Pohjois-Savon

veturilla on vetovoimaa

TEKSTI: TARJA ANUNTI KUVAT: Soile Nevalainen
Kuopion rohkeat tavoitteet ja suuret hankkeet herättävät huomiota ja vetävät puoleensa elinkeinoelämän toimijoita sekä uusia asukkaita. Hyvän kehityssuunnan ylläpito vaatii liike-elämän ja julkishallinnon tiimityötä.

Kuopion kaupunki kasvaa ja kehittyy nyt kovaa vauhtia. Tämä näkyy myös työpaikkojen määrän kasvussa. Lama ei lannista kaikkia yrityksiä eikä elinkeinoelämä ole pysähdyksissä. 
 - Työpaikkojen määrän kasvu on ollut Kuopiossa kymmenkunta vuotta voimakkainta koko maassa suuriin kaupunkiseutuihin verrattuna, sanoo Kuopion kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Markku Rossi
Yritykset, joilla on kyky ja halu uusiutua ja kehittyä, luovat menestystä tässäkin ajassa. Monipuolisella elinkeinorakenteella varustetusta Kuopiosta löytyy kasvavia yrityksiä monilta toimialoilta. Elinkeinoelämän keskusliiton elokuisen suhdannebarometrin mukaan Itä-Suomen teollisuuden ja rakentamisen suhdannetilanne on pitkästä aikaa kohonnut normaaliin. Palvelujen myynti on lisääntynyt, lisähenkilöstöä on palkattu ja alan suhdanneodotukset ovat myönteiset.
 - Suhdanteet Kuopion alueella näyttävät nyt paremmalta kuin viiteen vuoteen. Tilanne ei vielä anna aihetta juhlaan, mutta huonompaan suuntaan ei olla enää menossa, sanoo Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi.

ALUEELLA  ON  tulossa suuria hankkeita, kuten kaupungin asemanseudun, ”Kuopion portin”, kehittäminen noin 220 miljoonan euron investoinneilla, joista valtaosasta vastaa yksityinen sektori. Savilahteen Kallaveden rannalle nousee ensi vuosikymmenellä uusia investointeja miljardin euron arvosta: oppilaitoksia, työpaikkoja ja koteja yhteensä yli 34 000 henkilölle. Neulamäen pienteollisuusalueen rakentaminen jatkuu vilkkaana.
 - Finnpulp Oy:n biotuotetehdas Kuopion Sorsasaloon on tämän vuosikymmenen tärkein teollinen kehityshanke Kuopiossa. Sen työllistävä vaikutus tulee olemaan yli kolmen tuhannen työpaikan luokkaa välillisine vaikutuksineen, joten siihen panostetaan luonnollisesti paljon. Samassa yhteydessä pidetään tiukasti huoli Kallaveden suojelusta ja uusien prosessien tehokkuudesta ympäristön näkökulmasta, korostaa Rossi. 
Kuopio on noussut viime vuosina mitatustikin Suomen vetovoimaisimpien kaupunkien joukkoon. Kallaveden keskiössä sijaitsevasta kaupungista on tullut yksi maan halutuimmista asunpaikoista. Kaupungin vahvuuksia ovat hyvä elinympäristö, monipuolinen koulutustarjonta ja hyvä saavutettavuus. 
 - Kuopio on valtakunnallinen kasvukeskus ja sellaisena meidän on se myös pidettävä ja kehitettävä edelleen. Keskuskaupungit menestyvät ja siinä joukossa meidän on syytä olla jatkossakin, sanoo Kuopion kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Kantanen
Mutta kuinka hyvää imagoa ja rivakkaa kasvuvauhtia pidetään yllä? 
 - Yrittäjyyden edistäminen ja yksityisten investointien vauhdittaminen ovat kaupungin kehittämisen ydinkysymyksiä, sanoo Rossi. 
 - Kaupungin tehtävä tällä saralla on olla kannustava mahdollistaja. Pärjäämisemme takana on pitkä ja johdonmukainen työ sekä harkittu poliittinen päätös panostaa elinkeinopolitiikkaan. Haluamme resurssiemme puitteissa tarjota yhden Suomen parhaista ympäristöistä yrittää ja työllistää. Tällä hetkellä muokkaamme kaupungin yritysorganisaatiota virtaviivaisemmaksi, jatkaa Kantanen. 
 - Kuopioon tarvitaan uudenlaista lähestymistapaa alkavaan yritystoimintaan. Yrityksiä voisi syntyä paljon enemmänkin yliopistosta ja lisäksi voisimme houkutella Kuopioon alan kiinnostavampia liikeideoita tiimeineen perustamaan yrityksensä tänne, pohtii Huhtiniemi. 
 

Kuopio on selkeä Itä-Suomen keskus ihan jo sijaintinsakin ansiosta. Tästä on muuten aina hyvä lausua pari kaunista sanaa Kustaa III:lle, joka perusti Kuopion aikoinaan juuri tänne.” 

– Pekka Kantanen, Kuopion kaupunginhallituksen puheenjohtaja

KAUPUNGIN  KASVU  edellyttää Huhtiniemen mukaan strategisia valintoja ja selkeämpää profiloitumista. Hän uskoo erityisesti terveysteknologian ja hyvinvoinnin toimialojen tulevaisuuteen ja peräänkuuluttaa niille räätälöityä alkavien yritysten kasvuohjelmaa. 
 - Jos onnistumme synnyttämään merkittävää kasvua terveysteknologian ja hyvinvoinnin aloilla, kasvu säteilee laajemmin myös muille toimialoille ja koko kaupunkiin. Siksi kyseessä on toimialaa laajempi mahdollisuus.
Kuopiolaiset yritykset ovat Huhtiniemen arvion mukaan halukkaita rakentamaan tulevaisuuden kasvutarinaa entistä tiiviimmässä yhteistyössä kaupungin kanssa. Hyvä kasvuvauhti luo erinomaiset mahdollisuudet kiihdyttää vauhtia entisestään.
 - Tarvitsemme nyt yhteistä vahvaa visiota, jonka eteen eri tahot voivat tehdä yhdessä töitä. Kauppakamari haastaa kaupunkia asettamaan rohkean ja kunnianhimoisen kasvutavoitteen: 200 000 asukasta vuonna 2040. Jos sellaiseen sitoudutaan ja toimenpiteet suunnataan tavoitteen mukaisesti, tuloksia syntyy. 
Kantanen ja Rossi eivät näe 200 000 asukkaan tavoitetta itseisarvona, mutta ovat Huhtiniemen kanssa samalla linjalla yhteistyön ja määrätietoisuuden tiimoilta. 
 - Nuo ovat vaan pelkkiä numeroita. Ei mikään luku voi kaupungin kehittämisen näkökulmasta olla itseisarvo. Jos teemme jatkossakin työmme hyvin ja onnistumme kasvattamaan houkuttelevuutta ja elinvoimaa, Kuopio kasvaa. Ehkä joskus tuohonkin mittaan, pohtii Kantanen.
 - Hyvää yhteistyötä koko Pohjois-Savon alueen toimijoiden kesken tarvitaan jatkossakin sekä aktiivisuutta hyvien hankkeiden eteenpäinviemisessä. Kuopion on toimittava koko Itä-Suomen veturina ja annettava arvo samalla muillekin kunnille ja alueille, sanoo Rossi. 
 - Kasvun suunta ja vauhti sekä tekemisen määrätietoisuus ovat lopulta olennaisempia kuin se, saavutetaanko tietty asukasluku täsmälleen tiettynä vuonna, päättää Huhtiniemi. 

 

Muita saman alan yrityksiä

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva