Tukea yritys-

toimintaan

Teksti: Tarja Anunti Kuva: Freeimages.com
Innovaatiot ja ideat eivät aina tuota taloudellista iloa ilman investointeja. Uusi ja muuttuva yritystoiminta tarvitsee rahaa, mutta mistä sitä saa ja kenelle?
Pohjois-Savoon myönnettiin rahoitusta 330 miljoonaa euroa

Maakunnan elinkeinoelämän investoinnit ovat olleet normaalia alemmalla tasolla muutaman viime vuoden aikana. Toki niin, että Varkauteen varmistui kaksi isoa hanketta, paperikoneen muuttaminen kartonkitehtaaksi Stora Enson toimesta ja Riikinnevan jätteenpolttolaitoksen rakennustöiden varmistuminen. Molemmat ovat yli 100 miljoonan euron hankkeita ja vahvistavat maakunna aluetaloutta, sanoo ELY-keskuksen ylijohtaja Kari Virranta.

- Jatkossakin rahaa on tarjolla yrityksille hyvin ja tavoitteenamme on monipuolistaa rahoitusta siten, että kehittämisrahoitusta voi saada entistä
selkeämmin myös ei aineellisiin kehittämishankkeisiin, toteaa Virranta. 

ELY -keskuksella on ollut joulukuun puolesta välistä lähtien mahdollisuus tehdä päätöksiä ESR- ja EAKRhankkeisiin, jotka on jätetty ohjelmakauteen 2014-2020. Viime vuonna myönnetty miljoona euroa on pääosin päättyneen ohjelmakauden rahoitusta, joka kohdistui muun muassa terveysliiketoiminnan ja konepaja-automaation kehittämiseen sekä teknologiateollisuusyritysten kasvun tukemiseen.

”Tavoitteenamme on monipuolistaa rahoitusta siten, että kehittämisrahoitusta voi saada entistä selkeämmin myös ei aineellisiin kehittämishankkeisiin."

Maatalouteen myönnettiin Pohjois-Savossa investointiavustusta 3,6 miljoonaa euroa, jotka kohdistuivat rakentamisinvestointeihin ja
salaojitushankkeisiin. Pohjois-Savon ELY-keskus myönsi kalavarojen hoitoon ja vapaa-ajankalastuksen edistämiseen vajaa puoli miljoona euroa.

Maakunnassa käytettiin työllistymistä edistäviin palveluihin yli 37 miljoonaa euroa. Rahoituksella on tarjottu koulutusta noin 3000 henkilölle ja työllistetty noin 2900 henkilöä, josta puolet on ollut nuoria. Palkkatukeen oikeuttavia Sanssi-kortteja jaettiin nuorille vuoden aikana noin 2000 kappaletta. 

Työvoimakoulutukseen käytettiin Pohjois-Savossa viime vuonna yhteensä 13 miljoonaa euroa, josta maahanmuuttajien kotoutumis- ja kielikoulutukseen käytettiin 1,3 miljoonaa. Yrityskohtaisia rekrytointi- tai osaamisen kehittämiseen tähtääviä koulutuksia rahoitettiin 1,6 miljoonalla eurolla. Pohjois-Savon ELY-keskus suuntasi työvoimakoulutusta aloille, joilla on tarve saada ammattitaitoista työvoimaa. Koulutus painottui sosiaali- ja terveys-, kone- ja metalli-, talonrakennus- sekä kuljetusalalle.

Pohjois-Savon luonnonsuojelua, vesitaloutta ja kulttuuriympäristöjen suojelua rahoitettiin yhteensä liki kuudella miljoonalla eurolla. Luonnonsuojelun toteutukseen käytettiin viime vuonna liki neljä miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna vastaava summa oli kuusi miljoonaa euroa.

Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa maanteiden pidosta kolmen maakunnan alueella Itä-Suomessa. ELY-keskukselle osoitettiin perusväylänpidon momentilta 71,5 miljoonan euron määräraha, josta lähes 90 % kohdistui maantieverkon peruskunnossapitoon ja ylläpitoon. Liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta parantavien investointihankkeiden toteutukseen käytettiin noin 6 miljoonaa euroa.

Kun yritystoiminta on aluillaan, kasvussa tai kansainvälistymässä, tarvitaan usein taloudellista tukea seuraavan askeleen ottamiseksi. Yritysten muutostilanteet, kuten investoinnit, kehittämishankkeet ja omaisuusjärjestelyt voivat vaatia valuuttaa, jota
yrityksellä tai yrittäjällä ei ole suoraan varaa kiinnittää. Rahoittajat ovat entistä enemmän kiinnostuneita yrityksen menestysmahdollisuuksista ja liikeidean innovatiivisuudesta.

- Noissa tilanteissa rahaa sitoutuu enemmän kuin uutta vakuutta tai tulorahoitusta syntyy. Lisäksi liiketoiminnallinen riski on normaalia suurempi, kertoo Savo-Karjalan aluejohtaja Hannu Puhakka Finnvera Oyj:sta. 

Rahoituslaitos rahoittaa yrityksiä lainoin, lainojen takauksin ja vientitakuin. Lisäksi yrittäjälainalla voidaan rahoittaa itse yrittäjää. Yrittäjälaina on henkilökohtainen laina pienen tai keskisuuren yrityksen perustajalle, osakkaalle tai toiminnan jatkajalle. Laina on tarkoitettu osakeyhtiön osakepääoman maksamiseen, korottamiseen tai osakkeiden ostamiseen.

Pankkien luotonanto pohjautuu pitkälti vakuuksiin, kun taas Finnveran rahoituspäätös perustuu yrityksen menestysmahdollisuuksien arviointiin. Avustuksia rahoitusvalikoimassa ei ole.

Meidän tavoitteenamme on se, että uusia yrityksiä syntyisi ja toimivat yritykset uudistuisivat ja parantaisivat kilpailukykyään.

- Meidän tavoitteenamme on se, että uusia yrityksiä syntyisi ja toimivat yritykset uudistuisivat ja parantaisivat kilpailukykyään. Toimintamme painopistettä on siirretty aiempaa enemmän aloittavien yritysten sekä kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittamiseen. Voimakkaasti kasvavien, kansainvälistyvien ja innovatiivisten yritysten hankkeissa meillä on erityinen mahdollisuus toimia jopa tilapäisenä päärahoittajana, kertoo Puhakka. 

Muita yrityksiä rahoittavia tahoja ovat ELY-keskukset ja Tekes. ELY-keskusten uusi tuote yrityksille on konsulttipalveluiden hankitaan tarkoitettu kehitystuki. ELY-keskukset voivat myös myöntää tukea yrityskohtaisiin kansainvälistymishankkeisiin. 

Avustettavat hankkeet voivat koskea yrityksen kansainvälistymisvalmiuksien kehittämistä, markkinoiden kartoitusta, tuotteen tai palvelun tuomiseksi uusille markkinoille tarvittavia selvityksiä, yrityksen liiketoiminnan ja liikkeenjohdon kehittämistä tai muuta niihin rinnastettavaa merkittävää kehittämistä. Avustusta voi saada myös osallistumiseen ulkomailla pidettäville messuille tai näyttelyyn.

Myös Tekes on kiinnostunut erityisesti uusista innovatiivisista ja kansainvälistymishaluisista yrityksistä. Tekesin antaman rahoituksen tavoitteena on nopeuttaa lupaavimpien pienten yritysten kasvua. Usein Tekesin rahoitusta saava yritys on jo muutaman vuoden toiminut ja toiminnallaan liiketoimintamallinsa menestyksekkyyden todistanut toimija, jolla on jo olemassa olevia asiakkaita. 

Rahoitustahojen etsinnässä auttaa Yritys Suomi- portaali, josta löytyy yhdeltä sivustolta useita yrittäjän ja yrityksen tarvitsemia palveluja ja yhteystahoja.

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva