Startupit
kansainvälistymässä 

TEKSTI ja KUVA Digimag/Sara Pakarinen
Aloittelevan yrityksen kansainvälistyminen vaatii työtä. Hyvällä suunnittelulla ja ammattilaisten avulla pääsee kuitenkin pitkälle.

Start up -yritykset ovat innovatiivisia yrityksiä, jotka tavoittelevat nopeaa kasvua. Kansainvälistyminen on startupeille usein tavoitteena, sillä siten päästään suuremmille markkinoille, jolloin yrityksen liikevaihtoineen on helpompi kasvaa. Pohjois-Savossa kansainvälistyminen nähdään merkittävänä kasvunpaikkana

– Suomesta on hyvä ponnistaa maailmalle, sillä meillä on ollut hyvä maine aina niistä ajoista, kun päävientituotteenamme olivat turkikset, Startup Kuopion yritysneuvoja Risto Koivisto sanoo hymyillen.

Oikeiden markkinoiden löytäminen omalle tuotteelle on ensimmäisiä askeleita kansainvälistymiseen. Kansainvälistyvän yrityksen on tärkeää tutustua myös kohdemaan kulttuuriin ja kaupankäyntitapoihin sekä ihmisiin. Maksu- ja toimitusajat voivat olla erilaisia kuin kotimaassa ja tuotteita voi joutua tullaamaan. Koko ketjun selvittäminen etukäteen ennen ulkomaille laajenemista on todella tärkeää.

– Kannustamme aina etsimään tuotteelle tai palvelulle markkinoita ja selvittämään, onko sille kysyntää. Jos jokin toimii kotimaassa, yleensä se toimii myös ulkomailla, kertoo Koivisto.

KUOPION ALUEELLE perustetaan Koiviston arvion mukaan vuosittain noin 500 yritystä, joista vajaa 10 prosenttia on start up -yrityksiä. Startup Kuopiolle esitetyistä liikeideoista noin kaksi kolmasosaa jää asiakkaiksi, ja tästä joukosta kaksi kolmasosaa perustaa yrityksen. Lähes kaikki saavat käyntiin menestyvän liiketoiminnan.

Startup Kuopio avustaa aloittavia yrityksiä selvittämällä heidän kanssaan liikeidean pärjäämismahdollisuuksia sekä auttamalla laajalla kokemuksellaan, näkökulmillaan ja erikoisosaamisellaan maksutta ja luottamuksellisesti. Organisaatiolla on myös laajat verkostot, joita yrittäjät voivat hyödyntää. Startup Kuopio tukee yrityksiä liiketoiminnan kasvussa, käynnistämisessä ja kehittämisessä, toimien heille keskustelukumppanina niin kotona kuin maailmalla.

Apua kansainvälistymiseen

YritysKuopio-verkosto
Tarjoaa neuvontaa yrityksille esimerkiksi kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä erilaisia startup-, tuotekehitys- ja innovaatiopalveluita. Verkostoon kuuluvat Kuopion kaupungin yrityspalvelu, Kuopion Uusyrityskeskus, Kuopion Yrittäjät ry, Savonia, Itä-Suomen yliopisto sekä SAKKY, ja se toimii yhteistyössä TE-palveluiden kanssa. Maksuton Yrittäjän Pika-apu toimii tiistaisin kello 8–10 Kauppakeskus Aapelissa.
Puh. 017 182 089

Kuopio Entrepreneurship 
Society – Kuopioes
Neuvoja, näkökulmia, taitoja ja yhteyksiä yrittäjämielisille uusien yritysten perustamisen auttamiseksi sekä tapahtumien järjestämistä verkostoitumiseen.
www.kuopioes.fi

Startup Kuopio 
Rakentamassa yhdessä alku- ja kasvuyrittäjäasiakkaiden kanssa heille omanlaista polkua. Tukena liiketoiminnan kehityksessä, käynnistämisessä ja kasvussa.
www.startupkuopio.fi

start up
kuopio
kansainvälistyminen

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva