Yhteistyöllä maailman huipulle

Yhteistyöllä
maailman huipulle

Teksti Digimag/Heta Jyrälä Kuva Digimag/Mirka Happonen
Yritysvetoiset verkostot tavoittelevat isompia markkinoita. Markkinalähtöisen toiminnan perusteena on kunnianhimo ja yhteinen visio.

Pohjois-Savon ELY-keskus käynnistää yhdessä alueen yritysten, paikallisten ja kansallisten toimijoiden kanssa kokonaisuuden, jonka tavoitteena on kiihdyttää Pohjois-Savon yritysten kansainvälistymistä ja vientiä sekä luoda yhteistyössä kansainväliseen liiketoimintaan tähtääviä kokonaisratkaisuja.

Projektin alullepanija on Team Finland koordinaattori Markku Koponen, jolla on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisestä työstä ja kaupasta. Työssään hän on huomannut, kuinka oleellista on tuntea oikeat ihmiset ja luoda globaaleja verkostoja.

– Malli on täydellinen niille yrityksille, jotka näkevät yhteistyön tärkeänä osana kansainvälistä kasvua. Verkoston avulla saavutetaan isommat markkinat ja isompi kasvuloikka, kertoo Koponen.

Verkostoitumalla yritykset luovat oman ekosysteemin, jolla on yhteinen liiketoimintatavoite ja tahto päästä loppuasiakkaan luokse. Ekosysteemissä voi olla mukana vasta vientiä käynnistäviä yrityksiä sekä kansainvälisten markkinoiden konkareita. Yhteistyöllä vahvistetaan jo olemassa olevia vahvuuksia.

– Alueellamme yritykset tuntevat toisensa hyvin, mutta yhteistyötä voisi tehdä enemmänkin, tuumaa Koponen.

Ekosysteemimallia on toteutettu viime vuonna menestyksekkäästi valtakunnallisella tasolla, jossa Koponen oli Tekesillä rahoittamassa toistakymmentä kansainvälisille markkinoille tähtäävää kansallista ekosysteemiä. Alueelliselle tasolle sovellettaessa Pohjois-Savo toimii kärkijoukoissa. Alueellisen yhteistyön lisäksi ekosysteemiä on tarkoitus verkottaa kansallisilla ja kansainvälisillä kumppaneilla.

Syksyllä yritykset kutsutaan mukaan kaikille avoimiin workshoppeihin, joissa etsitään alueelliset liiketoimintakärjet. Muodostuneiden ekosysteemien alkujen käytössä ovat Team Finlandin verkoston palvelut sekä maakunnallisen, kansallisen sekä kansainvälisen tason rahoitus ja resurssit.

Alkuvaiheen työpajoihin osallistuminen ei velvoita mihinkään, vaan yritykset toimivat alansa asiantuntijoina. He tuovat pöytään oman osaamisensa ja näkemyksensä sekä alan haasteet ja vaatimukset. Näiden tietojen pohjalta etsitään ne liiketoimintakärjet, joille tunnistetaan maailmalla olevat markkinat.

– Yritysekosysteemi tähtää isoille markkinoille. Meillä on täällä niin rautaista osaamista, että joukolla päästään varmasti maailman huipulle. Tavoitteena on olla loppuasiakkaan luona kahden tai kolmen vuoden päästä, summaa Koponen. 

 

kuopio
pohjois-savo
ELY-Keskus
Kaswun Kärjet
yritysekosysteemi
verkostoituminen
Team finland
vienti
kasvu
kansainvälistyminen

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva