Rauta on nyt kuumaa 
Pohjois-Savossa

Teksti Pohjois-Savon liitto/Jari Sihvonen Kuvat Pohjois-Savon liitto, Shutterstock
Pohjois-Savon talouden vetureita ovat olleet jo pitkään kone- ja energiateknologiateollisuus, puutuoteteollisuus ja elintarvikeala. Myös tuoreet vientiluvut kertovat niiden vahvasta merkityksestä maakunnan aluetaloudelle.

Kaikkein voimakkainta pohjoissavolaisen vientiteollisuuden tilausten kasvu oli alkuvuoden 2017 aikana metalliteollisuudessa, jossa päästiin peräti yli 20 prosentin kasvulukuihin. Myös metsä- ja puutuoteteollisuudessa vienti lisääntyi lähes 15 prosenttia. 

– Maakunnan pk-yritysten vienti on juuri nyt todella vahvassa kasvussa. Meillä on kasvua miltei tuplasti verrattuna koko maan lukuihin, sanoo aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa Pohjois-Savon liitosta.

TULEVAISUUDESSA UUTTA veto-apua aluetalouteen odotetaan erityisesti hyvinvointi- ja terveysalalta sekä matkailusta.

Myös vesiteknologiassa ja biotaloudessa on näkyvissä hyvää liiketoimintapotentiaalia.Vehreävesan mukaan kasvulukujen taustalla näkyy myös Pohjois-Savon kehittämisstrategiassa tehdyt valinnat kohdentaa julkista kehittämisrahoitusta yhteisesti valittuihin kärkialoihin. Se on synnyttänyt tutkimus- ja koulutusorganisaa-tioiden ja elinkeinoelämän yhteisiä oppimisympäristöjä ja osaamiskeskittymiä.

Niistä on muotoutumassa kokonaisia innovaatioekosysteemejä, joissa uudet innovaatiot ja palvelut syntyvät yritysten, tutkimuslaitosten, kuluttajien ja muiden toimijoiden tiiviissä vuorovaikutuksessa. Julkisella sektorilla on tärkeä rooli niiden rakentamisessa ja kehittämisessä.

POHJOIS-SAVON LIITTO myöntää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukea kärkialoille vuosittain noin 10 miljoonan euron edestä. Alueellisesti toimiva ja kansainvälisesti verkottunut innovaatioekosysteemi tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös investointitoiminnalle.

Kasvuyrittäjyyden tueksi Pohjois-Savossa on suunnitteilla uusi pääomasijoitusrahasto, johon on tavoitteena kerätä yhteensä 10 miljoonaa euroa kuntien, Pohjois-Savon liiton, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja yksityisten sijoittajien rahaa.

– Kansainvälisyyden edistäminen kaikessa toiminnassa on yksi keskeinen keino tukea maakunnan kasvua ja kehittämistä. Siksi siihen halutaan kohdentaa rahoitusta sekä yritysryhmille että julkisille toimijoille, Vehreävesa toteaa. 
Lisäksi Pohjois-Savo tarvitsee lisää muuttajia paikkaamaan eläkkeelle jäävien työpanosta sekä täyttämään kasvavien yritysten osaamistarpeita. Erityisesti teollisten alueiden vetovoimaa on parannettava. Uusia osaajia pitää houkutella yhdessä yritysten ja oppilaitosten kansainvälisten verkostojen avulla myös ulkomailta. 

POHJOIS-SAVON LIITTO
Sepänkatu 1, Kuopio
Puh. 017 550 1400
www.pohjois-savo.fi

 

 

pohjois-savo
kuopio
vienti
kansainvälistyminen

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva