Kevytyrittäjyys
Mahdollisuus itsensä
työllistämiseen

Teksti: DIgimag/Teemu Viemerö Kuvat Väinö Vähäsarja
Kevytyrittäjyys on viime aikoina pinnalle noussut termi, joka mahdollistaa yrittäjämäisen toiminnan aloittamisen ilman oman yrityksen perustamista. Tällaista on esimerkiksi laskutusosuuskunnan kautta työskentely.

Kevytyrittäjyys on monille vaihtoehto kokeilla yrittäjyyttä ja toimia polkuna yrittäjyyteen. Itsensä työllistäminen on kasvanut Suomessa tasaisesti 2000-luvulla, ja laskutuspalveluyritykset arvioivat laskutuspalveluiden käyttäjiä olevan tällä hetkellä noin 25 000‒75 000 asiakasta. Kevytyrittäjyyden kasvu kertoo yrityksien omaavan paljon lyhytkestoista ja projektiluontoista työtä. Markkinoilla on myös suuri joukko ammattitaitoisia osaajia, joilla on halua työllistää itsensä kevytyrittäjänä.

Pohjois-Savon TE-toimisto on viestinyt vahvasti kevytyrittäjyyden mahdollisuuksista alueen yrittäjille ja hakijoille, jonka myötä käynnistynyt palvelupiste Messi yhdistää niin kevytyrittäjät sekä työmahdollisuudet. Toimisto käynnisti keväällä myös ”Työn uudet muodot” -nimisen kevytyrittäjyyden pilottihankkeen. Kuopiossa toteutettavassa pilotissa kohtaavat niin yrittäjät sekä kevytyrittäjyydestä kiinnostuneet, jonka tarkoituksena on löytää töitä oikeille tekijöille. 

‒ Valmennusohjelma on pilottihanke, jolla pyritään löytämään keinoja itsensä työllistämiseksi ja edistetään mikro- ja pk-yritysten kyvykkyyttä ja osaamista löytää projektiluontoisille ja muille lyhytkestoisille toimeksiannoilleen tekijöitä. Valmennuksessa edistetään itsensä työllistämisen muotoja, esimerkiksi projektiluontoista työtä, kevytyrittäjyyttä ja freelancer-työtä. Valmennus antaa kevytyrittäjille valmiudet oman osaamisen tuotteistamiseen ja markkinointiin eri kanavissa sekä ymmärryksen siitä, mitä kevytyrittäjyys on ja mitä se vaatii. Valmennus auttaa työntekijöiden ja työnantajien kohtaamisessa sekä verkostoitumisessa. Valmennuksella autetaan myös kevytyrittämisestä kiinnostuneita myymään omaa osaamistaan ja toimimaan yrittäjämäisesti ‒ ilman yrityksen perustamista, kertoo Spring Housen liiketoimintajohtaja Anna-Kaisa Koivikko.

SPRING HOUSE Oy on valtakunnallinen työllistämisen valmennustalo, joka on tuottanut lukuisia yrit-täjyysvalmennuksia ympäri Suomea, joissa yrittäjyys sekä kevytyrittäjyys ovat olleet aina keskeisesti esillä. Tarve valmennusohjelmaan syntyi Pohjois-Savon TE-toimistolta, työnhakija-asiakkaiden tar-peista sekä TE-toimiston ja ELY-keskuksen halusta luoda ja kokeilla uusia keinoja ihmisten työllis-tymisen helpottamiseksi.

‒ Valmennusohjelman ensisijaisena tavoitteena on edistää yrittäjyyttä ja luoda uusia työmahdollisuuksia. Valmennuksen yleisempänä tavoitteena on löytää uudenlaisia toimintamalleja, edistää yrittäjyyttä ja lisätä työllistymistä. Tavoitteena on löytää uusia keinoja kasvavan epätyypillisen työn tarjonnan ja tekijöiden kohtaamiseen. Tämä edistää itsensä työllistämisen mahdollisuuksia hallitusti takaamalla reilut työn tekemisen tavat ja kohtuulliset reunaehdot. Toissijainen tavoite on luoda TE-palvelujen uudesta työmarkkinatoriportaalista entistä parempi palvelupaikka kaiken tyyppistä työtä tarjoaville yrityksille, Koivikko jatkaa.

PARHAILLAAN KÄYNNISSÄ oleva valmennusohjelma hakee alkavalle syksyn kurssille uutta ryhmää. Kurssille otetaan vastaan niin kevytyrittämisestä kiinnostuneet työnhakijat kuin myös yritykset, joilla on tarvetta löytää työntekijöitä lyhytkestoiselle tai projektiluontoiselle työlle.

Valmennuksesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Pohjois-Savon TE-toimistoon tai suoraan Spring House Oy:hyn. Työmahdollisuuksiin liittyen yrityksiä suositellaan ottamaan yhteyttä Pohjois-Savon TE-toimiston yrityspalveluihin, puh. 0295 043 502.

Spring House
Ruoholahdenkatu 14, 00180 HELSINKI
Puh. 09 726 2800
www.springhouse.fi

 

 

Kevytyrittäjyys
Bisnes
Työ ja ura

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva