Ruokalaakso yhdistää elintarvikesektorin

Ruokalaakso
yhdistää
elintarvikesektorin

Teksti Digimag/Heta Jyrälä Kuva Digimag/Mirka Happonen
Pohjoissavolainen ruoka- ja elintarvikeosaaminen on maamme huippua. Ruokalaakso-toimintamallilla tavoitellaan yritysten kasvua ja uusia innovaatioita. Kuvassa Ruokalaakson projektipäällikkö Jenni Lappi kertoo, että tiiviimmän yhteistyön myötä pyritään luomaan nykyistä kattavampi palveluverkosto.

Elintarvikesektorin kehittäminen on yksi Pohjois-Savon maakunnan kärkitavoitteista. Vuoden 2020 jälkeen elintarvikealan yritykset voivat löytää yhdeltä luukulta tarvitsemansa palvelut. Silloin esimerkiksi pohjoissavolaista alkutuotanto- ja marjaosaamista tuodaan näkyväksi tuotteistettujen palveluiden avulla. 

Tällä hetkellä alueen elintarvikealan kehittämis-, koulutus- ja analyysipalvelut ovat hajallaan eri organisaatioissa, mutta asiaa korjataan luomalla Ruokalaakso-toimintamallia. Malli tarjoaa kansallisesti elintarvikealan toimijoille verkoston, jossa kehitetään alaa ja yhteistyötä alkutuotannosta aina korkean jalostusasteen elintarviketeollisuuteen. Toimintamallin myötä on tavoitteena kehittää ja tuotteistaa terveysvaikutusten tutkimustoimintaa, elintarvikeanalytiikan palveluita sekä koulutus- ja konsultointipalveluita yritysten tarpeisiin. 

– Malli voi olla esimerkiksi jonkinlainen digitaalinen portaali, mitä kautta yritykset voivat hakea tarvitsemaansa palvelua, visioi Ruokalaakson projektipäällikkö Jenni Lappi.

Toimintamallia työstetään keväällä 2017 tehdyn selvityksen pohjalta. Selvityksessä ilmeni, että moni elintarvikealan yritys tarvitsee apua tuotekehitykseen, erilaisiin tutkimuksiin ja selvityksiin sekä markkinointiin ja alan osaamisen lisäämiseen. Kasvun mahdollistamiseksi yritykset toivoivat myös aktiivista keskustelua tutkimus- ja oppilaitosten sekä muiden yritysten kanssa.

– Alan toimintamallin ja verkoston toivotaan lisäävän uusien innovaatioiden syntymistä ja kilpailukykyä. Tällä hetkellä hankkeessa on mukana pilottiyrityksiä, joiden kanssa alueen elintarvikealan osaamista ja palveluja testataan ja tuotteistetaan helpommin ostettaviksi palveluiksi, kertoo Lappi.

TOIMINTAMALLI ON Itä-Suomen yliopiston, kehitysyhtiö Savogrow:n ja projektia koordinoivan Savonia-ammattikorkeakoulun yhteinen ponnistus. Yliopiston ydinosaamisalue painottuu tutkimukseen ja ruokaturvallisuuteen, Savonialla kuluttajatutkimukseen ja Savogrow:lla käytännön tuotekehitykseen. Tiiviimmän yhteistyön myötä pyritään luomaan nykyistä kattavampi palveluverkosto. 

Kehitettävän toimintamallin tarkoituksena on luoda ja ylläpitää aktiivista vuorovaikutusta yritysten, tutkimuslaitosten ja koulutusorganisaatioiden välillä. Sen avulla ideoidaan ja luodaan yhdessä uudenlaisia tuotteita, palveluja ja yhteistyömalleja elintarvikesektorille. Jo hankkeen aikana pilotoidaan tutkimusalustoja yhdessä hankeyrityksen kanssa sekä tarjotaan konsultaatiota ja elintarvikealan täydennyskoulutusta osaamistason nostamiseksi.

– Hankkeen aikana alalla toimivat yritykset voivat laittaa minulle ideoita siitä, mitä ne toivoisivat palvelulta tai millaiset palvelut hyödyttäisivät oman yrityksen kasvussa, vinkkaa Lappi.

 

ruoka
Elintarvike
Ruokalaakso
kuopio
pohjois-savo
toimintamalli

Muita saman alan yrityksiä

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva