Onnistuneen yrityskaupan

lyhyt oppimäärä 

Teksti: Noora Hyvönen Kuvat: Allfree download.com, Laskentapalvelu Mikkonen Oy
Molemminpuolinen huolellinen valmistautuminen, asiantuntijoiden käyttö ja tiedonhaku ovat lähtökohtana sujuvalle yrityskaupalle. Kokosimme yhteen seikkoja, jotka kauppaa suunnittelevan kannattaa ottaa huomioon.

Yrityksen myyntiä suunniteltaessa on oltava alusta alkaen selvää, kuinka kaupan haluaa toteuttaa. Huolellinen valmistautuminen kauppaan säästää usein ikäviltä yllätyksiltä!

- Peruskysymys on, toteutetaanko kauppa liiketoiminta- vai osakekauppana. On arvioitava molemmista niin hyvät kuin huonotkin puolet: millaisia ovat vero- ja sopimusseuraamukset, kuinka rahoitus järjestetään ja kuinka turvataan riittävän osaamisen jäänti yritykseen.  Suunnittelua helpottaa, jos potentiaalinen ostaja on heti tiedossa. Lisäksi on tärkeää, että yrityksen tiedot, kuten tilinpäätökset ja asiakirjat, varsinkin yritystä koskettavat sopimukset, ovat helposti saatavassa muodossa, toteaa Kati Mononen Laskentapalvelu Mikkoselta.

KESKEISESSÄ ASEMASSA niin ostajan kuin myyjänkin osalta on huolellinen tiedonetsintä. Ostajan on tehtävä taustatyö huolella ja hankittava tarvittavat dokumentit sekä perehdyttävä erityisesti yrityksen taloudelliseen tilanteeseen sekä luonnollisesti toimialaan. Yllätystekijät täytyy minimoida. Ajatuksena on, että yritysosto paitsi antaa todennäköisesti työpaikan ostajalle, myös maksaa ostonsa takaisin kohtuullisessa ajassa, yleensä enintään 5 vuodessa.

- Ongelmia syntyy helposti silloin, kun yrityksen paperiasiat eivät ole kunnossa. Myös rahoitus saattaa tuottaa vaikeuksia, joten on selvitettävä sen toteuttamismahdollisuudet eri vaihtoehdoissa – harva pystyy tällaisia ostoja omalta tililtään maksamaan, Mononen naurahtaa.

- Ostaja ostaa aina tulevaisuutta, ja siksi hänen onkin pystyttävä erittelemään odotuksia. Rahoittajat tarvitsevat aina jonkinlaisen suunnitelman.

Kauppaan valmistauduttaessa yrittäjän on hyvä yhdessä asiantuntijan kanssa selvittää, miten kaupassa olisi viisainta edetä. On kartoitettava mahdolliset esteet sekä se, miten ongelmat voidaan ratkaista ennen yrityksen tuloa markkinoille uuden omistajan ohjauksessa. Asiantuntija auttaa myös määrittämään yrityksen arvon: usein varsinkaan pienten tai keskisuurten yritysten osakkeilla ei ole käyty kauppaa eikä markkinaperusteinen arvo näin ollen ole käytössä, ja joudutaan sen vuoksi turvautumaan tuottopohjaiseen malliin.

Vaiheittain yrityskauppa etenee seuraavasti:

- Yritys tulee kaupan.

- Potentiaalinen ostaja varaa tietyn ajan yrityskaupan tutkimiseen.

• Taloushallintoon ja sen dokumentteihin sekä tuotantoprosessiin tutustuminen.

• Sopimukset niin tavarantoimittajien, asiakkaiden kuin muidenkin sidosryhmien kanssa.

• Veroseuraamusten selvittäminen ostajalle ja myyjälle.

• Yrityskaupan toteuttamistavan valinta.

• Pohditaan, kuinka uudessa omistuksessa yritystä voi kehittää. Kehityksen tulokset jäävät ostajalle.

- Kauppaehtoneuvottelut.

- Mahdollinen esisopimus.

- Rahoituksen varmistaminen.

- Kauppaehtojen viilaaminen siihen muotoon, että kauppakirja voidaan niiden pohjalta allekirjoittaa.

 

- Kauppaehtojen toteuttaminen – muun muassa kauppahinnan maksu.

- Yrityksen haltuunotto uuden yrittäjän toimesta.

 

ASIANTUNTIJAKSI SOPII henkilö, joka ymmärtää taloushallintoa sekä tuntee yritysverotusta ja osaa näin ollen ennakoida eri toimintatapojen veroseuraamuksia. Juristin apua yrityskaupassa ei aina tarvita – tämä riippuu kaupan osapuolista sekä siitä, kuinka suuri kauppa on kyseessä.

- Myyjän kannattaa keskustella myös muiden yrityskaupan jo tehneiden kanssa aikeistaan. Pääasia, että selkeä suunnitelma löytyy. Kauppakirja on laadittava huolellisesti ja sen kohdat on oltava tarpeeksi tarkat: kannattaa laatia ehdot esimerkiksi sen varalta, ettei ostaja maksa kauppahintaa ajoissa, huomauttaa Mononen.

- Tärkeintä on, että itse ymmärtää mitä sopimuksen kohdilla tarkoitetaan ja otettava huomioon esimerkiksi kilpailukieltosopimukset.

Mononen painottaa ennakoinnin olevan kaiken lähtökohta. Esimerkiksi yritysmuodon muutos tai liiketoiminnan eriyttäminen on hoidettava ajoissa ennen kaupantekoa.

- Lopussa on vain osattava antaa tilaa jatkajalle. Toisinaan kaupassa voidaan kyllä sopia myös siirtymäajasta taikka mentoroinnista, mikä onkin kätevää varsinkin jos yritys pysyy perhepiirissä.

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva