Turvaa yrittäjälle

Vakuutukset antavat
turvaa yrittäjälle

TEKSTI digimag/teemu viemerö KUVAt digimag/jessika narkaus
Yrittäjyys sisältää aina omat riskinsä, kuten myös yrittäjän oma elämä. Yrittäjän elinkeino on riippuvainen harjoitetusta liiketoiminnasta, ja elämän sisältäessä täynnä arvaamattomia tilanteita Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) ja vapaaehtoiset henkilövakuutukset luovat ennaltaehkäisevää turvaa yrittäjän talouteen.

Yrittäjän henkilövakuudet ovat tärkeä osa yrittäjän tulevaisuuden turvaamista. Aloittavan yrittäjän onkin sijoitettava ensimmäiseksi YELiin, kun vuotuinen tuloraja, joka tällä hetkellä on  7 645,25 euroa, ylittyy. Yrittäjä voi kuitenkin itse määrittää maksettavan eläkkeen suuruuden vuositulojensa mukaan. YEL kattaa muutakin kuin pelkästään tulevan eläkkeen. Se määrittää yrittäjän sosiaaliturvan, jos jotain sattuu tai elämään tulee muutoksia ‒ sairauspäivärahan sekä työkyvyttömyyden, työttömyyden, perhe-eläkkeen ja vanhempainpäivärahan.

‒ Jokainen rakentaa oman elämänsä tulojen mukaan, ja kun kyse on yrittämisestä, siihen liittyy aina riskinsä. Valitettavasti moni yrittäjä maksaa YEL-maksuja paljon pienemmän vuosityötulon mukaan mitä todellisuudessa hankkii. Mikäli yrittäjä saa sairaskohtauksen, sairastuu tai vahingoittuu tapaturmassa, tällöin tulot putoavat rajusti. Sairauspäivärahan suuruus on kaukana siitä mitä on todellisuudessa hankittu, saati jos joutuu jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle. Tästä seuraa se, etteivät tulot enää riitä siihen miten kulut on aiemmin mitoitettu. Sen vuoksi on erittäin tärkeää maksaa YELiä todellisen vuositulon mukaan, LähiTapiolan myyntipäällikkö Anu Henttonen neuvoo.

Yrittäjien henkilövakuutuksien suhteen on kuitenkin vaihtoehtoja. LähiTapiola tarjoaa YELin rinnalle vapaaehtoisia tuotteita yrittäjäturvasta. Näillä tuotteilla on hyvä varautua ikävien sattumien varalle, vaikka maksaisikin YELin turvaa todellisen mukaan ‒ joka tapauksessa tulot alenevat reilusti, jos jotain ennalta odottamatonta tapahtuu ja joutuu jäämään sairauslomalle.

‒ Vapaaehtoisista vakuutuksissa voimme rakentaa paketin, joka yhdistää muun muassa henkivakuutusturvaa, mahdollista sairauspäivärahaa sekä pysyvän työkyvyttömyyden turvaa. Meillä on laaja valikoima erilaisia henkilöturvia. Rakennamme jokaiselle yrittäjälle ja yritykselle parhaiten sopivan ratkaisun. Tällä voidaan antaa turvaa tietenkin yrittäjälle itselleen sekä omaisille kuin myös työtovereille ja yhtiökumppaneille. 

Vakuutustapaamisissa lasketaan muun muassa, miten suuren tulon aleneman yrittäjä kokee kohdatessaan korvausta vaativat yllättävät tilanteet. Henttonen kertoo näkevänsä aktiivisesti työssään miten sairaudet ja tapaturmat voivat tulla hyvin varottamatta, itsestään huolta pitävillekin ihmisille. Näin ollen tulevaisuuden turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää jo yrittämisen varhaisessa vaiheessa, ja kun turvat ovat kunnossa niin yrittäjälläkin on varaa sairastaa.

‒ Vapaaehtoisia vakuutuksia läpikäydessämme tarkastelemme yrittäjän talouden tunnuslukuja, kuten tuloja, menoja, varoja ja velkoja. Näiden lisäksi selvitämme, paljonko yrittäjä maksaa YELiä, paljonko hän saa sairauspäivärahaa ja kuinka paljon hän voi todellisuudessa nostaa itselleen palkkaa sekä  mikä on yrittäjän mahdollinen tulon alenema. Nämä määräävät korvauksen suuruuden ja niiden perusteella voidaan lähteä rakentamaan jokaiselle sopivaa, vapaaehtoista turvaa, Henttonen kertoo. 

Lähitapiola Savo
Puutarhakatu 6, Kuopio
Puh. 017 684 4000
Avoinna ma–pe 10–15
www.lahitapiola.fi

 

Lähitapiola
yrittäjyys
Vakuutus
Bisnes2017

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva