Markkinatutkimuksella 
kattavaa tietoa kohdemaasta

Teksti Digimag/Heta Jyrälä Kuva Digimag Arkisto
Kansainvälisille markkinoille laajentaessa yritys välttyy sudenkuopilta, kun se kartoittaa kohdemaan markkinoita ennakkoon ja kerää tietoa päätösten tueksi.
Tiedonkeruu ja kohderyhmät

Desk Study kohdemarkkinasta 

  • Maatiedot, tilastot, aiemmat tutkimustiedot, viranomaislähteet yms. 
  • Haastattelututkimukset otantana syvällisemmän tiedon hankkimiseksi 
  • Asiakkaat 
  • Jälleenmyyjät 
  • Jakelukanavat 
  • Yhteistyökumppanit 

Tutkimuksen käyttötarkoituksia
Uusien asiakassegmenttien tai kohdemaiden potentiaalin arviointi 
Markkinointi-/myyntitoimenpiteiden kohdentamisen tuki 
Kasvun- ja/tai kansainvälistymisen edistäminen 

Markkinatutkimus on olennainen osa yrityksen lähtemisessä kansainvälisille markkinoille. Yrityksen kasvusuunnitelmat tarvitsevat ensin luotettavaa tietoa pohjakseen, jotta niitä päästään toteuttamaan menestyksekkäästi ja päämäärätietoisesti. Markkinatutkimuksen avulla kansainvälistymissuunnitelmia tekevä yritys saa tietoa kohdemaan markkinoista kattavasti. 

Tutkimuksella kerätään tietoa muun muassa kilpailutilanteesta, kysynnästä ja markkinoiden toimintatavasta. Tietoa hankitaan pöytätutkimusten lisäksi haastattelemalla asiakkaita, jälleenmyyjiä ja muita tuotteen tai palvelun jakelukanavien edustajia.

KANSAINVÄLISTYMINEN VAATII yritykseltä resursseja sekä henkisesti, ajallisesti että taloudellisesti. Panostamalla varhaisessa vaiheessa oikeiden asioiden selvittämiseen välttyy sudenkuopilta. Feelback Groupin asiakkuusjohtaja Marko Hietala korostaa, että investointi markkinoiden tutkimiseen kannattaa. 

‒ Markkinatutkimus maksaa moninkertaisesti itsensä takaisin. Saatu tieto jalostaa käsitystä siitä, onko kohdemaahan tai useampaan kannattavaa tehdä jatkotoimenpiteitä. Tarkemmin saadaan käsitys kilpailijoista, asiakkaasta ja niiden potentiaalista sekä hankintamenettelyistä.  On tehty tutkimuksia, joissa on siirrytty ulkomaille, mutta hankkeita on myös lyöty jäihin, Hietala kuvailee. 

Taidokkaasti tehty markkinatutkimus antaa suuntaviivat ja kokonaiskuvan tilanteesta, ja se toimii myös riskienhallinnan välineenä.

KUN KANSAINVÄLISTYMINEN häämöttää mielessä, yrityksen kannattaa olla melko alkuvaiheessa yhteydessä markkinatutkimusammattilaisiin. Tutkimussuunnitelman määrittely sparraa jo itsessään kansainvälistyvää yritystä ehdollistamaan laadittuja suunnitelmia. Varsinaiseen markkinatutkimukseen kuluva aika on yleensä kahdesta kolmeen kuukautta, minkä jälkeen tulokset ovat hyödynnettävissä. Neljässäkin viikossa saa tulosta aikaa.

‒ Olemme kokeneita, ja meillä on valmiit prosessit toiminnoille, kertoo Hietala. 

FEELBACK GROUPIN markkinatutkimukset antavat ajankohtaista tietoa kohdemarkkinoista, ja vaikka toiminnassa säilytetään asiakkaan anonymiteetti, voidaan halutessa edistää myös kontakteja.

 

Feelback Group
Asiakkuusjohtaja Marko Hietala
Puh. 040 749 6110
marko.hietala@feelback.com
www.feelback.com

kuopio
pohjois-savo
markkinatutkimus
Feelback
Vientiopas

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva