Teippaukset
opasteista
autoihin –

tarrat luovat
imagon

Teksti Digimag/Teemu Viemerö Kuva Digimag/Mirka Happonen
Yrityksen imagon luominen lähtee itsensä mainostamisesta. Tarroilla ja teippauksilla luodut visuaaliset viestit ovat ensiarvoisen tärkeitä nykypäivän yrityksille.

Yritysimagolla luodaan mielikuvia. Visuaaliset viestit ovat tärkeitä yrityksen mainonnassa – sen erottumisessa sekä siinä mitä yritys haluaa viestiä asiakkailleen. Huolellisella graafisella suunnittelulla erilaisin värein ja kuvin voidaan viestiä muun muassa asenteista, kotimaisuudesta sekä tuotteiden laadusta.

Vuonna 1995 perustettu Kuopion Takuutarra Oy suunnittelee ja valmistaa kaiken kattavasti teippauksia yritysten erilaisiin tarpeisiin. Yrittäjä Anne Tikanoja rakastui 80-luvulla tarramateriaaleihin niiden monikäyttöisyyden vuoksi. Yritys valmistaa teippauksia aina opastejärjestelmistä venerekisteritarroihin ja ikkunakalvoista autojen teippauksiin. 

– Tarrojen parissa vain taivas on rajana, mikä on pitänyt minut alalla jo vuosikymmeniä. Ala ja materiaalit kehittyvät, ja viimeisin iso muutos on toukokuussa voimaan astunut EU:n laajuinen GDPR-säädös, joka on otettava huomioon myös liiketiloja suunniteltaessa. Ulkopuolisilla ei tule olla minkäänlaisia mahdollisuuksia vilkuilla henkilöitäviä tietoja. Tähän meiltä löytyy näkösuojakalvoratkaisuja, Tikanoja kertoo.

– Tarrojen ja teippausten merkitys on muuttunut paljon vuosien saatossa ja yritykset haluavat yhä enenevissä määrin tilata kokonaisuuksia. Ennen meiltä saatettiin tilata vain muutama kilpi, kun taas nykyisin yrityksen imagoa lähdetään suunnittelemaan parkkipaikalta lähtien aina sisätiloja myöten. Yritykset haluavat selkeästi panostaa yhä enemmän visuaaliseen ilmeeseen ja siihen, mitä se kertoo heistä asiakkaille. Visuaalisen ilmeen huolellinen suunnitteleminen on erittäin tärkeää ensivaikutelmien kannalta – kun asiakkaalle on luotu tietty mielikuva, sitä on lähes mahdotonta enää muuttaa, Tikanoja jatkaa. 

Kuopion Takuutarra Oy
Itkonniemenkatu 25, Kuopio
Puh. 010 666 5100
takuutarra@kuopiontakuutarra.fi
www.kuopiontakuutarra.fi

 

Kuopion Takuutarra Oy
Anne Tikanoja
yritysimago
teippaus
tarra

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva