Työvoimakoulutuksella osaavaa työvoimaa yrityksille

Työvoima-
koulutuksella

osaavaa työvoimaa yrityksille

Teksti ja kuva Pohjois-Savon TE-toimisto/Ilona Nurmi
Käytännönläheinen työvoimakoulutus vastaa yritysten olemassa oleviin ja tuleviin tarpeisiin. Palvelujohtaja Päivi Halosen mukaan työvoimakoulutus on yrityksen edustajille aitiopaikka osaajan valitsemisessa.

TE-toimiston työvoimakoulutuksen avulla parannetaan työnhakijoiden osaamista siten, että se vastaa työmarkkinoiden tarpeita. Työnhakija siis parantaa mahdollisuuksiaan saada töitä, ja samalla yritykset saavat työntekijöitä, joiden osaaminen vastaa nykyisiä työelämän tarpeita. 

Työvoimakoulutukset sisältävät työssäoppimista yrityksissä alan työtehtävissä. Näin ollen valmistuva opiskelija on opintojensa aikana tehnyt kulloinkin kyseessä olevan alan työtehtäviä, ja samalla nähnyt sen vaatimustason, joka työpaikolla tällä hetkellä kyseisissä tehtävissä on.

– Työnantajat pääsevät tutustumaan koulutettavien osaamiseen ja samalla ovat aitiopaikalla valitsemaan itselleen osaavan työntekijän, jonka osaamisesta on jo työssäoppimisen aikana saatu tieto, kertoo palvelujohtaja Päivi Halonen Pohjois-Savon TE-toimiston osaamisen kehittämisen palveluista.

Koulutuksia järjestetään kaikille sellaisille aloille, joilla nähdään olevan työvoiman tarvetta. Myös tulevia tarpeita pyritään ennakoimaan työvoimakoulutuksen avulla.

– Tällä hetkellä metalli-, puhdistuspalvelu-, kuljetus- sekä sosiaali- ja terveysala työllistävät hyvin. Myös hyvinvointiteknologia-alan, IT-alan sekä kansainvälisen kaupan koulutusta on tarjolla asiakkaillemme, Halonen kommentoi.  

POHJOIS-SAVON ALUEELLA on tällä hetkellä tarjolla noin sata eri aloille suuntautuvaa koulutusta mukaan lukien maahanmuuttajille tarkoitetut koulutukset. Vuoden 2018 aikana koulutuksen aloitti 1 572 opiskelijaa ja koulutuksen suoritti 1 216 henkilöä.

Työvoimakoulutuksien tarjonta on laaja. Toisen asteen tutkintojen lisäksi tarjotaan ammatillisia valmiuksia edistävää koulutusta sekä kotoutumiskoulutusta. Lisäksi työvoimakoulutuksen yhteishankinnan tuotteita ovat RekryKoulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus.

– Rekrykoulutus on hyvä vaihtoehto, jos työnantaja ei löydä osaavaa työntekijää, sanoo Halonen. Rekrykoulutukset räätälöidään suoraan yrityksen tarpeisiin, ja koulutuksen hyväksyttävästi suorittaneet työllistyvät suoraan yritykseen.

Työvoimakoulutuksen suunnittelu tehdään TE-toimiston ja ELY- keskuksen yhteistyönä. Suunnittelussa hyödynnetään yrityksiltä työnantajakäyntien yhteydessä saatua tietoa osaamistarpeista.

– Työnhakijalle työvoimakoulutus on hyvä keino lisätä omaa osaamistaan ja parantaa työllistymisvaihtoehtoja. Tällä hetkellä 3–6 kuukautta sitten koulutuksen päättäneistä on työttömänä 32,7 prosenttia. Ja vastaavasti työnantaja saa osaavan työntekijän, Halonen kertoo.

Pohjois-Savon TE-toimisto
Työvoimakoulutus
tyovoimakoulutus.pohjois-savo@te-toimisto.fi
www.te-palvelut.fi/pohjois-savo

Pohjois-Savon TE-toimisto
työvoimakoulutus
Rekry
Päivi Halonen

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva