Luottamus kasvuun

voimistuu

Teksti: Tarja Anunti Kuva: NMT Arkisto
Yrittäjien usko pitkään jatkuneen taantuman taittumisesta on vahvistunut. Jo kevään pk-yritysbarometri osoitti kasvavaa toiveikkuutta pitkän taantuman päättymisestä ja nyt syksyn 2016 barometrin mukaan toiveikkuus on kasvanut merkittävästi: 43 prosenttia pk-yrityksistä arvioi suhdanteiden paranevan seuraavan vuoden aikana. Vain noin joka kymmenes pelkää suhdanteiden heikkenevän.

Pk-yritysbarometri on aina aiemmin pystynyt erittäin luotettavasti ennustamaan tulevat talouden suhdanteet, niin ylös- kuin alaspäinkin, toteaa Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Arto Nykänen.

Vielä keväällä parempia suhdanteita ennakoivia vastaajia oli seitsemän prosenttiyksikköä vähemmän ja vastaavasti heikkeneviä suhdanteita ennakoivia yhdeksän prosenttiyksikköä enemmän. Muutokseen vaikuttaa kotimarkkinoiden hyvä kehitys, joka kompensoi vientikysynnän heikkoa liikkeellelähtöä.

- Pohjois-Savon alueella erityisesti Kuopion, mutta myös Varkauden seutukunnilla, uskotaan jopa muuta maata vahvemmin suhdanteiden kääntyvän parempaan. Molemmilla seuduilla uskotaan liikevaihtojen kasvavan. Tuon saman luottamuksen varassa Kuopion alueen yrittäjät uskovat voivansa työllistää tulevina kuukausina lisää henkilökuntaa, summaa Nykänen Pohjois-Savon alueen näkymiä.

KASVUHALUKKAITA YRITYKSIÄ on tullut lisää niin Pohjois-Savossa kuin koko valtakunnassakin.

- Työllisyyden näkökulmasta on erittäin positiivista, että Pohjois-Savon pk-yritysten työllistämisodotukset ovat kasvussa. Tämä mahdollistaa työttömyyden laskevan trendin jatkumisen. Uusien avointen työpaikkojen määrä onkin alueella ollut kasvussa ja tämä avaa uusia työllistymisen mahdollisuuksia. Se, että alueen pk-yritykset näkevät henkilöstön osaamisen kehittämisen tärkeänä on työllisyyden näkökulmasta erittäin hyvä viesti. Se kertoo siitä, että pk-yritykset näkevät, että iso osa yritysten tehokkuudesta ja kilpailukyvystä on työntekijöiden uusiutuvan osaamisen varassa. Meidän tulee yhteisesti turvata alueen yrityksille niiden tarvitsema kilpailukykyinen työvoima, toteaa Yrittäjyys ja Osaaminen -yksikön päällikkö Jan Blomberg Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.

- Ulkoisen rahoituksen aiottu käyttötarkoitus on rohkaisevasti entistä useammin investointi tai aineeton kehittäminen. Myös yritysten kasvun rahoitukseen aiotaan hakea rahoitusta entistä useammin. Toisaalta osa rahoitusta tarvinneista ilmoittaa, että ei ole kuitenkaan hakenut mistään tarvitsemaansa rahoitusta. Nyt on tärkeää, että yritykset myös rohkaistuvat omalta osaltaan hakemaan rahoitusta, jotta aikomukset myös toteutuvat, arvioi Finnveran aluejohtaja Hannu Puhakka.

OMISTAJANVAIHDOS ON jopa puolella yrittäjistä suunnittelmissa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tämä asettaa kovan haasteen kunnille, sillä palvelurakenteen rapautuminen on todellinen uhka entistä useammassa taajamassa, myös kaupunkikeskustoissa. Toisaalta vain viidennes yrittäjistä näkee kasvun olevan mahdollista yritysoston kautta.

- Omistajanvaihdosasiantuntemusta tarvitaan erityisesti omistajanvaihdoksen ensimmäisten askelmerkkien kartoittamisessa. Kannustusta ja toimenpiteitä kaivataan myös siinä, että yrittäjät aloittavat luopumisen valmistelun nykyistä aikaisemmin, siis viimeistään 10 vuotta ennen mahdollista luopumistaan. Positiivista on, että alueemme kunnat ovat yksimielisesti päättäneet maakunnallisen omistajanvaihdospalvelun pysyvästä rahoituksesta vuoden 2017 puolivälistä alkaen, toteaa Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Arto Nykänen.

Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkistamasta Pk-yritysbarometrista. Siihen vastasi yli 6000 yrittäjää eri puolilta Suomea. Pk-yritysbarometri julkistetaan kaksi kertaa vuodessa. Siinä kysytään yritysten odotuksia tulevalle 12 kuukaudelle.

Savon Yrittäjät
Finnvera
Pk-yritysbarometri

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva