ympäristö-
vastuullisuudesta

menestystekijä

Teksti Digimag/Heta Jyrälä Kuva Digimag/Mirka Happonen
Yhä useamman tarjouspyynnön ehdoissa on yritysvastuun osoittaminen. Se onnistuu näppärästi esimerkiksi Ekokompassin avulla. Sari Väänänen, Kati Lundgren ja Anu Salo etsivät yrityksille sopivia toimintatapoja alkukartoituksen avulla.
Ekokompassilla oikeaan suuntaan

Ekokompassi on pk-yrityksille, organisaatioille ja tapahtumille suunnattu ympäristöjärjestelmä, jonka avulla voidaan tunnistaa ja hallita ympäristövaikutuksia. Se sopii kaikille toimialoille, koska sertifikaatti räätälöidään yhdessä yrityksen kanssa. Kuopiossa sertifikaatti löytyy esimerkiksi Koivumäen kartanolta, Kiinteistö-KYSiltä ja Kuopion raviradalta.

– Sertifikaatti on helppo tapa käynnistää ympäristötyö. Siinä tarkastellaan kriittisesti yrityksen kaikki toiminta läpi, minkä jälkeen sitä aletaan kehittää, kuvailevat Ekokompassin Pohjois-Savon aluekoordinaattorit Anu Salo ja Kati Lundgren.

Sertifikaatti sisältää 10 kriteeriä, joiden noudattamiseen yritys tai tapahtuma sitoutuu. Kriteerit sisältävät vaatimuksia muun muassa jätehuollolle, kemikaalien hallinnalle ja systemaattiselle ympäristöasioiden kehittämiselle. Ekokompassi-järjestelmä auditoidaan, ja yritys saa siitä virallisen sertifikaatin. 

Valtakunnallisesti sertifikaattia koordinoi Suomen luonnonsuojeluliitto. Pohjois-Savossa Savon koulutuskuntayhtymä tarjoaa Ekokompassi- ympäristöjärjestelmän neuvonta- ja auditointipalveluja. Sakky haluaa muutenkin olla vahvasti läsnä tukien ja auttaen yrityksiä ja julkisia toimijoita erilaisissa ympäristöasioissa. Ympäristöosaamisesta alueellinen menestystekijä -hankkeen avulla yritykset saavat tietoa, apua ja koulutusta ympäristöasioiden kehittämiseen.

Yritysvastuun toteuttamisen tulee näkyä koko hankintaketjussa. Isommat yritykset ovat jo hienosti heränneet ja tuovat esille vastuullisia toimiaan. Seuraava askel on vyöryttää toimenpiteet ketjussa alaspäin. Alihankkijalta voidaan vaatia esimerkiksi vastuullisuussuunnitelmaa tai puolueettoman tahon myöntämää sertifikaattia.

– Autamme yritysvastuun kehittämisessä järjestämällä koulutuksia, seminaareja ja työpajoja sekä selvityksiä, kuvailee projektipäällikkö Anu Salo Ympäristöosaamisesta alueellinen menestystekijä -hankkeesta. 

Asiantuntija Kati Lundgrenin mukaan yrityksillä on kirjava lähtötaso: osa käyttää jo Ekokompassia tai muuta ulkoista sertifikaattia ja osa vasta heräilee tiedostamaan vastuullisuutta. Hanketiimin tuella yritykselle etsitään sopivia työkaluja, menetelmiä sekä toimintamalleja käymällä tarkasti läpi yrityksen toiminta ja prosessit.

Huomiota kiinnitetään esimerkiksi siihen, miten yrityksen työntekijät ja asiakkaat liikkuvat. Miten yrityksen logistiikka toimii? Kuljetukset on usein ulkoistettu, joten samalla tarkastellaan alihankkijoiden toimintaa. Mitä muita hankintoja tehdään ja ottavatko he huomioon ympäristönäkökohdat? Materiaalitehokkuudessa tarkastellaan muun muassa syntyvän jätteen määrää: tehdäänkö tuotteet mahdollisimman vähällä ja miten huolehditaan käyttökelpoiset materiaalit ja laitteet uusiokäyttöön. Kiinteistön osalta huomio kiinnittyy energiatehokkuuteen eli sähkön-, lämmön- ja vedenkulutukseen sekä jätehuoltoon.

– Alkukartoituksen aikana moni huomaa, miten laajasta asiasta on kyse. Samalla moni yllättyy iloisesti, kun osa asioista on jo mallillaan, kertoo Lundgren. Yritykset tekevät jo entuudestaan paljon asioita vastuullisesti, mutta unohtavat kertoa niistä ulospäin.

Siksi asiantuntija Sari Väänänen korostaa säännöllisen viestinnän tärkeyttä. Usein vastuullisuusviestintää arastellaan, koska ajatellaan, että kaiken pitäisi olla jo valmista. Väänänen kumoaa luulon toteamalla, että pienistäkin teoista kannattaa kertoa ja kehitettävää löytyy aina. Ympäristövastuu on myös merkittävä imagollinen tekijä ja osa yrityksen brändiä. Oman ympäristölupauksensa voi laittaa vaikkapa verkkosivuille nähtäväksi.

– Vastuullisuudesta viestiminen on kilpailuetu, joka vaikuttaa ostopäätöksiin monella tasolla. Tyytyväinen asiakas on paras puolestapuhuja, Väänänen tiivistää. 

Ympäristöosaamisesta alueellinen menestystekijä -hanke
Projektipäällikkö Anu Salo, puh. 044 785 4019

 

Ympäristöosaamisesta alueellinen menestystekijä
hanke
vastuullisuus
Ympäristö
Ekokompassi

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva