Kasva rohkeasti kansain-
välistymällä

Teksti Digimag/Ilpo Lommi Kuva Digimag Arkisto
Pohjois-Savon alueella on saatavilla paljon apua ja tukea viennin käynnistämiseen. Erilaiset julkiset tahot, konsultointiyritykset, hankkeet ja vientimaailman konkarit auttavat mielellään kansainvälistymisessä.
Askeleet maailmalle

1 Tee kotiläksyt huolella. Huolellinen tutustuminen kohdemarkkinoihin maksaa itsensä takaisin ajassa sekä rahassa.

2 Laita yrityksen perusasiat kuntoon. Varmista, että strategiatyö, operatiivinen toiminta sekä johtaminen ovat kunnossa.

3 Hyödynnä ammattilaisia. Kysy vinkkejä verkostoiltasi sekä kokeneilta kansainvälisen kaupan asiantuntijoilta.

4 Varmista riittävät resurssit. Hanki tarvittaessa lisää aikaa, rahoitusta ja osaamista. Yleensä rahaa kuluu keskimäärin 
noin kahden vuoden ajan enemmän kuin tulee.

5 Vahvista tiimisi osaamista ja voimavaroja. Avainhenkilöillä tulee olla kommunikointikyky vähintään englanniksi.

6 Varmista, että tuotteesi tai palvelusi on sopiva kohdemarkkinoille.

7 Tee kasvu- ja vientisuunnitelma liiketoimintasuunnitelman lisäksi.

8 Huolehdi hyvästä kommunikoinnista. Valmistaudu hyvin potentiaalisten asiakkaiden ja kumppanien kohtaamiseen, sillä ensivaikutelma on tärkein. Ole yhteyksissä säännöllisesti ja laadukkaasti.

9 Kehitä myyntikanavat, johda niitä ja paranna markkina-asemaasi jatkuvasti. 

10  Sitoudu ja ole valmis panostamaan. Kansainvälisesti kasvavia yrityksiä leimaa lähes poikkeuksetta luja tahto onnistua.

Tavaroiden tai palveluiden viennin käynnistäminen ei ole pikkujuttu edes kotimaan markkinoilla vakiintuneille toimijoille. Pienemmille ja nuoremmille kasvuhakuisille yrityksille se on vielä haasteellisempaa mutta ei mahdotonta, jos valmistautuminen on kunnollista ja vientiartikkelit ovat kilpailukykyisiä sekä ulkomaisten markkinoiden kysyntää vastaavia. 

Peruslähtökohdat ovat siten samanlaiset kuin pyrittäessä kotimaan markkinoille. Asiakkaan tunnustama kilpailukyky on löydyttävä. Lisäksi on huomioitava muun muassa vientikohdemaiden erilaiset lait ja muut normit sekä käytännöt, kielikysymykset ja logistiikka. Haasteet yleensä kasvavat, mitä kauemmas vientiä suunnataan. Euroopan unionin sisämarkkina-alueelle ja etenkin naapurimaihin vienti on vaivattomampaa kuin muihin maanosiin. Lähtökohtaisesti kaikki markkina-alueet ovat Suomea markkinoita suurempia. Jos tuotteet ja palvelut ovat kilpailukykyisiä, on suurin haaste rakentaa toimivat myyntikanavat vientimarkkinoille.

Vienti on keskeisimpiä valtion elinkeinopoliittisia panostuskohteita, koska tavoitteena on kaksinkertaistaa pk-yritysten nykyinen noin seitsemän miljardin euron vienti jo vuoteen 2020 mennessä. Kun Suomen kokonaisvienti on noin 80 miljardia euroa, on siitä suurin osa suuryritysten varassa. Tämä trendi on nyt muuttunut pk-yritysten merkityksen kasvaessa, ja sitä halutaan vahvistaa entisestään.

Viennin suunnittelussa ja käynnistämisessä pitää olla pitkäjänteinen, realistinen ja varata tarpeeksi voimavaroja eli aikaa, rahaa ja osaamista markkinaselvityksineen. Kansainvälistymisessä on kyse investoinnista kasvuun. Ulkomaankaupan riskejä on turha pelätä, mutta kotiläksyt kannattaa tehdä hyvin. 

Yksin ja umpimähkään ei vientiä kannata eikä tarvitse suunnitella. Siihen löytyy monenlaista apua, asiantuntemusta sekä rahoitusta. Tärkeää on löytää oikeat yhteistyökumppanit kohdemaissa ja asiantuntijaverkosto avuksi kotimaassa.

Pohjois-Savo on Suomen eturivissä alueellisessa viennin edistämisessä. Vuoden 2018 alusta Team Finlandin ydintaustan muodostavat Finpron ja Tekesin yhdistämisellä syntynyt Business Finland -organisaatio, Finnvera ja ulkoministeriö. Usean toimijan Team Finland on vienninedistäjäorganisaatio, jolla on Pohjois-Savossa omat alueelliset asiantuntijansa. Organisaation kautta vientiä aloittava saavuttaa laajasti julkiset kansainvälistymispalvelut.

Alueella on ollut jo ennen Team Finlandin perustamista hyvä ja laaja yhteistyöverkosto. Siinä ovat varsinaisten vienninedistämisorganisaatioiden lisäksi mukana muun muassa oppilaitokset, kehitysyhtiöt, Kuopion kaupungin yrityspalvelu ja elinkeinoelämän järjestöt. Pohjois-Savossa vallitsee muutenkin hyvä yhteistyöhenki, sillä maakunnan vientiyritykset ovat valmiita opastamaan sekä jakamaan kokemuksiaan muille sudenkuoppien kiertämiseksi.

Pohjois-Savossa vientiä aloittaessa kannattaa kääntyä suoraan Kuopion alueen kauppakamarin, ELY-keskuksen, Finnveran, Tekesin, alueellisten kehitysyhtiöiden ja Kuopion kaupungin yrityspalvelun puoleen riippuen siitä, millaisesta vientiprojektista on kyse ja missä vaiheessa suunnitelmat ovat. 

Esimerkiksi ELY-keskus voi rahoittaa viennin käynnistämistä valmistelevia toimenpiteitä, kuten markkinatutkimuksia, messuosallistumisia sekä kansainvälisen asiantuntemuksen hankintaa ostopalveluna tai henkilöitä palkkaamalla. Ulkomailla puolestaan ulkoministeriön suurlähetystöt ja edustustot auttavat tarvittaessa.

kuopio
pohjois-savo
vienti
Bisnes

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva