Huippu-
teollisuutta 
ja -teknologiaa

Text Digimag/Heta Jyrälä Photo Pixabay
Hyvinvointi- ja terveysteknologia on yksi koko Suomen nopeimmin kasvavista vientialoista. Kuopion alueen vahvuutena on ympäristö- ja terveystutkimuksen yhdistäminen.
State-of-the-art industry and technology

In Kuopio, a town that has traditionally lived from forestry, one of the major industries includes wood processing as the paper and sawmill industry is developing towards biorefining technology and the development of wood-based environmental and energy technology. 

The major businesses in the region are specialised in machinery and energy technology, among others. The Kuopio region is a significant competence cluster of biotechnology and bioenergy, because the strength of the region lies in the combination of environmental and health research. The global technology success of Kuopio comes from the forest. The technology industry focuses on the improvement of productivity and manufacturing methods with the help of information technology.

The biggest export industry of Northern Savo is metal industry, which grew by nineteen percent in 2017. In metal industry, the largest share came from machines and equipment, which grew by 20.8 percent. In Northern Savo, the value of industrial export was the highest in the region of Ylä-Savo, where the increase was almost 10 percent. The industry is expected to have growth from the bioproduct plant to be established in Sorsasalo.

Wellbeing and health technology is one of the fastest growing high technology export industries in all of Finland. Over 30 health technology companies operate in the Kuopio region. Health technology is expected to become a significant new growth industry. Gamification and digital services will become a major part of the competitiveness of health care. In 2017  health technology grew 10.7 percent. 

See also KPA Unicon's business story >

Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Alan yritykset vastaavat yli puolesta Suomen viennistä. Perinteisesti pitkään metsästä eläneen Kuopion vahvimpien alojen joukkoon kuuluu puunjalostus, jonka paperi- ja sahateollisuus on muuttumassa enemmän biojalostukseen ja puuhun pohjautuvan ympäristö- ja energiateknologian kehittämiseen.

Alueen suuryritykset ovat erikoistuneet muun muassa kone- ja energiateknologiaan. Kuopion alue on merkittävä bioteknologian ja -energian osaamiskeskittymä, sillä alueen vahvuus on ympäristö- ja terveystutkimuksen yhdistäminen. Kuopion kansainvälistä teknologiamenestystä ammennetaan metsästä. Teknologiateollisuudessa painotetaan tuottavuuden ja valmistusmenetelmien parantamista tietotekniikan avulla.

POHJOIS-SAVOSSA SUURIN vientiala on metalliteollisuus, joka vuonna 2017 kasvoi 19 prosenttia. Metalliteollisuudessa suurin osuus oli koneilla ja laitteilla, ja se kasvoi 20,8 prosenttia. Pohjois-Savossa teollisuusviennin arvo oli suurin Ylä-Savon seudulla, jossa se kasvoi melkein 10 prosenttia. Kasvua alalle odotetaan Sorsasaloon perustettavasta biotuotetehtaasta.

Hyvinvointi- ja terveysteknologia on yksi nopeimmin kasvavista korkean teknologian vientialoista koko Suomessa. Kuopion alueella toimii yli 30 terveysteknologiayritystä. Terveysteknologiasta uumoillaan merkittävää uutta kasvualaa. Pelillisyys ja digitaaliset palvelut tulevat olemaan merkittävä osa terveydenhuollon kilpailukykyä. Vuonna 2017 terveysteknologian vienti kasvoi jopa 10,7 prosenttia.

Lue myös KPA Uniconin yritystarina > 

#työ ja ura
#Kuopio
#rakennusala

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva