Puulle 
riittää kysyntää

Teksti Digimag/Marlene Sanoukian Kuva Pixabay
Puuntuotanto on yksi metsien tärkeimmistä käyttömuodoista. Metsäteollisuus tuo yli 20 prosenttia Suomen vientituloista ja työllistää ihmisiä erityisesti maakunnissa. Tällä hetkellä kaupaksi käyvät etenkin havukuitupuu ja kuusitukki.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton tuoreen Metsätutka-kyselyn mukaan puukaupan näkymät ovat hyvät ja metsänomistajat ovat toiveikkaita puun hintakehityksen suhteen. Metsänomistajista puukauppaa on jo alkuvuoden aikana ehtinyt tehdä 10 prosenttia kyselyyn vastaajista, ja noin 30 prosenttia on aikeissa myydä puuta vielä tänä vuonna. Metsänomistajat voivat myydä puuta suoraan metsäteollisuusyrityksille tai tekemällä puukaupan toimeksiantosopimuksen metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijan kanssa. Metsänhoitoyhdistysten puukaupallisten palvelujen suositteluindeksi on Metsätutka-kyselyn mukaan kasvussa.

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon myyntijohtajan Juha Huttusen mukaan Suomi on puun käytön kärkimaita. 

– Suomalaisesta ja savolaisesta puusta valtaosa menee sahojen ja paperi- ja kartonkiteollisuuden tarpeisiin. Sahatavarasta suurin osa menee vientiin. Merkittävimpiä vientimaita ovat tällä hetkellä Kiina ja Japani. Aasiaan myydän kuusisahatavaraa, mikä on pohjoissavolaiselle metsänomistajalle hyvä asia, sillä valtaosa alueen metsistä on kuusivaltaisia, Huttunen kertoo.

Metsä antaa paljon

Metsillä on puuntuotannon lisäksi monia muitakin käyttömuotoja. Metsätutka-kyselyn mukaan metsänomistajat haluavat pitää huolta metsäluonnon monimuotoisuudesta, ja yli 160 000 metsänomistajaa on vapaaehtoisesti jättänyt arvokkaita luontokohteita talouskäytön ulkopuolelle.

Metsänhoito on tärkeä harrastus myös Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon myyntijohtaja Juha Huttuselle, jolla on Suonenjoella 40 hehtaarin metsätila.

– Olen keskittynyt tukkipuun kasvatukseen. Teen kaikki hoitotyöt vapaa-ajalla itse, sillä se on hyvää vastapainoa työnteolle. Hoidan metsää perinteisin menetelmin ja pyrin ottamaan huomioon monimuotoisuusnäkökulman esimerkiksi jättämällä linnuille pesäpuita. Metsä on minulle virkistyskohde, jossa tulee käveltyä paljon. Puusto on valtaosin nuorta, joten se toimii myös eläkesäästönä ja tuo taloudellista turvaa, Huttunen kertoo.

Sekä tukki- että kuitupuun kysyntä on Huttusen mukaan jatkunut hyvänä. Etenkin kuitupuun kysyntää ovat joulu–tammikuusta alkaen vauhdittaneet eri puolille Suomea perustetut uudet teollisuuslaitokset. 

– Kysyntä on nyt niin kiivasta, että kaikenlaiset 
puuerät kannattaa ilman muuta kilpailuttaa. Siinä auttavat mielellään metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntijat, Huttunen neuvoo.
Hintakehitys on puun myyjän kannalta myönteinen, ja tukkipuun keskihinnat ovat kohonneet yli 60 euroon kiintokuutiolta. Huttunen uskoo, että kesää kohti hinnat nousevat havutukeilla, kuitupuulla hintakehitys puolestaan on maltillisempaa. 

– Kilpailu on niin kovaa, että se tulee näkymään hinnassa, etenkin kesähakkuukohteisiin liittyen ja kovilla mailla, joilla korjuun voi tehdä kesällä, Huttunen ennakoi.

PUUTA ON Pohjois-Savon alueella tarjolla tasaisesti. Huttusen kokemuksen mukaan metsänomistajat myyvät puuta sekä metsänhoidollisen tarpeen mukaan että etenkin tukkivaltaisissa hakkuissa taloudellisen hyödyn vuoksi. 

– Jos puun hinnan kehitys jatkuu näin suotuisana, se vaikuttaa monen metsänomistajan myyntipäätökseen, Huttunen arvioi.

Stora Enson ostopäällikön Mikko Heiskasen mukaan Pohjois-Savossa on kysyntää tällä hetkellä kaikelle kesällä ja kelirikkokautena korjattavalle puulle. Kysyntää on sekä harvennusten kuitupuulla että päätehakkuiden tukkipuulla. 

– Metsänomistajalla on nyt hyvä aika myydä puuta, sillä sekä tukki- että kuitupuussa on hyvä kysyntä ja molemmilla käydään kauppaa paremmilla hinnoilla kuin vuosi sitten, Heiskanen toteaa.

PUUKAUPAN TEKO on tehty helpoksi ja vaivattomaksi. Stora Enson metsäasiantuntija tekee maksuttoman metsäkäynnin paikan päällä ja neuvottelee metsänomistajan kanssa puukaupan yksityiskohdista. 

– Puukauppaa käydään ympäri vuoden, sillä tehtaat tarvitsevat puunsa joka kuukausi. Huhti–toukokuu on hyvää aikaa ottaa yhteyttä metsäasiantuntijaan ja laittaa metsät kasvukuntoon. Tarjoamme metsänomistajalle myös vaivattomat metsänuudistamispalvelut, johon kuuluvat maanmuokkaus, istutus ja uudet taimet, Heiskanen kuvailee.

Nykypäivän puukaupat ovat Heiskasen mukaan suurimmaksi osaksi pystykauppoja. Hankintakaupan tekijöitä on nykyisin selvästi aiempaa vähemmän, sillä metsänomistajilla ei yleensä ole aikaa eikä mahdollisuutta hoitaa puunkorjuuta itse.

Metsäteollisuuden tilanne näyttää Heiskasen arvion mukaan Suomessa varsin hyvältä. Puusta myös kehitetään tulevaisuudessa uusia jalosteita, kuten muovin korvikkeita. 

– Kaikki tuotteemme on tehty uusiutuvista materiaaleista. Tulevina vuosina muovipakkauksia tullaan entistä enemmän korvaamaan puusta saatavilla kestävillä ratkaisuilla, Heiskanen uskoo. 

Lähteet: mhy.fi, luke.fi, metsäteollisuus.fi

puutuotanto
metsä
Luonto
vienti
tukki
Puukauppa
Stora Enso
Metsänhoitoyhdistys
pohjois-savo

Muita saman alan yrityksiä

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva