Oppimiseniloa 

Kuopiossa

TEKSTI nmt/Sirpa Korhonen KUVA kuopio-tahko kuvapankki
Kuopion koulutuskenttä on monipuolinen kokonaisuus aina varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta korkeakouluihin. Opiskelussa yhteistyötaitojen ja sosiaalisuuden merkitys lisääntyy yhteiskunnan ja työelämän monimutkaistumisen myötä. Digitalisaation myötä oppimista voi tapahtua missä vain ja milloin vain.
Koulujen historia

Ensimmäinen triviaalikoulu Kuopioon perustettiin vuonna 1788 ja toimi Kuopion ensimmäisenä lukiona vuodesta 1844. Sen rehtorina toimi muun muassa J.V. Snellman ja nykyään koulu tunnetaan Kuopion Lyseon lukiona. Kallaveden lukio aloitti tyttökouluna 1879. Kuopioon perustettiin 1800-luvun lopulla kolme ammatillista koululaitosta; teollisuuskoulu (1886), kauppakoulu (1887) ja sairaanhoitajakoulu (1896) sekä Kuopion maalaiskunnan Hiltulanlahteen Pohjois-Savon opisto 1875. Kuopion suomalainen yhteiskoulu perustettiin 1892 Minna Canthin aloitteesta. 

Oppivelvollisuuslain tullessa voimaan vuonna 1921 Kuopion jakamattoman maalaiskunnan alueella oli 35 kansakoulua. Koulu perustui opettajan ja yhteiskunnan auktoriteettiin ja luokissa oli kova kuri. Lain alkuaikana maalaiskuntaan perustettiin seitsemän koulua lisää. Tuolloin Kuopiossa sekä Kuopion maalaiskunnan ja Riistaveden alueen kansakouluissa oli oppilaita noin 3000.

 

Kuopion perusopetus on alueellisesti laajaa ja kuntaliitosten myötä alue on edelleen laajentunut. Lukioita Kuopiossa on yhteensä kuusi. Savon ammatti- ja aikuisopisto tarjoaa ammattiopintoja sekä nuorille että aikuisille. Toivalassa Ingmanedu kouluttaa kulttuurialan osaajia. Korkeakoulutuksesta vastaavat Savonia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto.
Koulujen opetusmentaliteetti on muuttunut vuosien varrella suuresti. 

Kuopion kaupungin opetusjohtajan Leena Auvisen mukaan kouluissa on nykyään monen tason vuorovaikutusta ja tulevaisuuden koulussa tehdään töitä yhdessä innostuen. Opetuksen näkökulma on muuttunut sisällön oppimisesta taitojen kehittämiseen ja tietopainotteisuudesta siirrytään oppimisen palon ruokkimiseen.
- Opettaja on vuorovaikutuksessa oppilaiden, henkilökunnan, vanhempien sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Tulevaisuuden koulussa on enemmän rakentavaa kuin kilpailevaa vuorovaikutusta, enemmän hyväksyntää kuin tyrmäystä. Empatiataito nähdään tulevaisuuden koulun tärkeänä taitona, sillä vuorovaikutuksellinen ohjaaminen ja opetuskulttuuri tulevat entisestään lisääntymään. Vuorovaikutuksen onnistumisella on huikean iso merkitys hyvinvoinnille koulussa, Auvinen kertoo.

Perusopetuksen päätavoite on antaa oppilaille ainekset laaja-alaiseen osaamiseen. Opetuksessa korostuvat tiimitaidot ja sosiaalisuus, sillä oppiminen tapahtuu eri-ikäisten oppijoiden erikokoisissa ryhmissä.  

- Vuosiluokkiin sitomaton oppiminen lisääntyy, jolloin oppilaiden yksilölliset tarpeet voidaan huomioida nykyistä paremmin. Tämä lisää kouluviihtyvyyttä ja oppimismotivaatiota, kun kaikkien oppilaiden ei tarvitse edetä samaa opettajan määräämää tahtia. 
Koulussa ei voida opettaa kaikkia tulevaisuuden tietoja ja taitoja, joten lasten ja nuorten ohjaaminen tiedon etsintään ja sen kriittiseen suhtautumiseen ja soveltamiseen on tärkeää. Digitalisaatiota hyödynnetään monipuolisesti oppimisen välineenä.

- Tulevaisuuden koulussa on entistä vähemmän perinteistä kaikille yhteistä luokkaopetusta. Kouluissa on muunneltavat, monipuoliset oppimisympäristöt. Koulu käsitteenä ja oppiminen laajenevat yhä enemmän lähiympäristöön ja yhteistyötä tehdään aiempaa enemmän ulkopuolisten tahojen, kuten yliopistojen, työpaikkojen ja yritysten kanssa.  

Uudet opetussuunnitelmat edellyttävät kouluilta toimintakulttuurin uudelleen tarkastelua. Ruotsin kielen opiskelu aloitetaan nykyään kuudennella ja ohjelmointi toisella luokalla.
- Asennemuutosta tarvitaan opetushenkilöstön lisäksi oppilailta ja vanhemmilta. Yhteistyöllä koulunkäynnistä voi tulla entistä mielenkiintoisempaa ja hauskempaa, Auvinen lisää. 

Vilkaise tätä
Kuopion kaupunki
Kasvun ja oppimisen palvelualue perusopetus Vuorikatu 27, 70100 Kuopio kasvujaoppiminen@kuopio.fi www.kuopio.fi
Koulutus
kuopio
Peruskoulu
oppiminen
opiskella

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva