Finnpulp tuo kasvua Kuopioon

Teksti Digimag/Sirpa Korhonen Kuvat Kuopion kaupungin kuvapankki, Finnpulp
Finnpulp Oy:n biotuotetehtaan Sorsasalon investoinnin suuruus on 1,4 miljardia euroa ja tavoiteaikataulun mukaan tehdas käynnistyy vuoden 2020 aikana.

Kuopion kaupungin yritysasiamies Jukka Pitkäsen mukaan hankkeen sosioekonomiset ja aluetaloudelliset vaikutukset ovat poikkeuksellisen mittavat. Rakentamisen aikainen kokonaistyöllistävä vaikutus Suomessa on 5 700 henkilötyövuotta, joista noin 
3 000 kohdistuu Pohjois-Savoon. 

– Täydessä kapasiteetissaan toimiessaan tehtaan suorat ja eri kerrannaisvaikutukset synnyttävät noin 1,1 miljardin euron vuosittaisen taloudellisen toiminnallisuuden ympärilleen, kertoo Pitkänen.

Suomen suurimman teollisen investoinnin sijoittuminen Kuopioon avaa yhteistyömahdollisuuksia Kuopion alueen yrityksille ja muun muassa Savilahteen sijoittuville tutkimus- ja koulutusorganisaatioille. Osaaminen löytyy läheltä, Kuopion ja Joensuun metsä- ja bioalan koulutuksista. 

– Biotuotetehtaan sijoittuminen Kuopioon on hyvin merkittävä piristysruiske koko Pohjois-Savon ja Itä-Suomen myönteiselle kehittymiselle. Moninaiset positiiviset kerrannaisvaikutukset heijastuvat laajasti myös Kuopion talousalueen ulkopuolelle, Pitkänen muistuttaa.

TEHTAAN VAIKUTUKSET koko metsäsektorille ovat mittavat. Pitkäsen mukaan on tärkeää saada kuitupuu liikkumaan metsistä hyötykäyttöön ja metsänomistajat aktivoitumaan metsäkaupoille. Valtaosa raaka-aineesta tulee Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun alueelta. Tehtaan vuosikulutus tulee olemaan 6,7 miljoonaa kuutiota. Myös puunkorjuuseen ja logistiikkaan syntyy runsaasti lisää työpaikkoja.

– Hanke lisää merkittävästi puunkorjuuta Itä-Suomesta ja siten lisää myös koulutustarvetta metsäalalla.  Vieremän suunnalla uskoisin myös tehdaslaajennuksien jatkuvan.
Hankkeen myötä Pohjois-Savon ja Kuopion alueen kasvu voimistuu entisestään. Rakentaminen lisääntyy ja sen vaikutukset näkyvät muun muassa yritystilojen ja asuntojen rakentamisen lisääntymisenä. Myönteiset heijastukset näkyvät vahvasti myös Pohjois-Karjalan ja Kainuun alueen elinvoimaisuudessa. 

KOKO SUOMEN mittakaavassa syntyy tuhansia uusia työpaikkoja, joista valtaosa tulee tehtaan erilaisiin alihankkija- ja yhteistyöyrityksiin. Tältä osin myönteiset vaikutukset heijastuvat laajasti myös talousalueen yrityksiin. Kokonaisuudessaan hanke synnyttää 3 400 työpaikkaa metsätalouteen, kuljetukseen, paperiteollisuuteen sekä kerrannaisvaikutuksineen muille toimialoille. Työpaikoista 1 500 syntyy Pohjois-Savoon.

– Uusien työpaikkojen ja kasvavien palkkatulojen myötä myös kuluttajien ostovoima paranee. Merkittävä osa asukkaiden palkkatuloista kulutetaan oman talousalueen alueella.  Näen tämän kehityksen hyvin myönteisenä muun muassa maaseutukuntien palvelutason ja elinvoimaisuuden ylläpidossa, Pitkänen toteaa.

Tehdashanke on puhuttanut laajalti ja tehtaan toiminnan ympäristövaikutuksista on oltu huolissaan. Aluehallintovirasto myönsi ympäristöluvan Finnpulpille viime maaliskuussa. 

– On täysin ymmärrettävää, että kuopiolaiset ovat kantaneet huolta Kallaveden tulevaisuudesta. Nämä ovat tärkeitä asioita meille kaikille. Ympäristölupa lupaehtoineen tehdashankkeelle on yksi tiukimmista luvista alan toimijoille. Itse uskon, että tehdassuunnittelun aikana Finnpulp Oy pystyy löytämään vaaditut toteutusratkaisut. Pitemmällä aikajänteellä uskon vahvasti, että Finnpulpin tulo Kuopioon synnyttää alueellemme myös uutta tutkimuslähtöistä yritystoimintaa muun muassa ympäristö- ja bioalan toimijoille, toteaa Jukka Pitkänen.

 

Finnpulpin arvioidut vaikutukset

Hankkeen rahalliset vaikutukset vuositasolla

• Metsänomistajille kantorahatuloja tulee 100 milj. €  
• Puulogistiikan tulo logistiikan toimijoille 200 milj. €
• Hanke lisää palkkatuloja Pohjois-Savossa 50 milj. €
• Kuntien verotulot kasvavat noin 8 milj. €
• Yhteisöverokertymä liiketuloksesta + kiinteistövero
• Bruttokansantuote kasvaa 807 milj. € / vuosi

 

Tehdas tuottaa

• 1.2 miljoonaa tonnia havusellua
• 1 TWh biosähköä valtakunnan verkkoon
• 65 000 tonnia mäntyöljyä

KOKO SUOMEN mittakaavassa syntyy tuhansia uusia työpaikkoja, joista valtaosa tulee tehtaan erilaisiin alihankkija- ja yhteistyöyrityksiin. Tältä osin myönteiset vaikutukset heijastuvat laajasti myös talousalueen yrityksiin. Kokonaisuudessaan hanke synnyttää 3 400 työpaikkaa metsätalouteen, kuljetukseen, paperiteollisuuteen sekä kerrannaisvaikutuksineen muille toimialoille. Työpaikoista 1 500 syntyy Pohjois-Savoon.

– Uusien työpaikkojen ja kasvavien palkkatulojen myötä myös kuluttajien ostovoima paranee. Merkittävä osa asukkaiden palkkatuloista kulutetaan oman talousalueen alueella.  Näen tämän kehityksen hyvin myönteisenä muun muassa maaseutukuntien palvelutason ja elinvoimaisuuden ylläpidossa, Pitkänen toteaa.

Tehdashanke on puhuttanut laajalti ja tehtaan toiminnan ympäristövaikutuksista on oltu huolissaan. Aluehallintovirasto myönsi ympäristöluvan Finnpulpille viime maaliskuussa. 

– On täysin ymmärrettävää, että kuopiolaiset ovat kantaneet huolta Kallaveden tulevaisuudesta. Nämä ovat tärkeitä asioita meille kaikille. Ympäristölupa lupaehtoineen tehdashankkeelle on yksi tiukimmista luvista alan toimijoille. Itse uskon, että tehdassuunnittelun aikana Finnpulp Oy pystyy löytämään vaaditut toteutusratkaisut. Pitemmällä aikajänteellä uskon vahvasti, että Finnpulpin tulo Kuopioon synnyttää alueellemme myös uutta tutkimuslähtöistä yritystoimintaa muun muassa ympäristö- ja bioalan toimijoille, toteaa Jukka Pitkänen.

Finnpulp
Sorsasalo
biotuote
tehdas
metsä
tulevaisuus

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva