Oppia ja valmennusta

työhön ja elämään

Teksti: Rieti Jauhiainen Kuva: Tuula Kettunen
Työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus antaa monipuoliset valmiudet auttaa ihmisen henkilökohtaisten tarpeiden, arjen ja työelämän vaatimusten yhteensovittamisessa. Tuula Kettunen on tyytyväinen koulutuksen sisältöön ja ajankohtaan.

Ylä-Savon ammattiopiston järjestämä koulutus kestää noin puolitoista vuotta, kuitenkin yksilöllisen ohjelman mukaan ja on tarkoitettu jo ennestään alalla työskenteleville. Tutkinnon suorittaminen on mahdollista myös oppisopimuksena.
 - Useille koulutukseen hakeutuneille työvalmentajan osaamisvaateet ovat olleet laajuudessaan jopa yllättäviä, arvioi Ylä-Savon ammattiopiston työelämäosaamisen asiantuntija, tutkintovastaava Kirsi Ruotsalainen
 - Pitkäänkin alalla toimineille ammattilaisille tutkinto tarjoaa uutta opittavaa. Tutkinnon suorittaneiden työnkuvia on jopa tarkistettu heidän työpaikoillaan lisääntyneen ammattitaidon perusteella. Tutkinnon suorittanut voi sijoittua hyvin erilaisiin tehtäviin, esimerkiksi oppilaitoksissa ja kuntoutusyksiköissä. Valmennuspalveluja voi tarjota myös itsenäisenä yrittäjänä.
 - Työvalmennuksen merkityksen ja tähän liittyvän tutkinnon tunnettuuden myötä uskomme kiinnostuksen tutkintoa kohtaan yhä lisääntyvän.  Etelä-Suomessa tutkinnon järjestäjiä on tiheämmin, mutta tällä seudulla olemme ainoa tutkinnon järjestäjä, Ruotsalainen toteaa.

TYÖVALMENNUKSEN TAVOITTEENA  on auttaa ihmistä pääsemään mukaan työelämään ja myös pysymään siellä. Keinot tähän ovat moninaisia ja Ruotsalaisen mukaan valmennukselle on tilausta.
 - Työelämän tarpeet muuttuvat ja se haastaa meidät kouluttajatkin kehittymään jatkuvasti. Työvalmennuksessa pelisilmää tarvitaan silloin, kun selvitellään asiakkaita parhaiten auttavat keinot ja tukimuodot. Erilaisten järjestelmien tuntemus ja verkostotaidot on valmentajalla oltava hallussa, koska hän toimii tavallaan asianajajana ja tulkkina asiakkaan valmennus- ja kuntoutumisprosessissa. Asiakashenkilö vastaa itse valinnoistaan, valmentajan tehtävä on etsiä ja selventää vaihtoehtoja.
 - Epävarmuuden ja turvattomuuden tunne on yleistynyt tässä ajassa ja ihmiset tarvitsevat rinnalleen kanssakulkijan - valmentajan, joka rauhoittaa ja vakauttaa tilannetta valmennusprosessissa, Ruotsalainen kuvailee.
 - Jos ihminen menettää äkkiä työpaikkansa tai osan työkyvystään, ammatillinen identiteetti on rakennettava uusiksi. Oman alansa osaajan voi olla tällöin vaikea ottaakin valmennettavan rooli.
 - Valmentajan asiantuntijuutta on tulla toimeen hyvin erilaisia tarpeita omaavien asiakkaiden kanssa.

TUULA KETTUNEN työskentelee Vetrea Terveys Oy:ssä sosiaaliohjaajana. Toimenkuva kattaa muun muassa Kelan sairauskohtaiset ja työikäisten ammatilliset kuntoutukset. Hänellä on työkokemusta kuntoutuksen saralta yli 20 vuotta. 
 - Mielestäni työntekijän perustehtävään sisältyy oman työnsä kehittäminen, 
Kettunen perustelee opintielle lähtöään.
 - Koulutuksen avulla koen saavuttavani laajempaa näkemystä, osaamista ja ymmärrystä alati muuttuvasta toimintaympäristöstä, palvelujärjestelmästä ja sen eri toimijoista. 

ERIKOISAMMATTITUTKINTO SUORITETAAN näyttötutkintona ja henkilökohtaistamissuunnitelmassa huomioidaan aikaisempi osaaminen ja kokemus. Kettusen mukaan työvalmentajakoulutus on vastannut tarkoitustaan ja on hyvä ja edullinen tapa työnantajille jatkokouluttaa henkilöstöään.
 - Tämä tuli minulle hyvin oikea-aikaisesti. Enää sosiaali- ja terveydenhuollon sektorillakaan ei voida toimia irrallisina saarekkeina. Yhteistyössä on voimaa, ja päällekkäisyydet on tunnistettava, jotta asiakkaan kanssa saavutetaan yhteinen näkemys hänen jatkaessa omassa arjessaan ja koulutus- ja työelämäpoluillaan. 
 - Työnantajani mahdollistaessa minulle omaan työhöni integroidun koulutuksen, kokemus työni arvostamisesta on kasvanut. 
Ruotsalaisen mielestä aikuisten ammattilaisten kanssa aidoissa työelämäolosuhteissa työskentely vahvistaa kouluttajienkin osaamista. Esimerkiksi virtuaalisen toimintaympäristön hyödyntämistä ohjauksessa on pohdittu yhdessä Kettusen kanssa.
 - Työssäni olemme toteuttaneet etäistuntoja kuntoutujien ryhmäohjauksessa onnistuneesti, Kettunen avaa.
 - Laitteet ovat jo kehittyneet niin hyvälle tasolle, että mitään isoa digiloikkaa ei enää tarvita. Esimerkiksi videoneuvottelussa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, valmennettava tulee varmasti paremmin kuulluksi ja nähdyksi verrattuna tavalliseen puhelinyhteyteen.

 

YSAO

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva