Tieteiden
moniottelija

Teksti Digimag/Heta Jyrälä Kuvat UEF Kuvapankki
Itä-Suomen yliopiston valtti on monialaisuus, joka on luonut siitä yhden Suomen vahvimmista yliopistoista.
Itä-Suomen yliopiston koulutusalat

• Farmasia
• Hammaslääketiede
• Humanistiset tieteet
• Kasvatustieteet
• Kauppatieteet
• Lääketiede
• Luonnontieteet
• Metsätieteet
• Oikeustieteet
• Psykologia
• Teologia
• Terveystieteet
• Yhteiskuntatieteet

Katso lisää: www.uef.fi

Itä-Suomen yliopisto on Suomen suurimpia tiedeyliopistoja. Yliopistossa voi suorittaa kandidaatin ja maisteriopistojen lisäksi avoimen yliopiston opintoja, kelpoisuusopintoja sekä erikoistumiskoulutuksia. Kelpoisuusopinnot antavat ammatillisen valmiuden esimerkiksi opettamiseen. 

Suomen monialaisimpana tiedeyliopistona Itä-Suomen yliopistolla on neljä tiedekuntaa: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistolla on yli 100 pääainetta 13 eri koulutusalalla.

Monipuolinen oppiainetarjonta varmistaa joustavien opintopolkujen rakentamisen. Henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla pyritään kohti opiskelijan omaa työelämätavoitetta. Yliopisto tähtää kohti Suomen parasta yliopistollista oppimisympäristöä, joka rakentuu innovatiivisten opetustapojen, tutkimuslähtöisen koulutuksen, monikäyttöisten tilaratkaisujen ja avoimuuden ympärille. Lisäksi yliopistolla on vapaa sivuaineoikeus, joka oikeuttaa opiskelijoita hyödyntämään kaikkien tiedekuntien opintoja yli kampusrajojen.

Yliopisto on tiiviissä vuorovaikutuksessa alueen yrityksien sekä muiden sidosryhmien kanssa. Lisäksi yliopistolla on laajat kansainväliset suhteet ja verkostot, minkä myötä tutkija-, opettaja- ja opiskelijavaihto on vilkasta. Yhteistyösopimuksia on sovittu noin 100 ulkomaisen yliopiston kanssa. Lisäksi yliopisto on mukana monissa kansainvälisissä verkostoissa ja alakohtaisissa verkostohankkeissa.

Kaikkiaan yliopistolla työskentelee 2 600 henkilöä, 15 000 perustutkinto-opiskelijaa ja 20 000 aikuisopiskelijaa. Vuoden 2018 syksyllä yliopisto tiivistyy toimimaan kahdella kampuksella, Kuopiossa ja Joensuussa, kun Savonlinnan opetus siirtyy Joensuuhun.  

Aducate on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminta koostuu täydennyskoulutuksesta, avoimesta yliopisto-opetuksesta, laajasta hanketoiminnasta sekä organisaatioiden kehittämistyöstä. Se on yksi Suomen suurimpia yliopistollisia kouluttajia. Aducaten tarjoama koulutus perustuu yliopiston vahvuusalueisiin ja uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen. 

Avoimessa yliopistossa on mahdollista opiskella iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Avoimessa yliopistossa voi tutustua yliopistollisiin opintoihin, tähdätä tutkintoon tai nauttia opiskelusta harrastuksena. Opiskelutavat ja opinto-ohjaus on suunniteltu aikuisopiskelijaa ajatellen.

kuopio
Koulutus
opiskelu
Yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
UEF

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva