Uuden

kirjanpitolain

keskeiset vaikutukset

Teksti: Tarja Anunti Kuva: Jean Scheijen
Tämän vuoden alun muutos toi monia kevennyksiä pienyritysten taloushallinnolliseen taakkaan. Kokosimme yhdessä KPMG:n Kuopion toimiston johtajan, Jere Niskasen ja Talenomin Harri Heiskasen kanssa lain vaikutuksia pien- ja mikroyrityksiin.

1. YHDENKERTAINEN KIRJANPITO
Ammatin- ja liikkeenharjoittaja ei ole velvollinen pitämään kahdenkertaista kirjanpitoa, mikäli sekä päättyneenä, että sitä edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä: 1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa, 2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa tai 3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

2. MIKROYRITYKSEN TILINPÄÄTÖS
Uudistus sisältää oman asetuksen pien- ja mikroyrityksille. Nyt ns. mikrokokoluokan ammatin ja liikkeenharjoittaja voi jättää tilinpäätöksen laatimatta, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella ylittyy enintään yksi seuraavista kolmesta raja-arvosta tilinpäätöspäivänä: 1) taseen loppusumma 350 000 euroa, 2) liikevaihto 700 000 euroa, 3) tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä. Yrittäjän on kuitenkin laadittava verotusta varten laskelma verotettavasta tulosta ja nettovarallisuudesta.   

3. HELPOTUKSET LIITETIETOIHIN 
Pienet ensin -periaate ilmenee erityisesti siinä, että pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä liitetietovaatimukset ovat huomattavasti aikaisempaa suppeammat. Tämä keventää myös tilinpäätöksen laadinnan hallinnollista työtaakkaa. 

4. INTRESSITAHOJEN SELVITYS
Pien- ja mikroyrityksen on uudistuksen myötä tehtävä selvitys yrityksen intressitahoihin kuuluvien välillä tehdyistä liiketoimista. Selvitys on tehtävä silloin, jos liiketoimet ovat olennaisia ja toteutus ei ole tapahtunut tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Intressitahoilla tarkoitetaan muun muassa toimitusjohtajaa ja hallintoelinten jäseniä sekä konserni- ja osakkuusyrityksiä. 

5. PIENKONSERNIN TILINPÄÄTÖS
Kirjanpitolain uudistuksen kanssa samanaikaisesti muutettiin myös osakeyhtiölakia. Lainmuutoksen jälkeen pienkonsernin ei enää tarvitse laatia konsernitilinpäätöstä, jos sen emo jakaa varoja osakkeenomistajalle. Uudessa kirjanpitolaissa pienkonsernilla tarkoitetaan konsernia, joka ylittää sekä päättyneen että sitä välittömästi edeltäneen tilikauden tilinpäätöspäivänä enintään yhden seuraavista kolmesta raja-arvosta: 1) taseen loppusumma 6 000 000 euroa, 2) liikevaihto 12 000 000 euroa, 3) tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä. 

6. SÄHKÖINEN AINEISTO
Numeroidun ja paperimuodossa säilytettävän tasekirjan laatimis- ja säilyttämisvelvoite poistui. Lisäksi jatkossa aineiston säilyttäminen niin tilikauden aikana kuin tilinpäätöksen jälkeen voidaan joustavasti toteuttaa sähköisessä muodossa maantieteellisistä rajoista tai järjestelmäratkaisuista riippumatta. Kunhan tämä aineisto on saatettavissa selkokieliseen muotoon vaikeuksitta ja ilman aiheetonta viivettä. 

7. AUKOTON KIRJAUSKETJU
-Uusi laki korostaa sanktiouhalla kirjausketjun aukottomuutta ja todennettavuutta. Asia koskee myös tilikauden aikana annettavia viranomaisraportteja. Kirjausketjun on oltava palautettavissa molemmin päin: yksittäisestä kuitista tilinpäätökseen ja päinvastoin.

Uusi kirjanpitolaki
Lakimuutos
KPMG

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva