Vinkkejä kasvun rahoitukseen

Teksti digimag/Saga Iinatti ja sara pakarinen Kuva shutterstock
Yritykset tarvitsevat usein ulkopuolista rahoitusta laajentaessaan toimintaansa uusille liiketoiminnan alueille. Nykyään yrityksille on tarjolla paljon erilaisia rahoitusmahdollisuuksia ja -tahoja auttamaan ja vauhdittamaan kasvua.

Finnvera tarjoaa yrityksille rahoitusmahdollisuuksia lainoin, takauksin, pääomasijoituksin ja vienninrahoituspalveluin. Finnveran pk-yrityksille suunnattu Vientikaupan rahoitus -ohjelma tutustuttaa yritykset viennin rahoitusmahdollisuuksiin ja tarjoaa työkaluja vientikaupan käynnistämiseen. Painopisteenä ovat konkreettiset vientihankkeet ja näiden rahoitusratkaisut. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Suomessa toimivien pankkien kanssa.

 
Tekes tarjoaa useita rahoitusmalleja kansainvälistymiseen, kasvuun ja yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaan.  Tärkein kohderyhmä ovat kansainvälistä kasvua tavoittelevat yritykset, joilla on kykyä ja tahtoa menestyä. Tekes tarjoaa kolmenlaista rahoitusta: lainoja, avustuksia ja rahastosijoituksia.

 
ELY-keskukset ovat valtion aluehallinnon yksiköitä, joiden yksi tehtävä on antaa yrityksille rahoitus- ja kehittämispalveluita. ELY-keskuksesta yritykset voivat hakea avustus- ja tukirahoitusta kehittämishankkeidensa rahoitukseen. Kehittämisavustuksen tarkoitus on tukea yrityksen kokonaisvaltaista kasvua ja kehittymistä sekä luoda parempia edellytyksiä liiketoiminnalle. Avustuksen tärkeimpänä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen.

TeamFinland kokoaa yhteen yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkoston. Kansainvälistymisen verkosto tarjoaa yrityksille sujuvan palveluketjun aina neuvonnasta rahoitukseen. Laaja verkosto kerää yhteen monipuoliset rahoituspalvelut, avustukset, lainat, takaukset ja pääomasijoitukset.

Pankkirahoituksella on perinteisesti ollut merkittävä rooli yritysten rahoittajana. Pankkien myöntämät yrityslainat ovat perinteinen ja tunnettu rahoitusmuoto. Yritykset voivat saada pankista pitkä- tai lyhyt-aikaista lainaa erilaisiin rahoitustarpeisiinsa.

 

Muita rahoitusmahdollisuuksia yrityksille

Starttiraha
TE-palveluiden tarjoaman starttirahan tarkoituksena on edistää uutta yritystoimintaa sekä työllistymistä. Raha turvaa yrittäjän toimeentulon siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistäminen kestää, mutta kuitenkin maksimissaan vain 12 kuukauden ajalta.
Innovaatiosetelit
Tekesin valtakunnallinen innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää tuotteita ja palveluitaan, tai hankkia uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa osaamista ja tietoa. Innovaatiosetelin arvo on 
6 200 euroa ja sen avulla voi hankkia palveluita esimerkiksi yrityksiltä, tutkimusorganisaatioilta ja yliopistoilta. 

Enkelisijoittajat
Bisnesenkelillä tarkoitetaan yksityishenkilöä, joka sijoittaa listaamattomaan potentiaaliseen kasvuyritykseen. Sijoituksen lisäksi enkeli auttaa yritystä myös henkilökohtaisella osaamisellaan ja verkostoillaan. Vastineeksi hän odottaa yrityksen menestystä ja tuottoa sijoittamalleen rahalle. 
Lisätietoja 
www.fiban.org
www.businessangels.fi

Joukkorahoitus ja joukkolainarahoitus
Verkossa toimii useita joukkorahoitus palveluita- ja alustoja, joiden tavoite on saattaa rahoituksen hakija ja sijoittaja yhteen.  Tutustu esimerkiksi seuraaviin:
www.invesdor.com
www.kickstarter.com
www.kansalaisrahoitus.fi
www.mesenaatti.me
www.indiegogo.com
www.fundedbyme.com

Myös useita joukkolainarahoituksiin keskittyviä palveluita löytyy verkosta. 
Tutustu seuraaviin:
www.vauraus.fi
www.lainaaja.fi
www.fixura.fi
www.fellowfinance.fi

Fundu Oy:n tarjoama Siltalaina on joukkolaina-pohjainen lisärahoitus julkisen rahoituksen saaneille yrityksille.

Pääomasijoitus
Pääomasijoittaminen on sijoitusten tekemistä sellaisiin julkisesti noteeraamattomiin yrityksiin, joilla on hyvät kasvu- ja kehitysmahdollisuudet. Tutustu esimerkiksi:
www.tesi.fi
www.panostaja.fi 

kuopio
nmt
rahoitus

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva