Ura haltuun työvoimakoulutuksella

Ura haltuun
työvoima-
koulutuksella

Teksti Digimag/Heta Jyrälä Kuva Pixabay
Kouluttautuminen parantaa mahdollisuuksia pysyä tai päästä takaisin työelämään.

Poimintoja alkavista koulutuksista

  • Puhtauspalvelualan koulutus, 25.3.2019, Kuopio ja Varkaus
  • Kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutus, jatkuva haku, Kuopio
  • Kone- ja tuotantotekniikan jatko- ja täydennyskoulutus, jatkuva haku, Kuopio
  • Lupakorttikoulutus, työturvallisuuskortti, 11.3.2019, Kuopio
  • Lupakorttikoulutus, anniskelupassin koetilaisuus, 13.3.2019, Kuopio
  • Lupakorttikoulutus, tulityökortti, 15.3.2019, Kuopio
  • Startti yrittäjäksi, 18.3.2019, Varkaus
  • Lähihoitajan osaamisalaopinnot, 25.3.2019, Kuopio

Yrityksissä arvostetaan työntekijöitä, jotka ovat omatoimisia ja joustavia moniosaajia.

 – Henkilön osatessa monia tehtäviä hyvin hänet on helpompi siirtää osastolta toiselle sen mukaan, missä apua eniten tarvitaan, kertoo TE-toimiston asiantuntija Arto Mustonen.

Ammatillisen työvoimakoulutuksen kautta olemassa olevaa osaamista voi täydentää ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla tai niiden osilla. Lisäksi työvoimakoulutuksen kautta voi hankkia kokonaan uuden ammatillisen perustutkinnon. Koulutukset on tarkoitettu pääsääntöisesti työttömille tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille, joilla oppivelvollisuus on jo suoritettuna.

– Koulutus on käytännönläheistä, sillä teoriaosuuksien lisäksi opiskelijat pääsevät oppiin myös suoraan työpaikoille. Harjoittelujen myötä opiskelijat pääsevät myymään osaamisensa suoraan yrityksiin, mikä parantaa työllistymismahdollisuuksia, Mustonen kuvailee.

KOULUTUS ON MAKSUTONTA, ja sen ajalta opiskelija saa samansuuruista työttömyysetuutta, kuin mihin oikeus olisi työttömänäkin. Jos työvoimakoulutukseen hakeminen ja osallistuminen on kirjattu hakijan työllistymissuunnitelmaan, hän voi saada myös tuen korotusosan. Mustonen kuitenkin korostaa, että korotusosan maksamisesta päättää opiskelijan tuen maksaja eli työttömyyskassa tai Kela.

POHJOIS-SAVOSSA TYÖVOIMAKOULUTUKSIIN osallistui keskimäärin 680 ihmistä kuukaudessa vuonna 2018. Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan tammi–elokuussa 2018 kolme kuukautta koulutuksen jälkeen työttömänä oli vain 30,5 prosenttia opiskelijoista. Koko maan luku on noin 37 prosenttia. 

– Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on aina työllistyminen. Tällä hetkellä erilaisia koulutuksia on alkamassa lähes 50. Omalta TE-toimiston asiantuntijalta voi myös tiedustella, onko jokin muu mielessä oleva koulutus mahdollinen suorittaa työvoimakoulutuksena, kannustaa Mustonen.

TE-toimistosta saa tietoa avoimista työpaikoista sekä ohjausta ja neuvontaa ammatinvalintaan, urasuunnitteluun ja koulutuksen valintaan. Lisäksi TE-toimisto järjestää työvoimakoulutuksena muun muassa rekrykoulutusta suoraan yritysten tarpeisiin, yrittäjäkoulutusta, maahanmuuttaja-asiakkaille suunnattuja kotoutumiskoulutuksia sekä erilaisia lyhyempiä lupakorttikoulutuksia Myös korkeakoulutetuille työttömille järjestetään erilaisia täydentäviä opintoja esimerkiksi kasvuun, tuottavuuteen ja datan hallintaan liittyen.

– Jos työpaikkaa varten on kaikki osaaminen muuten kunnossa, mutta esimerkiksi tulityö- tai ensiapukortti puuttuu, TE-toimiston kautta nämä voi suorittaa päivässä tai parissa maksuttomasti, kertoo Mustonen.

USEISTA KOULUTUKSISTA pidetään MessiLive.fi:ssä infoja, joita voi seurata joko suorana tai katsoa tallenteen osoitteessa  www.messilive.fi. Koulutuksista tiedotetaan myös Twitterin, Instagramin ja Facebookin kautta sekä TE-toimiston kotisivuilla tapahtumakalenterissa.

 

Pohjois-Savon TE-toimisto
TE-puhelinpalvelut, koulutusneuvonta, 
puh. 0295 020 702
koulutukset.te-palvelut.fi
www.te-palvelut.fi/pohjois-savo

digimag
työvoimakoulutus
Koulutus
Rekry
Pohjois-Savon TE-toimisto

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva