Tukea työn ja

tekijän löytämiseen

Teksti: Rieti Jauhiainen Kuva: Freeimages.com
Kuopion kaupunki pyrkii parantamaan alueen työllisyystilannetta omalla toiminnallaan. Kuopion työllistämistuki on avaus sekä työnantajille että työnhakijoille.
Avoin verkosto -työnetsijäringin jäseniä:

Kuopion kaupunki
Leipää ja kulttuuria -hanke
Muut työnetsintää tekevät hankkeet:
Vamos-hanke, Nuoret Duuniin 2017
Tukeva-työvalmennussäätiö
Kevama Oy/työpankki
Te-toimisto
Oivariihi Oy
Verve Oy
Turvalinkki ry
Kuopion Setlementti Puijola ry
Voimisiin Consulting
SUUNTA-palvelut Leena Ståhlberg ky
Suomen Omakotiliitto, Pohjois-Savon alue
Juhta Oy/työpankki
SPR-Kontti
Valmennuskeskus Public
Cimson koulutuspalvelut

Kuopion työllistämistuki on Kuopion kaupungin työnantajalle maksamaa korvausta, jos työnantaja palkkaa vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneen kuopiolaisen työttömän henkilön vähintään kolmen kuukauden pituiseen yhdenjaksoiseen työsuhteeseen. Tuen tavoitteena on helpottaa työnhakijan työelämään siirtymistä ja ehkäistä yhteiskunnallisesti merkittävää työttömyyttä. Toiminnassa pyritään muun muassa hyödyntämään 2015 loppuneen Kuopio-pilotti työllisyyden kuntakokeiluhankkee mukanaan tuomia yrityskontakteja ja toimintatapoja. Kevättalvi 2016 viitoittaa tekemisen suuntaa.

- Käymme läpi potentiaalisia asiakkaita ja mietimme kanavia heidän tavoittamisekseen, kertoo Kuopion kaupungin työllistymispalveluiden palveluesimies Virpi Noronen.

- Tällä hetkellä kutsumme henkilöitä mukaan suoraan puhelimella, mutta nettisivut tulevat jatkossa olemaan merkittävä väylä tiedottamiseen. Tietenkin myös kaupungin sosiaalitoimi ja TE-toimisto osaltaan huolehtivat työttömien informoimisesta.

TUEN SUURUUS on enintään 600 euroa kuukaudessa ja sitä maksetaan yhdestä työntekijästä enintään kuuden kuukauden ajan.

- Toivomme, etä ihmiset ottaisivat itse yhteyttä, sillä oma aktiivisuus palkitaan. Nuoret ovat lähteneet jo rohkeasti mukaan ja pidemmällekin kouluttautuneet ovat olleet kiinnostuneita.

- Jos vain yhtään on motivaatiota, niin tuetaan. Pitkään työttömänä olleet saattavat tarvita ensin sosiaali- ja terveyspalveluja, joita sitten järjestetään yhteisen suunnitelman pohjalta, Noronen toteaa.

Työnantajana voi olla yritys, yhdistys tai säätiö missä kunnassa tahansa. Samalla työnantajalla voi olla palkattuna Kuopion työllistämistuella useampia työntekijöitä.

Työllistämistuki on käytössä läpi vuoden, niin kauan kuin määrärahaa riittää, ja se myönnetään harkinnanvaraisesti hakujärjestyksessä.

- Työnhakijoille tulee Kuopion työllistymiskortti, joka on työnantajille merkkinä tuen saamisesta, kertoo Kuopion kaupungin yritysyhteistyökoordinaattori Anssi Kuikka.

- Meillä on jo paljon kontakteja yrityksiin, vaikka toiminta on vasta alussa. Mutta esimerkiksi Tampereella vastaava systeemi on ollut pitkään käytössä ja yritykset siellä ovat lähteneet hyvin mukaan. Kyllähän tässä tarjotaan työnantajillekin tukea.

YKSI MERKITTÄVÄ keino työvoiman välityksessä on Kuikan mukaan työnetsijärinki, jossa on mukana useita toimijoita Kuopion alueelta. Verkosto on suunnattu eri organisaatioiden työnetsintää tekeville henkilöille ja se toimii välityömarkkinoiden ja avointen työmarkkinoiden rajapinnassa.

- Jos työnetsijäringin jäsenellä on avoin työpaikka tai työkokeilupaikka, mutta omista asiakkaista ei löydy sopivaa henkilöä työllistettäväksi, niin avoin työmahdollisuus annetaan tiedoksi muille rinkiin kuuluville ja näin voidaan nopeuttaa ja helpottaa työntarvitsijan työllistymistä yrityksiin.

- Tämänsuuntaista yhteistyötä toimijoiden kesken on tehty ennenkin, mutta näin organisoituna se on varmasti tehokkaampaa, päättää Kuikka.

työllistys
työllistystuki

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva