Kriisiliikentoimintaa vahvistetaan hankkeella

Human Security Europe -valmisteluhanke 
vahvistaa kriisiliiketoimintaa

Teksti Digimag/Marlene Sanoukian Kuva Jyri Wuorisalo
Savonia-ammattikorkeakoulun toteuttaman HSE-valmisteluhankkeen tavoitteena on laatia toimintasuunnitelma eurooppalaisen kriisiliiketoiminnan tukemiseksi ja luoda kestävää kehitystä edistäviä ratkaisuja.
The Human Security Europe preparatory project strengthens the crisis business

The aim of the HSE preparation project carried out by Savonia University of Applied Sciences is to create an action plan to support the European crisis activities and to create sustainable development solutions.

According to Tuomo Eskelinen, a contact person at the Savonia University of Applied Sciences for the HSE preparatory project, there is a need for a model in Europe that supports the creation of common, concrete solutions to human security issues such as food, water and health security. Individual actors cannot solve such situations alone, so a bigger network is needed.

The project can be participated in by small and medium-sized companies operating in the fields of water, food and health technology and security, all of which are related to Savonia's industries.

"It is essential to jointly develop with international companies and domestic public and private companies," Eskelinen points out.

The project gives companies the opportunity to grow their business in a sustainable manner and to increase exports since contracts are in the order of hundreds of billions of businesses, of which the share of Finnish companies is currently low.

“The preparation of the project is now in the final stages. We have attracted interest in our work through various workshops organised in North Savo and Brussels. Our goal is to continue the project without interruptions,” Eskelinen says.

Kriisiliiketoiminta tarkoittaa sitä, miten yksityinen sektori toimii luonnonkatastrofien ja konfliktien yhteydessä, ja se edellyttää viranomaisten ja yritysten välistä kiinteää yhteistyötä. Sen systemaattisen kehittämisen edelläkävijä on vuonna 2011 toimintansa Kuopio Innovation Oy:n ja Kriisinhallintakeskus CMC:n yhteistyönä aloittanut kuopiolainen Human Security Finland -verkosto kriisiliiketoiminnan asiantuntijan Jyri Wuorisalon vetämänä. Kuopio Innovation Oy:n toiminnan lakattua vuoden 2016 lopussa verkoston toiminta siirtyi Kuopiossa Savonia-ammattikorkeakoulun koordinoimaksi. 

– Meillä on tarvetta eurooppalaiselle mallille, joka tukee yhteisten, sekä julkisten toimijoiden että yksityisten yritysten, konkreettisten ratkaisujen rakentamista inhimilliseen turvallisuuteen, kuten ruoka-, vesi- ja terveysturvallisuuteen, liittyviin ongelmiin, valmisteluhankkeen yhteyshenkilö Tuomo Eskelinen kuvailee.

Eskelisen mukaan yksittäiset toimijat eivät pysty ratkaisemaan tällaisia tilanteita yksin, joten avuksi tarvitaan isompaa verkostoa. Tarve on havaittu EU-tasollakin. Hankkeeseen voivat osallistua PK-yritykset, joiden toiminta-alana on vesi-, ruoka- ja terveysteknologia sekä turvallisuus. Kyseiset alat liittyvät Savonian keskeisiin toimialoihin.

– Varsinaisen hankkeen toteuttamisvaiheessa rekrytoimme yrityksiä. Keskeistä on yhdessä kehittäminen sekä kansainvälisten yritysten että kotimaisten julkisten ja yksityisten yritysten kanssa. Tärkeää on myös rakentaa resilienssiä eli sitä, miten kykenemme joustavasti reagoimaan kriisitilanteisiin ja mukautumaan niihin, Eskelinen tähdentää.

Suomessa ja Pohjois-Savossa on Eskelisen mukaan osaamista valmisteluhankkeeseen liittyvillä aloilla sekä tutkimuksen, kehittämisen että innovaatioiden alueilla. Suomalaiset ovat myös hyviä koordinoimaan toimintaa. Yrityksillä on hankkeen myötä mahdollisuus kasvattaa liiketoimintaansa kestävällä tavalla ja lisätä vientiä, sillä kyse on vuositasolla noin sadan miljardin liiketoiminnasta.

– Hankkeen valmistelu on nyt loppusuoralla, ja olemme herättäneet kiinnostusta toimintaamme erilaisten sekä Pohjois-Savossa että Brysselissä järjestettyjen työpajojen kautta. Tavoitteenamme on päästä jatkamaan hanketta ilman katkoksia, Eskelinen kertoo.

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU
PL 6 (Microkatu 1) 70201 Kuopio
+358 (0)17 255 6000, savonia@savonia.fi
www.savonia.fi

 

kuopio
pohjois-savo
kriisiliiketoiminta

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva