Luovuudella

menestystä

 

Teksti: Digimag/Teemu Viemerö Kuva: Pixabay, Anni Hanén
Innovaatiostrategiointi on osa tärkeä osa nykypäivän yrityksien kehittämistoimintaa. Siinä missä ennen suosittiin vanhoja kaavoja, ovat yritykset havahtuneet uudistamaan itseään pysyäkseen ajan hermolla – ja muutokset asenteisiin ovat tapahtuneet hyvin lyhyellä aikavälillä.

Startup- ja pienyrityksissä liiketoimintastrategia ja innovaatiostrategia ovat integroituneet toisiinsa, mutta suurempien yrityksien kohdalla innovaatiostrategiointia tehdään poikkeuksetta. Innovaatiotoiminta on yrityksen tulevaisuuden ja menestyksen avaintekijä, johon yritykset ovat heränneet viime vuosien saatossa, ja sen merkitys liiketoiminnassa kasvanut niin Suomessa kuin myös koko Euroopassa. 

‒ Innovaatio on markkinoilla menestyksekkäästi osoittautunut uudistus, joka voi perustua keksintöön ja moneen muuhun asiaan, kuten organisaatioinnovaatioihin ja sosiaalisiin innovaatioihin. Ne ovat sellaisia muutoksia ja kehityspolkuja, jotka ovat jo osoittautuneet menestyksensä käytännön elämässä, johon niitä on tarkoitus soveltaa, innovaatioiden johtamisen professori Erkki Ormala Aalto-yliopistosta kertoo innovaation määritelmästä.

‒ Innovaatio on yrityksen elinehto, joka tarkoittaa sitä, että yrityksen on pystyttävä uudistamaan liiketoimintaansa. Kyse on siis yrityksen olemassaolon perustasta eli jos yritys ei ole mukana tämän kaltaisessa toiminnassa, pidemmällä aikavälillä yritystä ei enää ole olemassa. Kaikkien pitää uudistua, koska markkinat ja yhteiskunta uudistuvat, joten tavalla tai toisella yrityksen täytyy pysyä muutosten perässä, Ormala jatkaa.

INNOVAATIOTOIMINTA OMAA monenlaisia prosesseja sekä työkaluja. Näistä nykypäivänä on otettu käyttöön innovaatiokäytäntö, jossa yrityksissä on oma innovaatiojohtoryhmä, joka johtaa yrityksen uudistumista. Johtoryhmä toimii yhteistyössä yrityksen johtokunnan kanssa, huolehtien yrityksen pitkän aikavälin menestyksen turvaamisesta.

‒ Hyvin pienet yritykset pyrkivät toimimaan suupuheilla ja ovat hyvin omistautuneita omaan tekemiseen, kun taas suurempia yrityksiä johdetaan prosessien avulla. Toiminta todentuu eri tavoilla, mutta tarkoitusperät ovat samat – liiketoiminnan kehittäminen. Kaikki lähtee kuitenkin siitä, että yritys on avoin innovatiiviselle kehittämiselle, avoimelle ajattelulle ja uusien ratkaisujen löytämiselle, Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen varajohtaja Saara Julkunen kertoo.

‒ Kaikki nämä prosessit ja toimintamallit edellyttävät sitä, että yrityksissä vallitsee muutosvalmis kulttuuri. Tämä antaa valmiuksia ja kannustimia tehdä asioita uudella tavalla. Avoimilla käytännöillä luodaan henkilöstön motivaatiota innovoimaan sekä yhteistyöhön ulkopuolisten kanssa. Sitä kautta heidän suoritustaan palkitaan ja arvostetaan tehokkuuden lisäksi myös uudistumisen näkökulmasta. On ilo huomata, että innovoimisessa on tapahtunut tämän kaltaisia merkittäviä muutoksia viiden viime vuoden aikana, Ormala kommentoi.

INNOVAATIOTOIMINNAN HYÖDYIKSI Ormala kertoo yrityksien löytävän ja tunnistavan uusia liiketoiminta-alueita entisiä toimintatapoja nopeammin sekä tarjoavan yhä kilpailukykyisempiä tuotteita ja palveluita. Myös tuotteen elinkaari 
aina ideasta markkinoille tuloon on lyhentynyt merkittävästi.

‒ Taivas on rajana kaikessa missä ihmiset kokoontuvat, luovat uusia ideoita ja vievät niitä eteenpäin. Innovoiminen on viisasta hyvää ja yritystoimintaa kehittävää. Yrityksen koko, verkosto, toimiala ja -alue rajoittavat sitä, minkälainen innovatiivisuus on hyväksyttävää ja toimivaa. Vaikutukset innovatiivisuudella ovat parhaimmillaan positiiviset niin kansantaloudelle kuin myös elinkeinoelämälle. Innovatiivisuus tuo lisää varoja rattaisiin ja kaikkien hyvä lisääntyy. Yksittäisille yrityksille se tarkoittaa puolestaan liikevaihdon kasvamista, parempaa tulosta ja tuotto-odotuksia, Julkunen kertoo.

 

Bisnes
start up

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva