Työ: persoonien kohtaamispaikka

TYÖ: persoonien

kohtaamispaikka

Teksti: Tarja Anunti Kuva: Talentree
Työpaikoilla sovitetaan yhteen toisistaan poikkeavia toiveita, tavoitteita ja motiiveja. Hyvinvoivassa ja hyvin johdetussa työyhteisössä jää tilaa yksilölliselle motivaatiolle.

Yritykset kiinnittävät kasvavassa määrin huomiota työhyvinvointiin ja työssä viihtyvyyteen. Molempia voi havaita työpaikan ilmapiirissä ja mitata erilaisilla testeillä, joiden tulokset pohjustavat muita mittareita. Mitä paremmin väki viihtyy, sitä paremmin se tuottaa. 

- Jos ihminen on sisäisesti motivoitunut ja kokee intohimoa työhönsä, hän tekee parhaansa. Jos työpaikalla kiinnitetään aktiivisesti huomiota siihen, että jokainen työntekijä voisi päivittäin tuntea tällaisia tunteita, rakennetaan hyvä pohja työssä viihtymiselle. Se taas ennakoi parempaa menestystä, toteaa Suvi von Becker Talentreelta. 

Von Beckerille työyhteisöjen haasteet ovat tuttuja. Hän coachaa työkseen yritysjohtoa.
- Coaching ei ole pelkkää ohjeiden antamista. Se on sitä, että saadaan toinen oivaltamaan ja löytämään oma tapansa tehdä asioita ja hahmottaa maailmaa. 

Usein coachaaja kutsutaan paikalle silloin, kun jossain asiassa on koettu vastoinkäymisiä tai haluttuun lopputulokseen ei ole päästy. Tilanne voi näkyä kiristyneenä ilmapiirinä, vastakkainasetteluna yritysjohdon ja työntekijöiden välillä tai johtajan henkilökohtaisena kokemuksena siitä, että vastassa on lasikatto, joka ei avaudu. Asiaan yhdistyy halu muutokseen. 
- Digitaalinen sukupolvi rynnistää työmarkkinoille ja syntyy mielikuva, että yhtäkkiä on oltava ”tosi digi” pärjätäkseen. Yritykset kehittävät kiireesti uusia markkinointistrategioita ja laatujärjestelmiä. Sinänsä positiivisetkin muutokset nostattavat vaikeitakin tunteita: pohdintoja oman työn säilyvyydestä, omasta osaamisesta ja arvosta. 

JOKAISELLA IHMISELLÄ on tarve kuulua johonkin porukkaan ja tuntea itsensä hyväksytyksi. Tämä tarve on läsnä myös työelämässä, oli kyse millaisesta alasta hyvänsä. 
- On muistettava, että kaikkien toimien takana on inhimillinen ihminen. Muutoksessa on tärkeää tunnistaa omat vahvuudet ja vapauttaa oma potentiaali, muistuttaa von Becker. 

Työyhteisön hyvinvointiin tuo jokainen työntekijä oman osansa, mutta päävastuu asian huomioimisesta kuuluu luonnollisesti yrityksen johdolle. Jotta johto voisi huomioida ympäristöään, on työkuorman ja vastuunjaon oltava kunnossa.  
- Stressi ei synny niinkään työn määrästä vaan siitä tunteesta, ettei hallitse työtänsä. On hyvin tyypillistä, että aika kuluu vain reagoimalla erilaisiin ärsykkeisiin ja päivät kuluvat tulipaloja selvitellessä. Tästä kierteestä irtautumista opetellaan monen johtajan kanssa. 

Von Beckerin mukaan on tärkeää opetella jakamaan vastuuta ympärillä oleville ihmisille, jolloin johdon aikaa vapautuu arvoa tuottavaan työhön. Vastuun ja vapauden raja on murroksessa monilla työpaikoilla. Käydään keskusteluja siitä, miten itseohjautuvasti työntekijät voivat toimia ja missä määrin tarvitaan valvontaa tai palautekeskusteluja. 
- Johtajan pitää pystyä luottamaan ympärillään olevaan jengiin, korostaa von  Becker. 

Moni asia, myös luottamus, kiteytyy kommunikaatioon. Von Becker muistuttaa, että työyhteisöissä valtaosa siitä on sanatonta: ilmeitä ja eleitä. Siksi erityisesti johtajan on tärkeää pysähtyä pohtimaan kehonsa kieltä. Jos keho kertoo muuta kuin sanat, voi viesti jäädä epäselväksi. 

Vanha sanonta: tee toiselle, mitä haluaisit itsellesi tehtävän, ei pidä paikkaansa. Parempi motto on: tee toiselle, mitä hän haluaisi itsellensä tehtävän. 

TÄRKEÄ KYKY johtajalle on osata mennä toisen asemaan. Työpaikoilla kohtaavat monet erilaiset persoonatyypit, joiden kommunikointitavan ja arvostusten ymmärtäminen on tärkeää, jotta voi johtaa oikein.
- Voimme muuttaa itseämme ja omaa tapaamme keskustella, mutta emme toista. Monessa työyhteisössä kommunikointitapa rakentuu johdon kommunikointityylin mukaan. Siksi se on tärkeä tunnistaa.

Jokaisella työntekijällä on vastuu ilmapiirin luomisesta. On tärkeää nähdä pelkkien uhkien sijasta mahdollisuuksia. Se mihin mieli keskittyy, vaikuttaa myös kehoon ja kokonaisuudessaan jaksamiseen. 
- Johtamistaitojen ohella aivan yhtä tärkeitä ovat alaistaidot. Jokaisella aikuisella ihmisellä on lopulta vastuu omasta hyvinvoinnistaan ja siitä, että tuo aktiivisesti esille kehitettäviä asioita. Voimme jokainen omalla panoksellamme luoda myönteistä ilmapiiriä työpaikalle. Hyvä pyrkii kertaantumaan.

NMT -kumppani: Talentree, Puijonkatu 19 B, 5.krs , 70100 Kuopio, p. 044 056 7444, www.talentree.fi

 

 

Bisnes
Talentree
työyhteisö
Johtaminen
Motivaatio
Persoona

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva