Etätyö lisää
tuottavuutta

Teksti Digimag/Heta Jyrälä Kuva Pexels
Etätyö on sekä työnantajaa että työntekijää hyödyttävä mahdollisuus. Sen ehdoista kannattaa kuitenkin sopia kirjallisesti, mikäli etätöitä tehdään säännöllisesti.
Etätyösopimus

Mikäli etätyötä tehdään säännöllisesti, on hyvä tehdä kirjallinen sopimus. Työturvallisuuskeskus ry on tehnyt kattavan listan, jonka mukaan etätyöstä saadaan paras mahdollinen tuotto niin yritykselle kuin työntekijällekin.

Toimintaperiaatteista sopiminen:

 1. Minkälaista työtä voidaan tehdä etätyönä
 2. Missä etätyötä voidaan tehdä
 3. Minkälainen on työntekijän raportointivelvoite
 4. Miten työaikakirjaukset suoritetaan
 5. Mitä kustannuksia etätyön tekemisestä aiheutuu ja miten ne korvataan (verkkoyhteys, tietoturva)
 6. Mikä on vasteaika työpaikalta tuleviin yhteydenottoihin
 7. Miten etätyöjärjestely voidaan aloittaa tai lopettaa
 8. Miten työturvallisuus ja tietosuoja huomioidaan
 9. Miten yksityiselämä ja etätyö erotetaan toisistaan
 10. Etätyön enimmäismäärä
 11. Prioriteettijärjestys, milloin etätyötä ei voida tehdä
 12. Etätyöpäivien ilmoittamismenettely

Lähde: ttk.fi

Työ- ja elinkeinoministeriön tekemän tutkimuksen mukaan 32 prosenttia suomalaisista tekee etätöitä ainakin satunnaisesti. Etätyöt painottuvat asiantuntijatyöhön, joka on yleisempää kaupungeissa kuin maalla. Kolme prosenttia suomalaisista tekee etätyötä päivittäin. Kansainvälisessä vertailussa Suomi on kärkimaita, sillä täällä tietotekniikka ja internet ovat kattavasti kaikkien saatavilla.

Etätyöksi katsotaan ne työnantajan kanssa sovitut työt, joita tehdään muualla kuin varsinaisella työpisteellä. Sopivia etätyöpaikkoja voivat olla esimerkiksi oma koti, kesämökki, juna tai sosiaalinen yhteisö. Jotkut kaipaavat toimistolta erityisesti sosiaalisia kontakteja, jolloin yhteisissä tiloissa työskentely voi olla ratkaisu.

HARVARD BUSINESS Review'ssä julkaistiin vuonna 2015 tutkimus, jonka mukaan etätyön tekeminen lisää tehokkuutta. Tutkimukseen osallistui 508 työntekijää kiinalaisesta matkatoimisto Ctripistä. Näistä noin puolet työskenteli kotonaan ja toinen puolikas toimistolla. Toimistolla työskennelleiden tehokkuus pysyi samana, mutta kotona työskentelevien työteho nousi 13 prosenttia. Kotona työskentelevät olivat tyytyväisempiä ja rasittuivat vähemmän, mikä vaikuttaa suoraan sairauspoissaolojen vähentymiseen. Tehokkuutta lisäsi rauhallisempi ympäristö, sillä toimiston häly ei häirinnyt keskittymistä. 

Myös Suomesta on vastaavanlaisia kokemuksia, huomataan DNA:n teettämästä Digitaaliset elämäntavat 2018 -tutkimuksesta. Peräti 76 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi etätyön parantavan tuottavuutta. 81 prosentin mielestä myös työssä jaksaminen ja työmotivaatio parantuivat. Tutkimuksen mukaan etätyömahdollisuudet lisääntyvät uran edetessä ja sen mukaan, mitä korkeampi ammattiasema on. 

Etätyö
tuottavuus
työsopimus

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva