Pyörön koulu

digihankkeeseen

Teksti: HundrED, Kuopion Kaupunki
Pyörön koulun VerDi-projekti pääsi mukaan valtakunnalliseen hankkeeseen. Tavoitteena on luoda uusi käytäntö, joka tekee teknologian opetuskäytöstä johdonmukaista.

HundrED -hanke auttaa kouluja uudistumaan etsimällä innovaatioita ja levittämällä niitä sekä maan sisällä että maan rajojen ulkopuolelle. Suomessa HundrED kehittää koulua ja opetusta sadan kouluprojektin ja -kokeilun avulla. Projekteja toteutetaan esi- ja peruskouluissa sekä lukioissa ympäri Suomea. HundrED on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa ja tavoitteena on jatkaa toimintaa juhlavuoden jälkeenkin.

Kuopiossa Pyörön koululla on tehty työtä uuden opetussuunnitelman hengessä digitaitojen kehittämiseksi. Koulu on nyt valittu mukaan sadan kokeilun joukkoon VerDi - vertaisoppiminen digitaidoissa -projektilla.

Pyörön VerDi -projektissa kehitetään uudenlainen opetusmalli opettajien ja koulun henkilöstön tieto- ja viestintätekniikkataitojen kouluttamiseen. Näitä taitoja ovat mm. koodaaminen, ohjelmointi ja robotiikka. VerDi-mallissa opettajat opettavat oppilaita ja oppilaat opettavat toisiaan, eli esimerkiksi 6A:n opettaja ja oppilaat opettavat 5A-luokkaa, he puolestaan 4A-luokkaa ja niin edelleen. Kuudennen luokan opettajat ja koulun tieto- ja viestintätekniikasta vastaavat saavat koulutusta Kuopion kaupungin TVT-koordinaattorilta. Kuudennen luokan opettaja opettaa omalle luokalleen sovitun aihekokonaisuuden ja oppilaat tietävät, että heillä on velvollisuus opettaa opittu aihekokonaisuus nuoremmille oppilaille.

Tavoitteena on luoda uusi käytäntö, joka tekee teknologian opetuskäytöstä johdonmukaista. Projektin avulla digitaitojen vertaisoppimisesta tulee luonnollinen osa koulun arkea eikä taitojen oppiminen ole riippuvainen yksittäisestä opettajasta. VerDi -projektissa halutaan korostaa erityisesti oppilaiden tasa-arvoa digitaitojen oppimisessa.

koulu
pyörö
digitalisaatio
hanke
VerDi
HundrED

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva