Toimivalla tuotteella läpimurtoon

TEKSTI Digimag/sara pakarinen KUVAt pixabay
Kansainvälistymisessä on paljon asioita, jotka yrityksen tulee ottaa huomioon. Kotimaasta lähtiessä verkostojen tulee olla kunnossa. Myös kohdemaan ostos- ja kulutuskulttuuri tulee tuntea kielen ja liiketoimintatapojen lisäksi.

Tuotekehityksessä tulee ottaa huomioon maakohtaiset asiat, kuten lakivaatimukset, vaaditut luvat, tuotteen ja sen nimen sekä mahdollisen brändin herättämät mielikuvat.

Tuotteen käyttötarkoitus ja käyttötapa ovat myös tärkeitä asioita. Tuotetta pitää pystyä tuottamaan sellaisena siinä muodossa, missä asiakas haluaa.

Kansainvälistymiseen yritys itsessään tarvitsee toimivan tuotteen lisäksi paljon osaamista, tietoa ja kärsivällisyyttä. Kansainväliset markkinat ovat kokonaan uusi painopiste liiketoimintaan, joten sitä tulee rakentaa sekä kehittää kärsivällisesti. Yritys voi täydentää puuttuvaa osaamistaan, kokemustaan ja tietotaitojaan rekrytoimalla, kouluttautumalla tai ostamalla palveluita.

HINNOITTELUSSA TULEE huomioida paikallisen kulutuskulttuurin lisäksi hyvän hinta-laatusuhteen tarjoaminen ja se, että asiakas saa nettohyötyä tuotetta ostaessaan.

Nettohyöty tarkoittaa hinnan ja asiakkaalle tuotteesta tulevan hyödyn suhdetta, kuten esimerkiksi elämyksiä tai arjen helpottumista. Asiakkaan tulee kokea saavansa käyttämälleen rahalle vastinetta.

Hinnoittelu voi olla joko aggressiivista tai puolustavaa, riippuen esimerkiksi kilpailun määrästä. Joskus tavoiteltaessa esimerkiksi suurempaa markkinaosuutta uusi tuote voidaan myydä halvemmalla.

Puolestaan joskus yritys voi hyödyntää takuulupauksia tavoitellessaan lisää uskottavuutta ja asiakkaita. Riskinä tosin on, että yleensä yritys joutuu palauttamaan asiakkaalle rahat, mikäli lupaus ei toteudukaan.

Kermankuorinta-tyyppisessä hinnoittelussa tuotetta myydään korkealla hinnalla pieniä määriä tai vain pienille asiakasryhmille.

KOHDEMARKKINAT ON valittava kohdemaassa tarkasti. Jos yritetään tarjota kaikille kaikkea, viesti ei osu oikeaan paikkaan vaan menee hukkaan. 

Sopivan markkina-alueen valintaan ja selvittämiseen kannattaa käyttää apuna niin asiantuntijoiden kuin koeasiakkaidenkin palautetta.

Kohdemaan markkinoiden mahdollisia muita kilpailijoita ja tuotteen todellista kysyntää kannattaa selvittää. Tulee myös miettiä, onko yritys valmis sopeutumaan mahdollisiin markkinahintojen muutoksiin, johtuivatpa ne kysynnän vaihtelusta, brändin arvostuksesta tai materiaalien resurssipulasta.

Kaiken kaikkiaan kansainvälistyminen vaatii yritykseltä valmiutta muutoksiin ja kykyä sopeutua uusille markkinoille.

Hyvin suunniteltuna vienti antaa valtavasti tilaa kasvaa.

 

Vinkit

1. Varmista toimivuus. Ota markkinat haltuun toimivalla tuotteella ensin kotimaassa.
2. Muokkaudu markkinoiden mukaan. Kotimaassa toimiva tuote saattaa kaivata pieniä maakohtaisia muutoksia.
3. Tutustu kohdemaan kulttuuriin. Kulttuurilliset erot saattavat yllättää. Joissakin maissa uskonnolliset asiat tai erilaiset uskomukset kannattaa huomioida erikseen.
4. Löydä oikea kohderyhmä. Oikean asiakassegmentin valitseminen on merkittävä osa kansainvälistymistä. 
5. Huomioi hintataso. Valuuttojen kurssit ja eri maiden hintatasot vaihtelevat, mikä tulee ottaa huomioon tuotteen hinnoittelussa.

 

läpimurto
kuopio
nmt

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva