Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua

Varhaiskasvatus

tukee lapsen kasvua

Teksti Digimag/Heta jyrälä Kuva Pixabay
Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen.
Päiväkotia valitsemassa
 • Miten helppo päiväkotiin on kulkea?
 • Miten päiväkoti on avoinna?
 • Haluatko valita teemapäiväkodin?
 • Montako kokoaikaista ja puolipäiväistä lasta ryhmässä on?
 • Onko päiväkodissa sisarryhmiä vai onko ryhmät jaettu lasten iän mukaan?
 • Käy tutustumiskäynnillä. Millainen kulttuuri päiväkodissa on?
 • Kuka siivoaa tai tiskaa päiväkodin arjessa?
 • Millaiset sijaiskäytännöt päiväkodissa on?
 • Miten vanhempien ja henkilökunnan välinen viestintä hoidetaan?
 • Millaisia toimintasuunnitelmia päiväkodilla on?

Opetushallituksen mukaan varhaiskasvatus on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka. Kyseessä ei ole vain päivähoito, vaan tavoitteellinen ja suunnitelmallinen lasten kehitystä ja oppimista tukeva toiminta.

Jokaiselle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma, jonka tekemiseen osallistuvat kaikki lapsen opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta vastaavat henkilöt yhdessä huoltajan ja lapsen kanssa.

VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTAMUOTOJA ovat kunnallinen tai yksityinen päiväkotitoiminta, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatustoiminta.

Avoimen varhaiskasvatuksen maksuttomat kerhot ovat hyvä vaihtoehto perheille, joilla ei ole tarvetta jokapäiväiseen varhaiskasvatukseen. Kerhoja tarjoavat muun muassa seurakunnat ja Mannerheimin lastensuojeluliitto. Huoltajat päättävät millainen varhaiskasvatustoiminta on heidän jälkikasvulleen parasta.

Kunnan perustehtävä on tarjota lapsille päivähoitoa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaiseman tilastoraportin mukaan vuonna 2018 varhaiskasvatukseen osallistui noin 74 prosenttia 1–6-vuotiaista lapsista. Tästä määrästä noin 83 prosenttia osallistui kunnan tai kuntayhtymän omaan tai ostopalveluna toteutettuun päiväkotitoimintaan. 75 prosenttia lapsista osallistui kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. 

Päivähoitoa hakemassa

Kuopiossa kunnallista päivähoitopaikkaa tulee hakea viimeistään neljä kuukautta ennen toivottua hoidon alkamisajankohtaa. Mikäli hoidon tarve johtuu vanhemman työllistymisestä tai opiskelusta, hakemus tulee tehdä kaksi viikkoa ennen hoidon alkamista.

 1. Täytä ja lähetä päivähoitohakemus sähköisesti Kuopion kaupungin verkkosivustolla
 2. Voit myös tulostaa hakemuksen ja viedä sen täytettynä lähimpään päiväkotiin
 3. Päivähoidosta otetaan yhteyttä viimeistään kuukautta ennen hoidon aloitusta
 4. Saat päätöksen päivähoidosta sähköisesti web-palveluun tai kirjeitse kotiin
 5. Päivähoidosta otetaan yhteyttä ja voit sopia tutustumisesta paikkaan

Lisätiedot ja ohjeet: www.kuopio.fi/paivahoitoon-hakeminen

THL:N TILASTORAPORTIN mukaan vuonna 2018 palvelusetelien osuus oli 11 prosenttia kaikista varhaiskasvatukseen osallistuneista lapsista. Myönnetyllä palvelusetelillä tai yksityisen hoidon tuella voi hankkia varhaiskasvatuspaikan joko kunnan hyväksymästä yksityisestä päiväkodista tai perhepäivähoidosta. 

Vanhemmat haluavat lapselleen vähintään hyvää, elleivät jopa parasta. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet toimivat laatukäsikirjana, joka mahdollistaa yhtenäiset raamit yhdenvertaisen ja tasalaatuisen varhaiskasvatuksen toteuttamiselle.

Lähtökohtaisesti jokainen suomalainen päiväkoti on hyvä ja laadukas paikka. Halutessaan vanhemmat voivat kuitenkin valita päiväkodin, jolla on jokin teema, kuten kulttuuri-, liikunta- tai musiikkipainotus.

Lähteet: oph.fi, thl.fi

koulu
varhaiskasvatus
päiväkoti
päivähoito
kerho
esikoulu
lapsi
lapset
perhe
vanhemmat

Muita saman alan yrityksiä

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva