Finnpulp –
valmistelu
etenee

Teksti Digimag/Joona Paakkanen, Heta Jyrälä Kuva Finnpulp
Kuopion Sorsasaloon suunnitteilla olevan biotuotantolaitoksen valmistelu on viivästynyt kaava- ja lupaprosessien seurauksena. Seuraavaksi hankkeessa odotetaan ympäristöluvan lainvoimaisuutta.
Tehtaan toteutuminen entistä varmempaa

Finnpulpin biotuotetehtaan perussuunnittelu käynnistyi kiinalaisyhtiön tultua sen osakkaaksi. Hengan International on Kiinan merkittävin pehmopaperin valmistaja. Hongkongin pörssissä noteeratun yrityksen osuus maan kasvavista pehmopaperimarkkinoista on 20 prosenttia. Tehtaan toteutuessa pehmopaperiyhtiö tulee olemaan sille iso asiakas.

Yhtiö sijoitti havusellutehtaaseen 11,7 miljoonaa euroa, mikä oikeuttaa 36,5 prosenttiin osakekannasta. Tulevaisuudessa sillä on mahdollisuus kasvattaa osuuttaan yhtiöstä 49 prosenttiin asti. Investoinnin myötä aiemmat omistajat Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja Grizzly Hill Capital ovat kasvattaneet sijoituksiaan yhtiöön. Molempien osuus on 11,5 prosenttia. Lisäksi Ingman Financella on 6 prosentin osuus ja perustasijoittajilla 34,5 prosentin osuus.

Tehtaan omistajat rahoittavat noin 15 miljoonan euron esisuunnitteluvaiheen. Perussuunnitteluvaihe kestää noin vuoden, ja sen tarkoituksena on lopullisen investointipäätöksen tekeminen. Finnpulp on toteutuessaan maailman suurin havusellutehdas.

Kokonaisinvestoinniltaan 1,4 miljardin euron suuruisen biotuotetehtaan näkymät kirkastuivat tammikuussa, kun Korkein hallinto-oikeus (KHO) hylkäsi tehtaan käyttöön kaavaillun tontin asemakaavamuutoksesta tulleet valitukset. KHO:n päätöksen mukaan tehtaan toiminnasta ei aiheudu sellaisia haittavaikutuksia, joita voitaisiin pitää terveellisen elinympäristön luomisen tai luonnonympäristön vaalimisen vastaisina. KHO:n mukaan asemakaavaa laadittaessa tehdyt selvitykset olivat riittävän kattavat ja yksityiskohtaiset. 

FINNPULP OY:N projektijohtaja Timo Piilonen kertoo, että vahvistetun asemakaavan jälkeen hankkeessa odotetaan ympäristöluvan saamista lainvoimaiseksi. Maaliskuussa 2017 Aluehallintoviraston tehtaalle myöntämän ympäristöluvan osalta valitusmenettely on yhä käynnissä, mutta päätöksen odotetaan saapuvan alkukesän aikana. Mikäli päätös on hankkeen kannalta myönteinen, voidaan tehtaan perussuunnittelu aloittaa.  Se sisältää muun muassa rahoituskierroksen, jolla kerätään lopullinen sijoituspääoma havusellutehtaan taustalle. 

‒ Rahoituskierroksen jälkeen tehdään lopullinen päätös rakentamisesta. Tarkoituksena on, että se tehdään vuoden 2019 loppuun mennessä, Piilonen toteaa. 

Vaikka kaava- ja lupaprosessit ovat hidastaneet hankkeen etenemistä, näyttävät sen tulevaisuudennäkymät lupaavilta. Piilosen mukaan tähän vaikuttaa sellumarkkinoiden yleinen vahvistuminen, joka lujittaa ulkopuolisten sijoittajien kiinnostusta suomalaiseen metsäteollisuuteen. Myös pitkän aikajänteen ennusteet lupaavat hyvää. Sellumarkkinoiden odotetaan kasvavan voimakkaasti globaalin elintason nousun sekä väestönkasvun vauhdittamana. Erityisesti havusellua hyödyntävien pehmopaperien ja pakkauskartonkien kysynnän ennustetaan nousevan Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa vuosittain jopa 3‒4 prosenttia vuoteen 2025 asti.   

‒ Pitkän aikavälin kysyntäennustukset osoittavat, että havusellulle riittää markkinoita myös tulevaisuudessa, Piilonen linjaa.

Finnpulp
Sorsasalo
biotuotantolaitos

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva