Puukauppa käy hyvin

Teksti Digimag/Emma Heinonen Kuva shutterstock
Metsäteollisuus oli Suomen suurin vientiala vuonna 2015 ja nousu jatkuu. Maaliskuussa 2017 oli myyty 23 prosenttia enemmän puuta kuin viime vuonna samaan aikaan. Erityisesti kuusitukki on nyt kysyttyä tavaraa.
Metsänomistajien keski-ikä 60 vuotta

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK kertoo, että suomalaisten metsänomistajien keski-ikä on 60 vuotta. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen ”Suomalaisen metsänomistajan profiili vuonna 2030” raportin mukaan 2000-luvun alkupuolella Suomessa tultiin metsänomistajaksi noin 54-vuotiaana. Raportissa kerrotaan myös, että metsänomistajakunnan nuorentumista saattaa tapahtua vasta vuoden 2030 jälkeen, kun sukupolvien välinen ikäero kasvaa. Silloin metsänomistajaksi tulevat ovat kuitenkin todennäköisesti noin 45–50-vuotiaita. Suurta ikämuutosta metsänomistuksessa ei siis ole raportin mukaan odotettavissa kymmeniin vuosiin. Raportti on vuodelta 2009.

MTK:n mukaan yksityiset ihmiset omistavat noin 60 prosenttia Suomen tuottavasta metsämaasta. Suomessa on noin 632 000 metsänomistajaa, kun mukaan lasketaan myös yhteisomistustilojen osakkaat ja vähintään kahden hehtaarin tilat. Metsänomistajia on siis lähes 14 prosenttia kansasta

Metsäteollisuudessa jo tehdyt ja lähivuosina toteutuvat investoinnit, kuten Metsä Groupin sijoitus Äänekoskelle, ovat vauhdittaneet Suomen puukauppaa. Sahatavarassa Kiinan markkinoilla menee nyt kaupaksi tavaraa entistä enemmän. Viime vuonna Kiinaan kulkeutui Suomesta yli miljoona kuutiometriä sahatavaraa.

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon johtaja Pekka Sahlmanin mukaan puun kysyntä on tällä hetkellä hyvä. Nyt parhaiten myy kuusitukkipuu. Sahlmanin mukaan Kiinassa on tykästytty erityisesti suomalaisen kuusen laatuun ja väriin.

‒ He rakentavat siitä esimerkiksi lastenhuoneisiin kalusteita. Kyllähän suomalainen kuusipuu ominaisuuksiltaan on aika ylivertainen, hän kertoo.

Sahlman toteaa, että suomalaista kuusipuuta vastaavaa kuusta on kuitenkin tarjolla myös muualla maailmassa. Vaikka Suomessa on laajat metsäalueet, niin hänen mukaansa maailmanmarkkinoilla Suomi ei ole kovinkaan suuri toimija. Sahlmanin mukaan suomalainen puu mahtuu maailmanmarkkinoille, jos se on hinnaltaan ja laadultaan kilpailukykyistä.

‒ Viime vuonna puukaupassa tehtiin kaikkien aikojen suurimmat hakkuumäärät ainespuulle. Näyttää siltä, että tänä vuonna mennään niidenkin yli, Sahlman avaa.

KUOPIOON SUUNNITELTU huikea Finnpulp olisi maailman ensimmäinen älykäs biotuotantolaitos, Sahlman povaa Finnpulpin perään. Toteutuessaan tehdas tulisi olemaan myös maailman suurin havusellutehdas. Vuonna 2020 käynnistyväksi suunnitellun tehtaan vuosituotanto tulee olemaan 1,2 miljoonaa tonnia havusellua. Lisäksi se tuottaa markkinoille muita biotuotteita, kuten 60 000 tonnia mäntyöljyä ja 1,5 TWh biosähköä vuodessa, josta 1 TWh ohjautuu valtakunnan sähköverkkoon. Tehdas tulisi käyttämään 6,7 miljoonaa kuutiometriä puuta vuodessa. Sahlmanin mukaan tämä on suurin piirtein sama määrä, kuin Pohjois-Savossa toteutunut korjuumäärä viime vuosina. 

‒ Suomalaisilla on hyvä osaaminen puun jalostamisessa, laadukkaat raaka-aineet ja toimiva infrasysteemi. Uskon, että Finnpulp toteutuu ja nämä uudet investoinnit takaavat metsäalalle erittäin hyviä tulevaisuuden näkymiä, Sahlman kertoo.

Puusta saatu hinta vaihtelee vuoden aikana. Sahlmanin mukaan niukkuusartikkelina olevan tukkipuun hinnanvaihtelu voi olla esimerkiksi viisi euroa kuutiometriltä. Yhden hehtaarin alueelta tulee noin kaksisataa kuutiometriä tukkia päätehakkuussa. 

‒ Tämä tarkoittaa sitä, että hehtaarilta voi saada tonnin enemmän tai vähemmän, riippuen siitä, miten kaupan onnistuu vuoteen ajoittamaan, Sahlman avaa. 

KUITUPUUN KOHDALLA Suomessa on vallinnut ylitarjontatilanne. Sen hinnat eivät ole vaihdelleet kovinkaan paljoa ja ne ovat olleet jopa alhaiset. Kuitupuun kysyntä on Sahlmanin mukaan kasvanut, mutta tarjontaa on edelleen paljon.

Sahlmanin mukaan puukauppoja kannattaa tehdä silloin, kun metsä kaipaa harvennushakkuuta. Päätehakkuuvaiheessa olevan metsän voi myydä silloin, kun itselle parhaiten sopii. Sahlmanin mukaan esimerkiksi 60‒70-vuotiaassa metsässä metsänomistajalla on vielä 10‒20 vuotta aikaa pohtia sopivaa ajankohtaa myynnille.

Metsästä saa tuottoa vain, jos sitä hoitaa. Tukkipuusta tehdään sahatavaraa sekä vaneria ja sen kasvattamiseen metsänhoidossa kannattaa pyrkiä. Tukkipuun hinta on 55‒60 euroa kuutiometriltä, kun taas ohuemman kuitupuun hinta on 17‒20 euroa kuutiometriltä. 

‒ Kaikilla mahdollisilla toimenpiteillä kannattaa pyrkiä kasvattamaan puusto mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman järeäksi, Sahlman kehottaa.
Metsänomistaja Asta Tirkkonen-Hersiolle metsässä on myös muita arvoja tuottavuuden lisäksi. Fysioterapeuttina ja maanviljelijän tyttärenä metsässä liikkuminen, marjastaminen ja sienestäminen ovat tärkeitä aktiviteetteja. Tirkkonen-Hersio pitää hoidettua metsää myös kauniina.

 

Yhteystiedot
MHY POHJOIS-SAVO
Puh. 0400 330 674 pohjoissavo@mhy.fi www.mhy.fi/pohjois-savo
metsä
Metsäteollisuus
Puukauppa
MHY
MTK

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva