Yhteismetsiin sijoitetaan entistä enemmän

TEKSTI NMT/emma heinonen Kuva pixabay
Suomessa metsän suorasijoittaminen ja rahastosijoittaminen ovat edelleen yleisiä sijoitusmuotoja. Yhteismetsien perustaminen ja niihin liittyminen on kuitenkin yhä suositumpaa, vuoden 2017 alussa Suomessa oli 386 yhteismetsää ja osakkaita oli noin 25 000.

Yhteismetsäsijoittamisessa osakas antaa metsänsä yhteismetsän käyttöön. Yhteismetsä hallinnoi osakkaiden tiloja, se myös hoitaa metsiä ja tekee niiden hakkuut. Osakas ei itse päätä hakkuista vaan hakkuut tehdään vuoroin niillä metsäalueilla, joilla se on mahdollista. Yhteismetsässä osakas saa metsästä tällöin säännöllisiä tuloja.

Suomen metsäkeskuksen mukaan yhteismetsien kokonaispinta-ala kasvaa jatkuvasti, ja se kurottaa jo 700 000 hehtaariin. Suomessa pienin yhteismetsä on alle 20 hehtaarin kokoinen ja suurin yli 90 000 hehtaaria.

Metsään voi sijoittaa myös erilaisten rahastojen kautta, jossa rahasto ostaa metsää ja asiakas ostaa rahasto-osuuksia. Metsäsijoittamisessa on myös strukturoituja tuotteita. Metsäsijoitukset ovat tuotoltaan noin 3‒6 prosenttia vuodessa.

METSÄ ON sijoituskohteena pitkä ja vakaa. Metsäsijoittamista pidetään myös suhteellisen turvallisena sijoituskohteena, sillä metsämaata ei tule lisää eikä maasta tule ylitarjontaa.
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon johtaja Pekka Sahlmanin mukaan metsä on myös haastava sijoituskohde. Ilman osaamista ja kiinnostusta metsäalaan voi olla vaikeaa sijoittaa kohteeseen. Hänen mukaansa metsä on myös mielenkiintoinen sijoituskohde.

– Metsässä omilla toimenpiteillä vaikutetaan kaikkein merkittävimmin omaisuuden tuottoon. Kun taas muissa sijoituskohteissa ei sijoituksen valitsemisen jälkeen voida vaikuttaa omilla toimilla, Sahlman pohtii.

Säästöpankki Optian rahoituspäällikkö Risto Hämäläisen mukaan kasvatettu ja käsitelty metsä tuottaa keskimääräistä paremmin. Metsää kannattaa hoitaa ajallaan, jos siitä haluaa tuottoa. 

– Hyvin hoidettu metsä ei välttämättä tarkoita sitä, että se olisi kallista. Jos hoitaa hyvin ajallaan metsän uudistamiset ja taimikon hoidot niin se on myös kustannuksiltaan kohtuullista, Sahlman komppaa.

SÄÄSTÖPANKKI OPTIAN pankinjohtaja Ilkka Kytökorven mukaan metsä ei sovi lyhyeksi ja likvidiksi sijoitusmuodoksi, koska tuottoon liittyy paljon omaa työtä. Kytökorven mukaan osa metsistä on perittyjä, mutta jonkun verran metsäsijoittaminen kiinnostaa myös kaupunkilaisia ja varttuneempaa väestöä, joilla ei ole metsää entuudestaan.

Hänen mukaansa kiinnostukseen liittyy tämän hetken hyvin matala korkotaso. Hämäläisen mukaan vuosivoittoon vaikuttaa myös tilanhankintakustannukset sekä se, missä päin Suomea metsä on.

Pieni metsäpalsta sopii virkistäytymistarkoitukseen. Monien metsänomistajien kohdalla metsäsijoittamiseen liittyy muitakin arvoja kuin taloudellinen tuotto.
– Monta kertaa on myös niin, että palsta hankitaan puuhapalstaksi, jossa stressi poistuu, Kytökorpi pohtii.

 

Yhteismetsä
säästäminen
metsä
Luonto
sijoittaminen

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva