Sparrausapua

pk-yrityksille

Teksti: Saara Heiskanen Kuva: Larissa Kanno
ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut tarjoavat erilaisia konsultointi- ja koulutuspalveluja. Niiden avulla pyritään tukemaan yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä työllisyyttä

Kehittämispalvelut on suunnattu kaikille pk-yrityksille. Toimialalla ei ole väliä, vain perusmaatalous ja metsätalous on rajattu pois. Perusedellytys palveluihin on se, että yrityksellä on halua kehittää toimintaansa sekä halua saada siihen apua ulkopuolisen asiantuntijan kautta, yrityspalvelupäällikkö Jari Vitikainen Pohjois-Savon ELY-keskukselta kertoo.

- Tehtävänä on auttaa yrityksiä kasvamaan ja kehittymään ja sitä kautta työllistämään lisää henkilöitä täällä Pohjois-Savossa. Nämä kehittämispalvelut ovat hyvä tapa lähteä liikkeelle yrityksen kehittämisessä. Monesti on hyväksi havaittu, että kun yritykseen tulee ulkopuolinen asiantuntija sparraamaan yrittäjää ja yrityksen henkilöstöä, voidaan saada aikaan hyvinkin positiivisia vaikutuksia yrityksen toiminnassa, Vitikainen jatkaa.

Kehittämispalvelut koostuvat kolmesta osa-alueesta: yrityksen kehittämiskartoituksesta, nykytilaa kuvaavasta analyysipalvelusta ja tarvittaviin kehittämistoimenpiteisiin ohjauksesta. Kehittämistoimenpiteitä voivat olla esimerkiksi konsultointipalvelut ja avainhenkilöiden koulutukset. Palvelukokonaisuuteen kytkeytyvät myös muu ELY-keskuksen rahoitus ja TE-palvelut.

- Koulutukset ovat joko yritysten avainhenkilöille tai yrittäjille tarkoitettuja. Niitä järjestetään kolmesta eri aiheesta, jotka ovat kasvun johtaminen, talouden ja tuottavuuden johtaminen ja markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen. Pohjois-Savossa käynnistyy syksyllä talouden ja tuottavuuden johtamisen koulutus, jossa ensisijaisena kohderyhmänä on sosiaali- ja terveyspalveluita tarjoavat yritykset sekä markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen teknologia-alan yrityksille.

Kehittämispalveluihin osallistuminen on tuettua.

- Esimerkiksi konsultoinnissa asiakkaan maksuosuus on 25 % ja konsultointia edeltävässä yhden päivän analyysissa 20 % kokonaiskustannuksesta. Konsultoinnissa tämä tarkoittaa 300 euroa/päivä ja analyysin hinta on 220 euroa. Hintoihin lisätään arvonlisävero, Vitikainen mainitsee.

Palveluiden toteuttajiksi on valjastettu alojensa parhaat asiantuntijat, joilla on korkea koulutus- ja osaamistaso sekä kattava kokemus alalta. Yksi näistä on kuopiolainen konsultointi- ja analyysipalveluita tarjoava Talentree.

- Konsultointipalvelut ovat omiaan sellaiselle yritykselle, joka tarvitsee kehittämistarpeidensa laajempaa kartoitusta sekä apua eteen tulleiden ongelmien ja kysymyksien ratkaisemiseen, yrityskonsultti Olli Paavola toteaa.

- Konsultointipäiviä yritys saa kaikkiaan 15, jotka tulee käyttää kolmen vuoden aikana. Ensimmäisessä vaiheessa käytetään yleensä 3-7 päivää ja loput päivät voidaan kohdentaa yrityksen tarpeiden mukaisesti. Yritykselle sopivimmat aihealueet voidaan valita kuudesta eri vaihtoehdosta. Analyysipalvelut on hyvä tapa aloittaa, mikäli yrityksen kehittämistarpeet eivät ole selkeät, Paavola jatkaa.

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva