Uraohjauksella oikeaan suuntaan

Uraohjauksella
oikeaan suuntaan

Teksti Digimag/Heta Jyrälä Kuva Digimag/Anne Kettunen
Missä minä olen hyvä? Miten kerron työnantajille, mitä minä osaan? Millaisia opintoja minun kannattaa valita? Uraohjaus auttaa opiskelijoita matkalla työelämään.

Joskus opiskelijalla on tarkka visio, mitä hän haluaa tehdä tulevaisuudessa. Toisinaan taas tulevaisuuden kuva voi olla hukassa tai omalle polulle mennään kiertotietä. Silloin on tärkeää, että oppilaitosten henkilöstöllä on valmiudet tukea opiskelijaa tämän valitsemalla reitillä tai opettaa näkemään vahvuuksia, joiden kautta haaveammatti voi löytyä. 

– On tärkeää, että urasuunnittelua ja -ohjausta tehdään koko opintojen ajan. Se ei ole irrallinen kokonaisuus, kertoo Uraohjaus2020-hankkeen projektipäällikkö Sari Turpeinen. Kolmen oppilaitoksen yhteistyönä toteutettavaa hanketta koordinoi Savonia-ammattikorkeakoulu. Savonian lisäksi mukana ovat Savon ammattiopisto SAKKY sekä Ylä-Savon ammattiopisto YSAO.

Ylärivistä vasemmalta Marjo Jalkala, Sari Turpeinen, Pirjo Venhovaara, Riitta Turpeinen ja Arja Pehkonen kehittävät yhdessä opiskelijoiden uraohjausta.

HANKKEEN TAVOITTEENA on lisätä ohjaushenkilöstön ohjausosaamista ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Lisäksi sen avulla halutaan luoda koko Pohjois-Savon ammatillisten oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulun yhteinen palvelumalli, joka tukee opiskelijoiden jatko-opintoihin, yrittäjyyteen tai työelämään siirtymistä.

– Urasuunnittelua on periaatteessa jokainen kurssivalinta, sopivan harjoittelupaikan etsiminen sekä harrastuksien kautta syntyvä kokemus. Näiden avulla opiskelijalle hahmottuu, mitä hän haluaa tehdä tulevaisuudessa, täsmentää koordinoiva opinto-ohjaaja Pirjo Venhovaara Savoniasta.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on luoda yhteinen palvelumalli sekä tapa toimia, jolloin opiskelijoiden siirtymisestä työelämään tai jatko-opiskeluihin tulee luontevampaa. Osa kehitettävistä uraohjaustoiminnoista ulottuu koko opintopolun ajalle, toiset puolestaan ovat täsmävälineitä, joilla vastataan spesifeihin tarpeisiin tietyissä opintopolun vaiheissa. Mallissa tarkastellaan myös henkilöstöpalveluyritysten roolia ja yhteistyötä oppilaitosten kanssa.

– Tavoitteena on myös vahvistaa opiskelijoiden ja työelämän yhteen saattamista, alueen oppilaitosten roolia opiskelijoiden uraohjauksessa, työllistyvyyden tukemisessa ja työllistämistoiminnassa yhteistyössä sopivien yritysten kanssa, kertoo opinto-ohjaaja Riitta Turpeinen YSAO:sta.

HANKKEEN ALKUMETREILLÄ opiskelijoille tehtiin kysely, jonka pohjalta saatiin ensi käden tietoa siitä, millaisia asioita uraohjaukseen kaivataan. Kaikkien oppilaitosten opiskelijat olivat sitä mieltä, että työelämäyhteistyötä tehdään, mutta oman osaamisen esittämisessä ja sanoittamisessa kaivataan apua. Konkreettisesti he kaipaavat vinkkejä esimerkiksi siihen, miten töitä haetaan, millaiset työnhakuasiakirjojen tulee olla tai miten sosiaalisen median kanavia voidaan hyödyntää työllistymisessä.

– Kaiken kaikkiaan hanke koskettaa maakunnassa välillisesti noin 9 000 opiskelijaa. On tärkeää, että oppilaitosten koko henkilöstö ymmärtää opinto- ja uraohjauksen merkityksen ja ohjaus saadaan nivottua opintoihin ja muuhun tekemiseen, huomauttaa SAKKY:n opinto-ohjauksen koordinaattori Marjo Jalkala

Hankkeen aikana luodaan yhteisiä materiaaleja ja toimintamalleja sekä koulutetaan ohjaushenkilöstöä. Maaliskuussa 2018 alkanut hanke jatkuu 29.2.2020 saakka. Hanke saa osarahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta (ESR), ja Etelä-Savon ELY-keskus toimii hankkeen kansallisena rahoittajana.

Uraohjaus2020
Projektipäällikkö Sari Turpeinen 
puh. 044 785 5621
blogi.savonia.fi/uraohjaus2020   

 

digimag
kuopio
Koulutus
uraohjaus
uraohjaus2020
Savonia-ammattikorkeakoulu
savon ammattiopisto sakky
ylä-savon ammattiopisto ysao

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva