Puun käyttö monipuolistuu

Puun käyttö

monipuolistuu

Teksti: Rieti Jauhiainen Kuva: Arkistokuva
Biotalous on hallitusohjelmassa merkittävässä roolissa. Metsien rooli korostuu kansantalouden kohottajana. Paikallinen osaaminen on kysyttyä.
Kansallisvarat vajaakäytössä

Luonnonvarakeskus julkisti kesäkuun puolessa välissä uudet tilastonsa. Hakkuukertymä, eli Suomen metsistä hakatun runkopuun kokonaismäärä oli vuonna 2014 yhteensä 65 miljoonaa kuutiometriä. Määrä pysyi edellisen vuoden huippulukemissa. Hakkuukertymästä 56,3 miljoonaa kuutiometriä (86 %) oli kotimaisen teollisuuden raaka-aineeksi tai vientiin hakattua tukki- ja kuitupuuta. Loppu 9,0 miljoonaa kuutiometriä oli energiapuuta, eli pientalojen polttopuuna tai lämpö- ja voimalaitoksien metsähakkeena käytettävää runkopuuta.

Puukauppa tunnetaan suhdanneherkkänä alana, johon vaikuttavat niin taloustilanne kuin ilmaston lämpötilakin. Kuluvan hallituskauden kärkihankkeita on puun käytön monipuolistaminen ja lisääminen ja sen jalostusarvon kasvattaminen.

- Yhteiskunta tunnustaa vihdoinkin aidosti biotalouden mahdollisuudet, iloitsee Pohjois-Savon Metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Pekka Sahlman.

- Vaaleissahan asiasta on kyllä puhuttu, mutta nyt näyttäisi jo tulevan konkreettisia tekojakin. Tärkeää onkin luoda edellytyksiä metsäteollisuuden pärjäämiselle ja puun käytön kasvattamiselle. Tähän liittyy tietysti koko maan kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä.

Suomessa on Sahlmanin mukaan kestävästi kasvatetut metsät, joiden hyödyntäminen on kansallisvarojen järkevää ja kannattavaa käyttöä. Metsästä kaadetut tukit ja kuitupuu pitää kuitenkin saada kuljetettua jatkojalostukseen. Julkisia investointeja perustienpitoon kaivattaisiin.

- Alempi tieverkosto on varsinkin routa-aikana paikoin todella huonossa kunnossa, kun hoidosta on tingitty, harmittelee Sahlman.

- Reitistöillä on iso merkitys esimerkiksi Finnpulpin kaltaisten laitosten raaka-aineen saatavuudelle.

Teollisuuden suuret investointihankkeet ovatkin lisänneet kiinnostusta metsänomistukseen. Metsänhoidon ja puukaupan paikallisen asiantuntijuuden lisäksi Metsänhoitoyhdistys tarjoaa jäsenilleen muitakin palveluja.

- Varsinkin maksuton neuvonta on jäsenistön keskuudessa koettu erittäin tärkeäksi, toteaa Sahlman.

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva