Kuopio monien mahdollisuuksien Bisnes City

Teksti: Digimag/ Ilpo Lommi Kuva: Kuopion kaupunki/ Vicente Serra
Kuopio tunnetaan maanlaajuisesti merkittävänä hallinto-, koulu-, kauppa- ja palvelukaupunkina. Vuosikymmeniä sitten Kuopiossa oli vielä puunjalostus- ja tekstiiliteollisuuttakin. Paluuta entiseen ei ole, mutta teollisuuden uudelleen heräämistä merkitsisi Sorsasaloon kaavailtu Finnpulp Oy:n biotuotetehdas ja siihen verkostoituva yritystoiminta.

Kuopio on viime vuosien positiivisen väestö- ja työpaikkakehityksensä ansiosta Itä-Suomen kasvukeskus ja ruuhka-Suomeen valuvan muuttovirran pysäyttäjä. Elintärkeä vahvuus on yliopisto ja vireä ammattikorkeakoulu osaavan työvoiman kouluttajina ja uusien liikeideoiden lähteinä. Työvoima ja osaaminen ovat luonnonvarojen sekä monipuolisen elinkeinorakenteen kanssa kivijalkoja, joille Kuopion alueen ja koko Pohjois-Savon kilpailukyky rakentuu.

KUOPION ALUEEN kauppakamarin toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi hahmottaa megaluokan kehitystavoitetta Kuopion talousalueelle.

‒ Kuopiossa olisi 200 000 asukasta vuonna 2040. Nyt meitä on vajaat 120 000 ja pohjoissavolaisia liki 250 000. Tavoite ei tarkoita niinkään kuntaliitoksia vaan työvoimahakuista positiivista muuttoliikettä mieluiten maakunnan ulkopuolelta. Kova tavoite vaatii suuria kehitysloikkia ja kunnianhimoisia strategioita. Ne tarvitsevat vauhditusta elinkeinoelämältä, valtiolta, kunnilta, Euroopan unionilta ja pääomasijoittajilta.

‒ Elinkeinoelämän keskusliiton uusimman suhdannebarometrin mukaan Pohjois-Savon teollisuus- ja rakennusyrityksillä menee maan keskiarvoa paremmin. Kuopiossa on vahva rakentamisen suhdanne. Ylä-Savossa ja Varkaudessa vetävät teknologia- sekä metsäteollisuus. Tuotannolliset investoinnitkin ovat elpymässä. Palvelualoilla voisi mennä paremmin.

Vaikka valonpilkettä näkyy vaisujen vuosien jälkeen, on Kuopion ja Pohjois-Savon elinkeinoelämällä Huhtiniemen mielestä monia haasteita. 

‒ Niitä ovat esimerkiksi teknologiamurros kuten digitalisaatio ja automatisointi, osaavan työvoiman ja investointipääomien saanti sekä pk-yritysten jatkuvuutta turvaavat sukupolven- tai omistajanvaihdokset. Niissä paikoilleen jääminen merkitsee taantumista. Yritysten uudistumisen ja kehittymisen on oltava jatkuvaa sekä nopeampaa.

 ‒ Haasteet kohdistuvat julkiseen sektoriinkin yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Siinä olemme kilpailutilanteessa paitsi muun Suomen myös ulkomaiden kanssa. Uuden yritystoiminnan samoin kuin uusien liikeideoiden, tuotteiden ja palvelujen syntyä on edistettävä vahvasti. Oppilaitoksissa ja start up -yrityksissä on niihin potentiaalia, sanoo Huhtiniemi.

Hän tähdentää Kuopion ja maakunnan elinvoimayhteistyön sekä ulkoisen markkinoinnin tiivistämistä. 

‒ Matkailumarkkinoinnissa on ylitettävä maakuntarajat. Liikenneyhteyksiin pitää panostaa erityisesti viitostien ja lentoliikenteen osalta, koska saavutettavuus on haasteitamme. Koulutuksessa on kehitettävä esimerkiksi tekniikan alojen opiskelumahdollisuuksia.

‒ Kuopion alue on Suomen halutuimpia asumisen, elämisen ja lasten kasvun alueita muun muuassa luonnonläheisyytensä, puhtautensa ja hyvän palvelutarjontansa ansiosta. Nämä ovat isoja ja kasvavia voimavaroja kansainvälisestikin. Niitä on hyödynnettävä paremmin alueen markkinoinnissa. Kaupungin on oltava kasvun ja kehityksen veturina yhteistyössä uuden maakuntahallinnon kanssa, korostaa Silja Huhtiniemi.

KUOPIO VS. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen on hänen kanssaan isossa kuvassa samoilla linjoilla. - Otamme vastaan vahvan kasvuveturin roolin, mutta myös muun maakunnan menestys on tärkeää. Kohtalonyhteys on selkeä monessa asiassa, ei vähiten väestö- ja työpaikkakehityksessä. Ne ovat suurimpia haasteitamme. Kuopio on vilkas palvelukaupunki. Siksi kansalaisten ostovoiman kasvu, työllisyys ja tulevaisuuden usko ovat keskeisiä kriittisyystekijöitä.

‒ Meillä on hyviä edellytyksiä menestyä kasvavilla toimialoilla kuten terveys- ja hyvinvointiteknologiassa sekä niiden palveluissa jopa valtakunnallisesti. Luonnonläheisyys ja raaka-ainevarat ovat maakunnan merkittävä valtti. Siitä saamme mahtavaa palautetta ulkomaalaisilta vierailtamme. Vahvuutemme houkuttelevat toivottavasti tänne yrityksiä, työvoimaa ja asiakkaita. Finnpulpin ympärille voi syntyä merkittävää uutta yritystoimintaa, sanoo Pirhonen.
Hänen mukaansa yritysverkostot ovat tulevaisuutta. - Yrityksiltä toivon uusiutumiskykyä. Yhteisenä tavoitteena pitää olla maan parhaat yrittämisen edellytykset Kuopiossa ja koko Pohjois-Savossa.

‒ Myönteisen kehityksen riskitekijöitä on maakuntamme ja Suomen ulkopuolella, mutta niille emme mitään voi. Paljon voimme tehdä kuitenkin yritysten ja kuntasektorin yhteistyöllä. Maakunnallisesti elinkeinorakenne on ilahduttavan monipuolinen, mikä lieventää suhdannevaihteluja ja rakennemuutoksia. Itä-Suomen yhteistyössä on tärkeintä valtakunnallisen edunvalvonnan lisäksi matkailun kehittäminen. Aasiassa on huomattava matkailijapotentiaali, muistuttaa Jarmo Pirhonen.

KUOPION ELINKEINOJOHTAJA Jukka Pitkänen perustelee Kuopion aktiivista kasvuhakuisuutta useilla satojen miljoonien eurojen sekä tuhansien työpaikkojen investointi- ja kehityskohteilla, kuten Savilahden ja Kuopionlahden kampuksilla, Kuopion asemanseudulla sekä Mölymäen ja Sairaalakadun täydennysrakennushankkeilla. - Muitakin vetovoimaa lisääviä kohteita on vireillä. Lisäksi kaupunki kehittää yrityspalveluja asiakaslähtöisesti. Keväällä alkanut Yrityskuopio -verkosto on siitä konkreettinen esimerkki. Panostamme Kuopiossa ja maakunnassa julkisten hankintojen kehittämiseen.

‒ Tehtävää on paljon pääomarahoituksen ja digitalisaation edistämisessä sekä kansainvälisten markkinoiden hyödyntämisessä. Niissä tarvitaan elinkeinoelämän aktiivisuutta ja verkottumista. Pohjois-Savon kasvun vetureina ovat teollisuus, rakentaminen, kauppa ja matkailu.
Terveysteknologiasta ja hyvinvoinnista odotamme uutta kasvualaa Kuopioon, tähdentää Pitkänen.
Jos Silja Huhtiniemen, Jarmo Pirhosen ja Jukka Pitkäsen tavoitteet ja visiot toteutuvat edes kohtalaisesti, lienee Kuopio seuraavilla vuosikymmenillä entistä vahvempi Itä-Suomen Bisnes City.

 

Bisnes
Työ ja ura

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva