Menestyksen
mahdollistaja

 

 

TEKSTI nmt/Jere Lehtonen KUVA nmt/Mirka Happonen
Pitkäjänteiseen ja vastuulliseen omistajuuteen tähtäävä Osuuskunta KPY on kuopiolainen sijoittaja ja omistaja, jolla on pitkät yhteiset juuret kuopiolaisten kanssa. Omistusyhtiöidensä kautta KPY on monialainen ja pohjoismainen toimija, jolle alueellisuus on kuitenkin tärkeää.
KPY:n historiaa

YLI 130 VUODEN ajan yhtiö on näkynyt ja kuulunut sekä vaikuttanut suuresti ympäröivän yhteiskunnan elämään. Nykyisen KPY:n esi-isä, Kuopion Telefonaktiebolag -yhtymä, perustettiin vuonna 1883. Silloin yhtiö rakensi puhelinyhteyksiä Kuopiossa ja maakunnissa. 

Ensimmäinen puhelinkeskus aloitti toimintansa Kauppaneuvos Raninin talon vuokrahuoneesta, ja ensimmäinen yleispuhelin järjestettiin parturi Eckertin liikkeeseen. Kaupungin rahatoimikamari varasi kaksi puhelinta, jotka sijoitettiin poliisiasemalle sekä kirkon torniin. 1909 Kuopion Telefooniosakeyhtiö lakkautettiin ja tilalle perustettiin Kuopion Telefoniyhdistys, josta nykyinen Osuuskunta KPY on muodostunut vuonna 2006.

Vuonna 2008 KPY osti urakointiyritys Voimatel Oy:n. Silloin yrityksellä oli 20 miljoonan euron liikevaihto toiminnan keskittyessä sähköverkkojen rakentamiseen. Tänä päivänä yhtiön toiminta on siirtynyt sähköverkkourakoinnista telesektorille ja liikevaihto on noussut 100 miljoonaan euroon. Voimatel on kasvanut Suomen kärkitoimijaksi, joka operoi myös valtakunnan rajojen ulkopuolella.

 

Emoyhteisö Osuuskunta KPY on kuopiolainen sijoittaja ja omistaja, jonka toimintaa alleviivaavat pitkäjänteisyys ja alueellisuus. Sen merkittävimmät yrityssijoitukset ovat 86 prosenttia Enfo Oyj:ssä, sata prosenttia Voimatel Oy:ssä ja Vetrea Terveys Oy:ssä sekä kiinteistösijoitus Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteenissa. Tytäryhtiö KPY Sijoitus Oy:n kautta osuuskunta omistaa lisäksi 40 prosenttia Technopolis Kuopio Oy:n osakkeista ja tuoreimpana 15 prosenttia Ropo Capitalista. KPY-konserni työllistää kaikkiaan yli 1 900 henkeä.

- KPY on suoraan ja alueellisten toimijoiden kumppani. Etsimme jatkuvasti myös uusia kehityskohteita, kertoo hallituksen puheenjohtaja Tarja Tikkanen.

KPY:n omistavat noin 22 000 jäsentä, joilla on yhteensä yli 5,5 miljoonaa osuutta. Suoraan ja tytär- tai osakkuusyhtiöidensä kautta tapahtuvalla liike- ja sijoitustoiminnalla KPY tuottaa voittoa yhtiön osuuksien omistajille ja lisää Itä-Suomen elinvoimaa. Vastuullisen omistajuuden periaatteena on pitkän aikavälin arvonluontiedellytysten parantaminen kehittämällä KPY:n omistamien yritysten liiketoimintaa ja omistaja-arvoa pitkäjänteisesti.

OIKEANTYYPPISTEN LIIKETOIMINTOJEN ja omaisuuserien omistaminen on konsernin riskienhallinnan kannalta kekeistä. KPY:n varallisuus pyritään sijoittamaan maltillisella riskiprofiililla kuitenkin niin, että omaisuudelle saadaan kohtuullinen tuotto ja sen arvo säilyy inflaationkin aikana.  

Katso tämä
KPY lyhyesti
Tasesubstanssi eli pääoman kirjanpidollinen arvo 207 milj. euroa, Yrityssijoitukset 108 milj. euroa, Konserni työllistää yli 1 900 henkilöä.
Osuuskunta KPY
Kauppakatu 18 70100 KUOPIO, www.kpy.fi

- KPY:n sijoitusstrategia on hankkia tytäryhtiöiksi vakiintuneita ja kannattavia yrityksiä, joilla on todistetusti johdonmukainen voitonluonti usean vuoden ajalta. KPY arvostaa palvelusektorin tai infrastruktuurin kaltaisia vakaita toimialoja, eikä ole halukas sijoittamaan esimerkiksi merkittäviä teknologiariskejä sisältävään toimintaan, toimitusjohtaja Lauri Kerman avaa.

Kerman jatkaa, että päivitetty sijoitusstrategia antaa KPY:lle mahdollisuuden tehdä myös vähemmistösijoituksia. Ja, että kaikissa yrityssijoituksissa toimivan johdon kyvykkyydellä on keskeinen merkitys.

Paikallinen asiantuntijuus on KPY:lle etu markkinoilla toimimisessa. KPY:n juuret ovat syvällä Savossa ja sillä on alueella laaja suhdeverkosto. Tämä tarkoittaa kykyä saada tietoa houkuttelevista kohteista ja muutoksista alueella. KPY on myös luotettu paikallinen toimija, joka painottaa alueellisuutta. Konsernin toiminta on kuitenkin omistusyritysten kautta monialaista ja pohjoismaista.

Osuuskuntamuotoinen omistajapohja nähdään KPY:ssä myös yhtenä voimavarana. 18 500 Kuopion alueella asuvaa omistajaa ovat KPY:n omistamille yrityksille potentiaalinen asiakaskunta. 
Tytäryhtiöt puolestaan tuottavat omistajille tärkeitä palveluita.

- Asiat ja toimintaympäristö muuttuvat nopeasti. Vaikka olemme suuri organisaatio, niin etunamme on nopeus ja ketteryys, joilla reagoida muuttuviin tilanteisiin, Tikkanen kertoo.

Sijoittajalle KPY on vakaa ja tasapainoinen kohde. KPY:n omistuksista 55 prosenttia on yrityssijoituksia, matalariskisiä kiinteistösijoituksia 27 prosenttia ja finanssisijoituksia 18 prosenttia. Minkään yksittäisen omistuksen osuus kokonaisomistusten arvosta ei ylitä 33 prosenttia. Pitkäjänteiseen yritysten arvon ja liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävä toiminta tuottaa pitkällä aikavälillä. Vuosina 2011−16 keskimääräinen vuosittainen korkotuotto osuuden markkinahinnalle laskettuna oli 9,7 prosenttia.

Pitkällä aikavälillä, eli taloussyklien yli tarkasteltuna, KPY tavoittelee 5 prosentin vuotuista kokonaistuottoa, joka koostuu tasesubstanssin muutoksesta ja omistajille maksetusta osuuskorosta. KPY hakee kasvua nykyisistä tytäryhtiöistä ja niiden kanssa synergisistä toimialoista. KPY harkitsee myös laajentumista yhdelle uudelle toimialalle ja se arvioi aktiivisesti uusia sijoituskohteita ja omistustensa arvonluontivaihtoehtoja.

Kasvutarina aikajanalla
2000
KPY osti Enfo Oyj:n (entinen Tietosavo Oy).
2007
Mukana perustamassa DNA Oy:ta.
2008
KOy Siilinjärven Lentokapteeni valmistui.
2013
DNA:n osakkeet myytiin, Vetrea Terveys Oy ja Hoivakymppi Oy ostettiin konserniin.
2015
Technopolis Kuopio Oy:stä ostettiin 40 prosenttia.
2017
Ostettiin 15% Ropo Capitalista (entinen Trust Kapital).
Osuuskunta KPY
yritystarinat
menestystarinat

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva