Täydennä
osaamistasi

Teksti Digimag/Heta Jyrälä Kuva Unsplash/Gaelle Marcel
Jo hankittua tutkintoa voi täydentää näppärästi avoimen yliopiston opinnoilla, ja uudelle uralle pääsee esimerkiksi työvoimakoulutuksen kautta
Valtakunnalliset korkeakoulut

SIBELIUS-AKATEMIA, KUOPION YKSIKKÖ

Sibelius-Akatemian Kuopion yksikkö kuuluu Taideyliopistoon, ja se kouluttaa musiikin ammattilaisia Suomen kirkkoihin. Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin ja urkujen aineryhmä toimii Kuopiossa ja Helsingissä. Aineryhmästä valmistuu korkeatasoisia muusikkoja, pedagogeja ja tutkijoita kirkkomusiikin alan asiantuntemusta vaativiin tehtäviin. 

www.uniarts.fi

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka on erikoistunut järjestö- ja nuorisotyön, työyhteisöjen kehittämisen, kulttuurituotannon ja luovan toimialan yrittäjyyden sekä tulkkausalan erityisosaamisen ja toiminnan kehittämiseen. Kuopiossa voi opiskella tulkiksi viittomakieli- ja tulkkausalalla tai yhteisöpedagogiksi. 

www.humak.fi

TYÖVOIMAKOULUTUKSELLA KULJETTAJAKSI

Kuljetusalalla tarvitaan uutta osaamista, sillä talouskasvun ansiosta työvoiman tarve on lisääntynyt ja luonnollista poistumaa on paljon. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi uudet tutkintoon johtavan koulutuksen järjestämisluvat vuoden 2018 alusta lukien. 

Tutkintotavoitteinen ja osa tutkintoon johtamattomasta työvoimakoulutuksesta siirrettiin osaksi uutta ammatillista koulutusta tämän vuoden alussa. Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestäjälle voidaan myöntää oikeus järjestää ammatillisia tutkintoja ja koulutusta työvoimakoulutuksena. 

Oppilaitosten lisäksi myös yksityiset toimijat voivat saada työvoimakoulutuksen järjestämisluvan. Uusia lupia myönnettiin valtakunnallisesti kolmelle yksityiselle koulutusyritykselle. Yksi näistä on kuopiolainen Traffica Oy, joka on samalla ainoa yksityinen kuljetus- ja logistiikka-alan kouluttaja. 

Vuonna 2000 perustettu yritys on järjestänyt tutkintoon valmentavia työvoimakoulutuksia jo ennen uudistusta. Tutkintotavoitteisten työvoimakoulutusten lisäksi yritys järjestää raskaan kaluston kuljettajakoulutusta, ammattipätevyyskoulutusta sekä rekrykoulutusta yhteistyössä TE-toimiston ja alan yritysten kanssa.

Ensimmäinen uuden luvan mukainen koulutus käynnistyy huhtikuussa Iisalmessa. Traffican lisäksi Pohjois-Savossa tutkintoon johtavaa koulutusta tarjoavat toimijat ovat Savon ammattiopisto ja Ylä-Savon ammattiopisto.

AVOIMET KORKEAKOULUOPINNOT

Avoimissa korkeakouluissa voivat opiskella kaikki iästä tai koulutustaustasta riippumatta. Sekä ammattikorkeakoulun että yliopiston avoimissa opinnoissa voi tutustua korkeakouluopintoihin, täydentää olemassa olevaa osaamista, tähdätä uuteen tutkintoon tai opiskella harrastuksenomaisesti uusia asioita. Avoimet korkeakouluopinnot ovat maksullisia.

www.aducate.fi
www.savonia.fi/avoin

SNELLMAN-KESÄYLIOPISTO

Nimestään huolimatta Kesäyliopisto on avoinna vuoden ympäri ja tukee elinikäistä oppimista. Ajan hermolla pysyttelevä laitos tarjoaa jatkuvasti uudenlaisia koulutuksia. Valittavana on intensiivisiä kursseja, verkko-opintoja sekä avoimien yliopistojen opintoja. Opintoja on tarjolla muun muassa hyvinvoinnista sekä kieli-, digi- johtamis- ja työyhteisötaitojen kehittämiseen. Myös oikeusala, kasvatus- ja opetusala sekä sosiaali- ja terveysala ovat edustettuina. 

www.snellmankesayliopisto.fi

Koulutus
opiskelu
täydennyskoulutus
Traffica
HUMAK
avoin yliopisto
aikuiskoulutus

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva