Täydennys-

koulutuksen monet mahdollisuudet
 

Teksti ja kuva: Saara Heiskanen
Täydennyskoulutusta järjestävät useat tahot. Opiskella voi niin opisto-, kuin korkeakoulu- ja yliopistotasolla. Koulutusta tarjoavat eri tasojen oppilaitokset mukaan lukien erikoisoppilaitokset ja kansanopistot sekä koulutus- ja valmennustoimintaan erikoistuneet yritykset, ammattiliitot ja erilaiset järjestöt.

Oman osaamisen päivittäminen, kehittäminen ja ylläpitäminen on tämän päivän työelämässä välttämätöntä.

-Työelämä muuttuu vauhdilla, ja mukana on pysyttävä. Kouluttautuminen ja esimerkiksi pätevöityminen tutkinnon kautta voivat olla väylä myös omalle urakehitykselle. Opiskelusta saa virtaa, omat ajatukset selkeytyvät ja uudistuvat. Lisäksi oma opiskeluryhmä on erinomainen vertaistuki, osaamisen jakamisen ja verkostoitumisen kanava, asiakasratkaisupäällikkö Sanna-Liisa Kiiskinen yritys- ja aikuiskoulutusta järjestävästä Rastorista toteaa.

Yritykselle henkilöstön lisäkouluttaminen on erinomainen tapa motivoida, kannustaa ja sitouttaa työntekijöitään ja tarjota mahdollisuus urakehitykseen.

Asentajasta työnjohtajaksi

Timo Tiikkainen on yksi Rastorin työteknikkokoulutuksen käyneistä. Koulutuksen avulla voi pätevöityä teknisille aloille sekä edetä urallaan erilaisiin työnjohtotehtäviin.

- Opiskelin lvi-asentajaksi oppisopimuksella vuodesta 2005 ja tein kahdeksan vuotta töitä asentajana. Lisäkoulutusta aloin miettimään haasteiden toivossa ja osittain terveydellisistä syistä: selkäni ei kestänyt asentajan töitä. En kuitenkaan halunnut heittää jo hankittua alan kokemusta ja tietämystä hukkaan. Tuttuni oli käynyt Rastorin koulutuksen ja suositteli sitä. Työnantajani toiminnan kasvaessa ja sen myötä tulleesta työnjohtotarpeesta, oli päätös kouluttautumisesta valmis, Kuopion Putkiapu Oy:
llä työnjohtajana toimiva Tiikkainen kertoo.

Työteknikkokoulutus muodostuu pääsääntöisesti työpaikalla tapahtuvasta opiskelusta sekä lähiopetuspäivistä, projektiluontoisista tehtävistä ja näyttötutkinnosta.

- Käytännönläheisyys olikin yksi koulutuksen hyvistä puolista. Sen kautta sai myös paljon erilaisia työkaluja aina henkilöstö- ja prosessinjohtamisesta lähtien toimintojen yksityiskohtiin, joita on ollut helppo jatkokehittää nykyiseen työhöni, Tiikkainen toteaa.

- Varsinkin tutkintotavoitteisessa täydennyskoulutuksessa tulee samalla vietyä ajankohtaisia ja tärkeitä kehityshankkeita eteenpäin ohjatusti. Koulutuksen asiantuntijat tuovat näkemystään ja kokemuksiaan sekä opiskelijan että työnantajan hyödyksi. Työnantajat kouluttavatkin henkilöstöään entistä enemmän sekä antavat mahdollisuuksia siihen. Erilaiset julkisen rahan mahdollistamat tuet keventävät työnantajan rahallista panosta ja niitä kannattaa hyödyntää. Sekä Suomen että organisaatioiden kilpailukyky on suurimmaksi osaksi kiinni osaavasta, motivoituneesta, sitoutuneesta ja innovatiivisesta henkilöstöstä, Kiiskinen jatkaa.

Täydennyskoulutusta järjestävät monet tahot, ja opiskella voi niin opisto- kuin korkeakoulutasolla. Ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta järjestetään sekä pidempikestoisena koulutuksena että lyhytkursseina. Lyhytkestoinen lisäkoulutus tähtää usein esimerkiksi jonkin pätevyyden, kuten tulityökortin tai anniskelupassin, saamiseen.

Täydennyskoulutusta on tarjolla myös ammatillisena työvoimakoulutuksena. Se on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille. Työvoimakoulutuksena voi olla mahdollista suorittaa loppuun kesken jääneet korkeakouluopinnotkin.

Ammattikorkeakouluissa järjestetään seminaareja, lyhytkursseja sekä muuta täydennyskoulutusta. Jotkut ammattikorkeakoulut tarjoavat myös professional development eli PD-ohjelmia, joiden tarkoituksena on syventää tai laajentaa aiemmin hankittua ammatillista osaamista. Valikoimaan lukeutuvat lisäksi yritysten, yhteisöjen ja järjestöjen henkilöstökoulutukset.

Yliopistojen täydennyskoulutus on lähinnä korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettua lisäkoulutusta. Tarjonta muodostuu muutaman päivän mittaisista tietoiskuista, seminaareista, lyhytkursseista sekä pidempikestoisista asiantuntija- ja erikoistumisohjelmista.

Lisätietoa kaikentasoisista koulutusvaihtoehdoista löytyy opetushallituksen ylläpitämältä opintopolku.fi-sivustolta.

Koulutus
työteknikko

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva