Oppiminen osaksi työelämää

Oppiminen osaksi työelämää

Teksti Digimag/Heta Jyrälä Kuvat Rouva Musta
Digitaalisen oppimisympäristön avulla oppiminen tulee osaksi työelämää. Toiminnallinen oppimisympäristö on kuin oppimisen Netflix – palkitseva, koukuttava sekä ajasta ja paikasta riippumaton.

Jatkuvan oppimisen aikakautena jokaisen organisaation tulee panostaa oppimiseen osana työtä. Yksilön kehittymisen mahdollistaminen voi olla merkittävä kilpailuetu, kun työntekijä vertailee kahta eri työpaikkaa. Lisäksi organisaatioiden tehokkuus, toiminnan ketteryys ja mukautumiskyky ovat kiinni siitä, miten nopeasti osaaminen päivittyy organisaation sisällä. Jatkuvan oppimisen mahdollistamiseksi organisaatiot tarvitsevat intran tai muun vastaavan staattisen tietovaraston tilalle digitaalisen oppimisympäristön, mutta pk-yrityksillä harvoin on resursseja sen hankintaan, ylläpitoon ja sisällöntuotantoon.

– Olemme kehittäneet digitaalisen oppimisympäristön työyhteisöjen tarpeisiin, paljastaa Outi Savolainen SnellmanEDUsta.

SnellmanEDUn avaus on poikkeuksellinen, sillä kyseessä on ensimmäinen oppilaitoksen tuottama digitaalinen oppimisympäristö, jonka taustalla ovat pedagogiikan ammattilaiset. Yhteistyön avulla organisaatiot voivat myös säästää koulutuskustannuksissa.

– Teknisen osaamisen lisäksi meillä on vahva pedagoginen osaaminen. Panostamme erityisesti oppimisympäristön visuaalisuuteen, vuorovaikutukseen sekä toiminnallisuuteen, jotta oppimisesta tulee mielekkäämpää, Savolainen kertoo.

– Oppimisesta myös palkitaan. Esimerkiksi uuden työpaikan perehdytystä voi käydä läpi omaan tahtiin ja suorittaa osaamismerkkejä, kertoo Savolainen. 

YMPÄRISTÖ MAHDOLLISTAA jo opitun tiedon jakamisen muille henkilöille koko organisaatiossa. Sinne voi luoda omia kursseja ja sisältöjä eri kohderyhmille, kuten työntekijöille tai hallitukselle. Esimerkiksi kesätyöntekijöille voi tehdä vain heille tarkoitetun osion.

Oppimisympäristöllä mahdollistuu ajasta ja paikasta riippumaton oppiminen kaikille työyhteisön jäsenille, työntekijöistä johtajiin. Oppimisympäristö yhdistää oppimisen ja tiedon jakamisen – myös eri toimipisteillä työskentelevien henkilöiden kesken. SnellmanEDUn kautta hankittu digitaalinen oppimisympäristö pitää sisällään runsaasti myös valmista materiaalia muun muassa digitaidoista ja geneerisistä taidoista. 

– Esimerkkinä geneeristen taitojen oppimissisällöistä, jotka oppimisympäristössä ovat jo valmiina, toimii esimerkiksi ajanhallinnan kokonaisuus, joka sisältää teoriatietoa erilaisista ajanhallinnan sovelluksista, sekä podcasteja tai kirjoja, joiden avulla aiheeseen voi perehtyä lisää, kuvailee Savolainen.

Oppimisympäristö perustuu avoimen lähdekoodin Moodle-alustaan. Se on saatavilla aina mobiilisti, joten keskenjäänyttä podcastia voi jatkaa vaikkapa kotimatkalla. Sisältöjen omaksumiseen kuluva aika on aina valmiiksi arvioitu, joten käyttäjä tietää aloittaessaan varaako asialle viisi vai 15 minuuttia.

Yleisten oppimissisältöjen lisäksi oppimisympäristöä räätälöidään aina organisaation tarpeiden mukaan. Organisaatioilla on usein jo olemassa sisältöjä, joiden toiminnallisiksi muuntamisessa SnellmanEDUn asiantuntijat voivat auttaa. Lisäksi SnellmanEDU tarjoaa maksuttomia webinaareja oppimisympäristön hyödyntämisestä.

– Meiltä saa myös testitunnuksia, joiden avulla oppimisympäristöön pääsee tutustumaan maksutta, vinkkaa Savolainen. 

IKINUORI 64-VUOTIAS SnellmanEDU tunnettiin aiemmin Snellman-kesäyliopistona. Uusi kattobrändi kattaa alleen paitsi kesäyliopiston edustaman vapaan sivistystyön ja Learn@work-työyhteisöpalvelut myös Isoverstas-yhteisön digitaaliset ratkaisut ja IT-tuen. Brändiuudistuksen myötä oppilaitos voi siis palvella paremmin myös työyhteisöjä.

 

SNELLMANEDU
www.bit.ly/snellmanedudigital
www.snellmanedu.fi

 

 

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva