Tieto

yksilöllisistä motiiveista edistää työhyvinvointia

Teksti ja kuva Digimag/Sirpa Korhonen
Työhyvinvoinnin ja toimivan työyhteisön taustalla voidaan nähdä motivaatiotietous, joka heijastuu positiivisesti myös ympäröiviin sosiaalisiin suhteisiin.

Työyhteisöissä jokainen jäsen voi päästä parhaaseen potentiaaliinsa, kun hänen vahvuutensa kyseisessä työssä ja ympäristössä ymmärretään.

Yksi keino tähän on Reiss Motivation Profile (RMP), eli motivaatioprofiili. RMP on motivaatiotyökalu ja itseymmärryksen työväline, jossa keskeistä on henkilön ymmärrys omasta itsestään ja luontaisista toimintatavoistaan.

– Työyhteisön kannalta on olennaista, että ihminen ymmärtää itseään. Sitten, kun ymmärtää myös muita, niin voidaan puhua jo työyhteisöstä, jossa kaikilla on hyvä olla, korostaa motivaatiovalmentaja Leena Ståhlberg.

KYSEESSÄ EI kuitenkaan ole persoonallisuustesti, vaan RMP antaa aineksia työyhteisöjen ja tiimien hyvinvointiin ja tuloksekkaampaan toimintaan jokaisen yksilön moninaista toimintaa ymmärtämällä, luokittelematta ja arvottamatta mitään toimintatapaa toista paremmaksi. Motivaatioprofiilissa yksilön tarpeita käydään läpi yksilön 16 perusmotiivin, kuten järjestyksen, vallan tai hyväksynnän tarpeiden kautta.

– Testin jälkeen pidetään purkukeskustelu, jossa käydään läpi saatuja tuloksia joko yksin tai yhdessä tiimin kanssa. Tuloksista mikään ei ole toista parempi, eikä tarkoituksena ole lähteä muuttamaan kenenkään luontaista toimintatapaa johonkin suuntaan. Purkukeskustelu herättää aina hyvin paljon ajatuksia, ja tavoitteena on työyhteisön jäsenten luontaisten toimintatapojen ja tarpeiden syvällisempi tunteminen.

OpoCoaching Oy valmentaa ja ohjaa työelämään, kohtaamiseen, työhyvinvointiin, motivaatioon ja valintoihin liittyvissä aiheissa. Yhtenä metodina käytetään RMP-valmennusta. Toimipisteet sijaitsevat Kuopiossa ja Tampereella ja toimintaa on ympäri Suomen. SUUNTA-palveluissa Ståhlberg antaa yksilöohjausta ura- ja ammatinvalinta- sekä työnhakuasioissa. 

OpoCoaching Oy – Kuopio SUUNTA-palvelut
Niiralankatu 7–9 D 11, KUOPIO
Puh. 044 722 0372
info@opocoaching.fi

Opocoaching
suunta-palvelut
työhyvinvointi
Motivaatio

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva